Actualiteit

Ouderenvereniging Vlas mikt op Vlaamsgezinde actieve senioren

Johan Velghe uit Kortrijk is pas verkozen tot de nieuwe voorzitter van de vereniging Vlaamse actieve senioren (Vlas). Hij volgt Roger Deridder op die zijn vierjarig mandaat beëindigde. Velghe is een actief gepensioneerd journalist. Hij is sinds 2012 ook hoofdredacteur van het driemaandelijks nationaal ledenblad van Vlas.

Vlaams bewustzijn

Wat voor organisatie is de Vlaamse actieve senioren precies? ‘De naam zegt het eigenlijk zelf’, legt de nieuwe voorzitter uit. ‘Wij zijn een vereniging voor actieve senioren die zich bewust is van zijn Vlaamse identiteit.’ Vlas is er voor 50-plussers maar het zijn vooral 60-plussers die de weg naar Vlas vinden. Haar secretariaat is gevestigd in Antwerpen en de vereniging telt meer dan 110 lokale afdelingen, vooral in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. ‘De autonomie van de plaatselijke afdelingen is heel groot’, zegt Velghe. ‘We spelen in op de vraag van de leden en organiseren verschillende culturele en sociale activiteiten. Stadsbezoeken, lezingen, computerlessen, yogasessies … Noem maar op. Binnenkort houdt een van onze afdelingen zelfs een Vespatocht. Wij zijn dus veel meer dan een koffie- en kaartclub’, besluit Velghe.

Velghe is ook lid van de sociaal-flamingantische beweging ‘Vlinks’ en was tot voor kort voorzitter van de armoedevereniging Priester Daensfonds uit Aalst. Hij staat bekend als een sociale Vlaams-nationalist, maar dat vormt binnen het pluralistische Vlas geen probleem. Zo haalde Velghe op de algemene vergadering tachtig percent van de stemmen ten nadele van de andere kandidaat-voorzitter Erik Jacobs uit het Antwerpse Kontich. ‘Wij hebben geen structurele banden met politieke partijen en religieuze of filosofische organisaties’, zegt Velghe. ‘Leden van de raad van bestuur mogen ook geen partijpolitiek mandaat opnemen. Hét cement dat onze leden bindt is het Vlaamse bewustzijn. We voeren bij Vlas geen propaganda, maar iedereen is welkom ongeacht zijn politieke opvatting.’

Netwerken

Vlas is de grootste niet politiek afhankelijke seniorenvereniging van Vlaanderen, maar de ledenaantallen van zuilenorganisaties overstijgen de 10.000 actieve leden van Vlas. Zo telt het christelijke Okra, Vlaanderens grootste ouderenvereniging, meer dan 200.000 leden. ‘Zo’n organisatie heeft dan ook een uitgebreide professionele structuur, terwijl wij nog geen tien personeelsleden hebben’, voegt Velghe hieraan toe.

Het ledenbestand van Vlas is al enkele jaren stabiel maar Velghe wil meer naamsbekendheid, meer leden en meer afdelingen. ‘Vijftigplussers zitten in de snelst groeiende bevolkingscategorie, we kunnen dus alleen maar groeien.’ Hij vreest overigens niet dat senioren zich bij zuilorganisaties zullen aansluiten ten koste van Vlas. ‘Ook senioren tonen tegenwoordig shoppingedrag in hun keuzes. Het is bovendien perfect mogelijk om je bij meerdere ouderenorganisaties aan te sluiten.’

Velghe maakt zich sterk dat de kwaliteit van de Vlas-activiteiten ook nieuwe leden zal aanspreken. ‘Met een goed aanbod kunnen we meer mensen bereiken. Tegenwoordig zijn ze niet meer gebonden aan hun parochie of wijk, voor ons moeten ze de deur ook uit willen.’ De voorzitter zelf wil ook meer naar buitentreden, netwerken binnen de Vlaamse beweging en samenwerken met andere organisaties.

50 jaar Vlas

Om Vlas meer zichtbaarheid te geven wil Velghe bovendien sneller op de actualiteit springen om de seniorenbelangen te kunnen behartigen. ‘Zo deden we dat vorige zomer in het debat over de sterk afnemende kwaliteit in rusthuizen. Ins ons ledentijdschrift spelen we al in op ouderenthema’s en met onze vertegenwoordiging in de Vlaamse Ouderenraad laten we ook onze stem horen.’

Dit jaar viert Vlas trouwens haar vijftigste verjaardag. ‘De jubileumviering van het vijftigjarig bestaan wordt in het najaar op zaterdag 21 oktober georganiseerd en in april 2018 volgt een groot ledenfeest’, beëindigt Velghe.

 

 

Sander Carollo

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Sander Carollo?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.

Dit artikel delen of afdrukken
Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.

Lees ook

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans
// geen premium