fbpx


Buitenland
Kerk in Nood

125 miljoen euro voor christenen in nood
125 miljoen euro. Zoveel haalde Kerk in Nood, de internationale pauselijke hulporganisatie vorig jaar wereldwijd op. Kerk in Nood is de erfgenaam van het vroeger Oostpriesterhulp van de bekende ’Spekpater’ Werenfried van Straaten. Het geld wordt gebruikt om kerken te ondersteunen op plaatsen waar die het moeilijk hebben.

Mensen en infrastructuur

Thomas Heine-Geldern, de uitvoerende voorzitter van Kerk in Nood vat de activiteiten van de organisatie zo samen: ‘Onze opdracht bestaat erin om de Kerk vooral te ondersteunen op plaatsen waar ze niet over de nodige materiële middelen beschikt om haar pastorale taken uit te voeren of waar christenen met onderdrukking, vervolging en geweld worden geconfronteerd’

Concreet realiseerde Kerk in Nood met dat geld 5.357 projecten in 149 landen. Daaronder werden 1.212 bouwprojecten gecofinancierd. Het gaat hierbij om kapellen, kerken, kathedralen en seminaries, ook in regio’s die door natuurrampen werden geteisterd. Een derde van de bouwprojecten waren kerken.

Een op de tien priesters wereldwijd (in totaal 40.383) kon worden geholpen met misintenties, vooral in Afrika (15.440) en in Azië (10.748). Daarnaast kregen 13.643 seminaristen, meer dan ooit tevoren, ondersteuning, bijvoorbeeld via een studiebeurs. Dat komt overeen met een op de negen seminaristen wereldwijd, de meesten in Afrika. Verder kregen 12.801 zusters bestaanshulp (meestal contemplatieve kloosterzusters) of ondersteuning voor een opleiding.

Bovendien werden naast auto’s, motorfietsen en fietsen ook drie boten, vier vrachtwagens en drie bussen gefinancierd. Voor ongeveer 2.000 aanvragen werd een negatieve beslissing genomen, omdat ze niet aan de criteria voor de toekenning van financiële middelen beantwoordden.

Afrika en het Midden-Oosten

De regionale zwaartepunten van onze hulpprojecten bevonden zich in 2017 in het Midden-Oosten en in Afrika. Bij al ons projectwerk is de dialoog met de lokale Kerk voor ons van enorm groot belang. De bisschoppen en geestelijken ter plaatse weten immers het best waar de nood het hoogst is en welke hulpmaatregelen noodzakelijk zijn.’ Benadrukt Thomas Heine-Geldern.

Het Midden-Oosten is de regio waarvoor na Afrika de meeste ondersteuningsinitiatieven worden genomen. Tussen 2011, het jaar van de ‘Arabische Lente’ en eind 2017 werd zowat 75 miljoen euro besteed in de crisisgebieden in het Midden-Oosten. Vorig jaar alleen al ging het om meer dan 17 miljoen euro, gaande van noodhulp over pastorale activiteiten (bijv. het drukken van bijbels) tot de bouw van kerken.

Dankzij die hulp konden duizenden christenen naar hun geboortesteden en -dorpen terugkeren. Een bijzonder groot project in dit verband was – en is nog steeds – de heropbouw van de christelijke dorpen in de Vlakte van Nineve in Irak, die door Islamitische Staat waren verwoest. In 2017 was Irak met nagenoeg 9,3 miljoen euro voor Kerk in Nood het belangrijkste begunstigde land van de financiële steun. Op de tweede plaats onder de begunstigde landen kwam India met 5,86 miljoen, gevolgd door Syrië (5,8 miljoen) op de derde plaats. Verder stonden Oekraïne (4,7 miljoen) op de vierde, Brazilië (3,88 miljoen) op de vijfde en de Democratische Republiek Congo (3,42 miljoen) op de zesde plaats.

Kerk in Nood

Wereldwijd telt Kerk in Nood zowat 400.000 schenkers. Kerk in Nood heeft ondertussen kantoren in 23 landen, waaronder België. In België en Luxemburg verzamelde de organisatie 3.526.152 euro in. Voor de pastorale projecten kan Kerk in Nood geen fiscale attesten uitreiken, dat kan enkel als schenkers meer dan 40 euro geven en vermelden dat het enkel voor sociale projecten mag gebruikt worden.  In België deed 16,35% een gift met een fiscaal attest, dat is goed voor voor 576.235,20 euro. Bijna 3 miljoen werd geschonken zonder fiscaal attest. 

82,5% van de wereldwijd opgehaalde gelden worden gebruikt voor de financiering van projecten. 7% wordt gebruikt voor administratieve kosten en 10,5% wordt ingezet voor fondsenwerving, publiciteit en communicatie.

Kerk in Nood investeert ook in bewustwording. Eind november werden in Groot Brittannië dertig openbare gebouwen met rood verlicht ter gelegenheid van ‘Red Wednesday’. De tweede editie van een actiedag georganiseerd door de Britse tak van Kerk In Nood en de mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity International. De dag had tot doel om de vervolgingen van christenen wereldwijd, bekend te maken bij het publiek. Niet enkel kleine kerkjes werden rood verlicht, ook het Parlementsgebouw, Westminster Abbey en de katholieke kathedraal van Londen. Op 24 februari 2018 werd in Rome het Colosseum rood verlicht om dezelfde reden.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.