fbpx


Cultuur
Biënnale

Kabinet vordert intern onderzoek naar onregelmatigheden bij selectieprocedure Biënnale van Venetië

Signaal van Doorbraak wordt opgepiktNaar aanleiding van ons artikel over de problemen bij de selectieprocedure voor de Biënnale van Venetië heeft men op het kabinet Jambon besloten in actie te komen. Binnen de Vlaamse overheid wordt een administratieve onderzoeksprocedure opgestart. Dat meldt ons Olivier van Raemdonck, woordvoerder van het kabinet Jambon, bevoegd voor Cultuur.

Kabinet Jambon wakker

Van Raemdonck licht toe: ‘We hebben na het artikel de zaak eens bekeken en we gaan dat intern onder de loep nemen om te zien wat daar nu allemaal van aan is. Er bereiken ons nu toch signalen vanuit allerlei richtingen. Er is het artikel dat verscheen in Apache en er zijn nog andere signalen geweest. Wij hebben daar momenteel geen klare kijk op en daarom hebben we beslist dit intern uit te zoeken. Meer kunnen we momenteel niet doen.’

Dat betekent dat we nu op twee sporen zitten. Langs de ene kant trekt een benadeelde partij naar de Raad van State. Die procedure wordt eerstdaags door Jan De Cock bij monde van zijn advocaat Geert Lenssens opgestart. Langs de andere kant gaat de Vlaamse overheid nu dus intern een onderzoek voeren om te bekijken of er sprake is van onregelmatigheden.

‘Het is dus niet dat we niets doen met de signalen die we ontvangen’, voegt Van Raemdonck nog toe. ‘Bij deze starten we dus een intern onderzoek op. Dat is niet iets om licht over te gaan. Wanneer je op een bepaald moment merkt dat er nogal wat merkwaardige zaken rond een dossier hangen, dan moet je daar iets mee doen en dat uitzoeken. Dit doen we zonder iemand te beschuldigen, daar zijn momenteel geen bewijzen voor. Daarom dus dit onderzoek. We gaan dat zelf niet voeren, binnen de Vlaamse overheid bestaan er instrumenten en mechanismen om dit op een onafhankelijke manier te laten voeren. Dit dossier gaat intern binnen de Vlaamse administratie stevig onder de loep genomen worden.’

Audit Vlaanderen

Een onderzoek naar onregelmatigheden binnen de Vlaamse administratie is normaal gezien een kolfje naar de hand van Audit Vlaanderen, het vroegere IAVA. Zij hebben de expertise in huis om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Dit orgaan werd opgericht om de lokale besturen en de Vlaamse administratie bij de beheersing van financiële, wettelijke en organisatorische risico’s te ondersteunen. Zij zijn daarbij een onafhankelijke en objectieve partner.

Daarnaast kan Audit Vlaanderen op eigen initiatief of op vraag van derden ook forensische opdrachten uitvoeren bij de entiteiten waarvoor ze bevoegd is. Op vraag van de minister-president of de Vlaamse Regering kunnen ook forensische opdrachten uitgevoerd worden bij een kabinet van een lid van de Vlaamse Regering.

De afdeling Subsidiëren en Erkennen van het Departement Cultuur, Jeugd & Media mag zich nu dus aan zo’n forensisch onderzoek verwachten. Wij blijven dit opvolgen en houden onze lezers op de hoogte van de ontwikkelingen.

post: 108377

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.