fbpx


Binnenland

Kent Alexander de coronacijfers wel?

Wie over vaccinatieverplichting wil beslissen, moet het dossier kennen


Alexander De Croo

Vooruit en CD&V zijn al enige tijd voorstander van de vaccinatieverplichting. Maar De Croo bleef een koele minnaar van het hele idee. Daar schijnt nu verandering in te komen.  In De Zondag van 26 december zei hij: ‘Als je ziet dat er op intensieve zorgen vijf keer meer niet-gevaccineerden liggen, dan kan je die vraag (over verplichte vaccinatie) niet meer uit de weg gaan.’

Het cijfer volgens De Croo

’t Is een uitspraak die mooi aansluit bij een wijdverspreide opvatting over IZ-afdelingen die vol liggen met niet-gevaccineerden. Maar vijf keer meer? Tja, als ik dacht dat er vijf keer meer niet-gevaccineerden op intensieve zorgen lagen, dan zou ik ook een vaccinatieverplichting overwegen. Maar het cijfer van De Croo is natuurlijk helemaal fout. De meerderheid van de de patiënten op intensieve zorgen is volledig gevaccineerd! 60 procent van hen! Waar blijven de factcheckers als je ze nodig hebt?

Als De Croo werkelijk zo slecht op de hoogte is van de betrokken aantallen en procenten, zou hij zich op het volgende overlegcomité beter laten vervangen door iemand die de aantallen en procenten wél ongeveer kent. Een belangrijke beslissing als die over een verplichte vaccinatie wil ik liever niet overlaten aan een amateur die er minder van afweet dan ikzelf. Of zijn het misschien allemaal amateurs op zo’n overleg?

Wat ondertussen wel waar is: een niet-gevaccineerde maakt inderdaad vijf keer meer kans om op intensieve zorgen terecht te komen. De lezer zal begrijpen dat dat bij lange na niet hetzelfde is als wat De Croo beweerde. Onze Eerste minister keerde, in het beste geval,  de cijfers om, een denkfout waar ik mijn leerlingen voor waarschuwde met het volgende voorbeeld: als je de gevangenisstatistieken als uitganstpunt neemt, zei ik, zou je kunnen zeggen dat in ons land 50 % procent van de criminelen uit vréémdelingen bestaat. Dat is even iets anders als beweren dat 50 % van de vreemdelingen uit criminélen bestaat.

Lichaamstaal

Vergissing of leugen? De vraag blijkt mij intrigeren. Bij een vroegere cijferfout van De Croo heb ik verondersteld dat het om een verstrooidheid ging. Bij een flagrante cijferfout van partijgenoot Lachaert heb ik die laatste ‘dom en ongeïnformeerd’ genoemd, omdat hij die omschrijving voor zijn opponenten had gebruikt. Maar dit keer moet er iets anders aan de hand zijn. Ik Ik kan mij moeilijk voorstellen dat De Croo een bewuste leugen of overdrijving gebruikte. Daarvoor is de uitspraak te flagrant. Maar het is volgens mij ook geen verspreking. Iemand die de juiste cijfers en toedracht kent, kàn zo’n fout niet maken. Als ik de fout van De Croo wil herhalen, moet ik diep nadenken om de formulering te vinden, zozeer zit de juiste formulering in de weg.

Sciensano

Misschien ging het als volgt. De Croo zit een vergadering voor met politici en experts. Hij bekijkt met een half oog een paar grafieken, en luistert met een half oor naar een uitleg over de cijfers. Hij let daarbij niet zozeer op wàt de experts zeggen, maar op hun intonatie en mimiek, en probeert vanuit die lichaamstaal de ernst van de situatie in te schatten. Dan neemt hij het woord, zegt enkele algemeenheden, en denkt ondertussen razendsnel na op een hoger plan: hoe bespeel ik straks Frank Vandenbroucke, en met welke maatregelen zal ik goed overkomen bij mij team van 11 miljoen?

Mocht het er werkelijk zo toegaan, dan ben ik er niet gerust op. Op vergaderingen waar zoiets belangrijks als de vaccinatieverplichting besproken wordt, zie ik liever alleen deelnemers aan de tafel die de juiste cijfers in het achterhoofd hebben, of minstens de ordegrootte ervan.

* Misschien was het wel bijgaande grafiek. Wie uit die grafiek iets afleidt over de bezetting van de ziekenhuisbedden, maakt een grote interpretatiefout.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Philippe Clerick

Philippe Clerick (1955) houdt een blog bij van wat hem te binnenvalt over Karl Marx, Tussy Marx en Groucho Marx. En al de rest.