fbpx


Binnenland, Politiek
subsidies

Kabinet Jambon: ‘Kritiek Vlaams Belang op subsidies voorbarig en goedkoop’

Vlaamse kabinetten reageren op de protestactie van Vlaams BelangGisteren trok het Vlaams belang met een delegatie naar het Martelarenplein om voor de deuren van het kabinet Jambon (N-VA) actie te voeren. Deze was gericht tegen de subsidies (ruim € 18 miljoen) die in 2020 richting allerlei vzw’s vertrokken. Die streven volgens de partij vooral een linkse en multiculturele agenda na. Vlaams Belang wil de Vlaamse regering zo herinneren aan de plannen uit het regeerakkoord die dit soort subsidies willen afbouwen of zelfs afschaffen. Sociaal-cultureel volwassenenwerk Olivier Van Raemdonck,…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Gisteren trok het Vlaams belang met een delegatie naar het Martelarenplein om voor de deuren van het kabinet Jambon (N-VA) actie te voeren. Deze was gericht tegen de subsidies (ruim € 18 miljoen) die in 2020 richting allerlei vzw’s vertrokken. Die streven volgens de partij vooral een linkse en multiculturele agenda na. Vlaams Belang wil de Vlaamse regering zo herinneren aan de plannen uit het regeerakkoord die dit soort subsidies willen afbouwen of zelfs afschaffen.

Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister-president Jambon, vindt dit een al te makkelijke kritiek. ‘Voor wat de bevoegdheden van de minister-president betreft, gaat het over de subsidies voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Vlaams Belang weet goed dat wij eind 2019 een nieuw ontwerp voor decreet indienden in het Vlaams parlement om de spelregels aan te passen conform de afspraken in het regeerakkoord. Vlaams Belang weet evengoed dat die poging toen is geblokkeerd door de oppositie. Die trok aan de ideologische alarmbel waardoor de termijn niet gehaald kon worden om het nieuwe decreet al voor deze subsidieronde in werking te laten treden.’

‘Wij hebben dus aan het begin van de regeerperiode alle zeilen bijgezet om nog voor 1 januari 2020 de spelregels aan te passen zodat we de afspraken uit het regeerakkoord konden uitvoeren. Jammer genoeg is dat niet gelukt. Het gevolg daarvan is dat we voor de subsidieronde van 2020 nog volgens de bepalingen van het oude decreet hebben moeten werken. We hebben nu meer tijd om een nieuw decreet voor te bereiden. De volgende subsidieronde vindt pas plaats over vier jaar in 2025. Tegen dan zal het decreet zijn aangepast en gelden de nieuwe regels. De door het Vlaams Belang geleverde kritiek is dus wat voorbarig en ook wel goedkoop.’

Participatieorganisatie voor integratiebeleid

Niet alle subsidies vallen onder het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Zo vinden we in de tabel van Vlaams Belang ook € 850.000 terug voor het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen. Het Minderhedenforum had nochtans de inschrijving als participatieorganisatie verloren. Bij het kabinet van minister van Integratie Bart Somers (Open Vld) nuanceert kabinetschef Gert Eeraerts deze informatie.

‘U gaat ervan uit dat de informatie van het Vlaams Belang correct is. Eerst en vooral is het genoemde bedrag fout. De subsidie voor de participatieorganisatie bedraagt € 700.000. Dat is het bedrag dat in de begroting werd ingeschreven en de minister heeft ook geen plannen om daar nog iets aan toe te voegen. Er bestaat geen enkele intentie om meer geld toe te kennen.’

Krachten bundelen

‘Verder is het belangrijk om op te merken dat de procedure voor de aanduiding van een nieuwe participatieorganisatie nog loopt. Vorig jaar hadden daar drie organisaties voor ingetekend. Minister Somers had besloten om verder te onderhandelen met Join.Vlaanderen. Het Minderhedenforum is tegen die beslissing naar de Raad van State getrokken. Daardoor is de procedure opgeschort. Voor er een uitspraak ten gronde is gekomen hebben de organisaties hun dossiers teruggetrokken. De doelstelling is nu dat het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen rond de tafel gaan zitten om samen de krachten te bundelen. Die gesprekken zijn nu aan de gang en in de nabije toekomst gaan zij hun dossier aanbieden.’

‘Zolang er nog geen nieuwe participatieorganisatie is aangeduid blijft de oude partner — het Minderhedenforum — zitten. Daarvoor is dus € 700.000 aan werkingsmiddelen uitgetrokken. Wij leven in de goede hoop dat we binnen afzienbare tijd een dossier mogen ontvangen. We rekenen erop dat de verwachtingen van de minister en het beleid op een fundamentele manier tot uiting komen in dit voorstel. Ik kan nog geen uitspraken doen of de samenwerking waar nu aan gewerkt wordt, ook de nieuwe participatieorganisatie gaat worden. Dat moet te gepasten tijde bekeken worden. In afwachting daarvan behoudt het Minderhedenforum zijn subsidie voor 2021.’

Beroep doen op Europees Sociaal Fonds

Opvallend aanwezig in de tabellen van Vlaams Belang zijn een aantal verenigingen die zich focussen op de tewerkstelling van allerlei specifieke doelgroepen. Vooral allochtone jongeren en vrouwen, Roma en niet-Europese gemeenschappen lijken hiervan te profiteren. Men kan zich afvragen of dit niet tot het takenpakket behoort van VDAB. Liese Vleirick, woordvoerder van het kabinet van minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V), verduidelijkt waarom ze kiezen voor partnerschappen en samenwerking met verschillende verenigingen.

‘Naast de VDAB werken we inderdaad ook samen met andere partners. Dat kan middels partnerschappen en tendering via VDAB, maar ook via het Europees Sociaal Fonds (ESF). De ESF-oproep “Outreach en activering” is erop gericht om mensen die moeilijk te activeren zijn, te bereiken. Het gaat daarbij prioritair om niet-beroepsactieven. In de prioritaire groep van niet-beroepsactieven zijn personen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd. Vandaar dat de meeste externe partners zich ook op die doelgroepen richten.’

Krapte op de arbeidsmarkt

‘Omdat we — ondanks corona — een krapte kennen op de arbeidsmarkt, is het van belang om ook deze groepen te bereiken. Hiervoor is het belangrijk om met partnerorganisaties — lokale besturen, vzw’s… — te werken die lokaal actief zijn. Zij kunnen heel efficiënt en doelgericht de mensen in hun buurt bereiken. We moeten zoveel mogelijk mensen aan werk helpen, anders is de maatschappelijke kost groter dan de investering die we doen via deze projecten. Bij een projectoproep en bij het indienen van een project wordt steeds rekening gehouden met het beoogde bereik. Hierop wordt het project dan achteraf ook beoordeeld, samen met de verschillende doelstellingen die in de oproep zijn opgenomen.’

De subsidies die in het kader van Werk en Economie worden uitgekeerd, lijken dus vooral een vehikel te zijn om een beroep te kunnen doen op het ESF. Of dit noodzakelijkerwijs via een netwerk van vzw’s moet gebeuren en niet rechtstreeks kan via projecten van de VDAB, blijft een open vraag.

[ARForms id=103]

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.