fbpx


Binnenland

Kinderen kind van de rekening door coronamaatregelen

Uiteindelijk zullen ze ook letterlijk de rekening betalenKinderen worden hoe langer hoe meer het kind van de rekening in de pandemie. De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Raadgevend Comité voor de Bio-Ethiek, raden enkel vaccinatie aan voor kwetsbare kinderen die te kampen hebben met comorbiditeiten. Maar prompt startte het Vlaamse agentschap voor Zorg & Gezondheid met een agressieve campagne naar alle 5- tot 11-jarigen. In de scholen blijft de mondmaskerplicht vanaf zes jaar gehandhaafd. De ministers van volksgezondheid hebben opgeroepen om kinderen elke week…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Kinderen worden hoe langer hoe meer het kind van de rekening in de pandemie. De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Raadgevend Comité voor de Bio-Ethiek, raden enkel vaccinatie aan voor kwetsbare kinderen die te kampen hebben met comorbiditeiten. Maar prompt startte het Vlaamse agentschap voor Zorg & Gezondheid met een agressieve campagne naar alle 5- tot 11-jarigen. In de scholen blijft de mondmaskerplicht vanaf zes jaar gehandhaafd. De ministers van volksgezondheid hebben opgeroepen om kinderen elke week aan een test te onderwerpen. Quarantaineregels werden wel versoepeld, maar in combinatie met massaal testen zullen die voor schooluitval zorgen. En toch worden kinderen nauwelijks ziek van Sars-CoV-2.

Geen discriminatie bij kinderen: toch al sprake van CST

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beloofde dat er geen onderscheid gemaakt zou worden tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen. Die woorden waren nog niet koud of de eerste tekenen van discriminatie doken al op.

In een webinar voor pediaters en artsen vermeldde het Agentschap Zorg & Gezondheid uitdrukkelijk een CST voor kinderen. Nadat dit bekend werd, bleek het om ‘een vergissing’ te gaan, die ‘uit de context was gerukt’. Van een CST voor kinderen zou geen sprake zijn. Al blijkt dat dit in Europese context, om te kunnen reizen, toch al het geval is. In elk geval toont het vermelden van een CST in hun presentatie aan dat het onderwerp voor hen zeker geen taboe is. De slides van de presentatie waren al opgemaakt voor het advies van de HGR klaar was. Zorg & Gezondheid ging er gemakshalve maar van uit dat het business as usual was: vaccinatiedwang door middel van discriminatie, net zoals bij de rest van de bevolking.

Desinformatie van Zorg Vlaanderen

Datzelfde agentschap starte ogenblikkelijk met een vaccinatiecampagne. Ook daarvoor lagen de teksten en uitnodigingsbrieven al klaar. Die blijken vol te staan met onvolledige en soms zelfs onjuiste – of op z’n minst niet onderbouwde – stellingen. Zo wordt er in alle talen gezwegen over mogelijke bijwerkingen. Geen woord over het risico op myo- en pericarditis. Volgens de oproepingsbrief zijn de vaccins gewoon veilig en worden ze goed verdragen door kinderen. Nochtans zijn er gevallen van ernstige bijwerkingen bekend. Indien het de bedoeling is ouders correct en volledig te informeren, dient dit vermeld te worden.

Verder lezen we dat vaccinatie beter beschermt tegen CoViD-19 dan natuurlijk verworven immuniteit. Deze bewering is op niets gestoeld en gaat zelfs in tegen de algemene kennis binnen de immunologie. Na bevraging bij verschillende experten kregen we ten overvloede bevestigd dat natuurlijke immuniteit steeds een bredere bescherming biedt, omdat ze wordt opgebouwd op basis van het volledige virus in plaats van één aspect er van. In het geval van Sars-CoV-2 nemen de vaccins specifiek het Spikeproteïne op de korrel. Hetzelfde Spike waar bij de Omikronvariant net zoveel mutaties op zijn terug te vinden. Daardoor breekt Omikron ook door de opgebouwde immuniteit door.

Hartklachten

Geen enkel onderzoek toont aan dat het kindervaccin ook succesvol zou zijn tegen Omikron. Dit doet vragen rijzen over het nut van massale vaccinatie bij kinderen en laat een risico-batenanalyse eerder negatief uitvallen. Viroloog Zeger Debyser tekende bezwaar aan bij de misleidende informatie die in de uitnodigingsbrief en op de website van Zorg Vlaanderen staat, evenals prof. Tijl De Bie.

We zien hetzelfde gebeuren als bij de vaccinatie voor 12- tot 17-jarigen. Daar werd eveneens met geen woord gerept over mogelijke bijwerkingen. Ondertussen doken al meerdere gevallen van ernstige hartklachten op, gelinkt aan de vaccinatie in die leeftijdsgroep. Hartklachten die men niet zomaar mag minimaliseren. De hartspier regenereert niet. Opgelopen schade blijft voor de rest van het leven en hypothekeert de toekomstige gezondheid van de slachtoffers. Bij jonge mensen is dit een veiligheidssignaal dat kan tellen.

Scholen gaan intra muros vaccineren: deur open voor discriminatie

Ook de scholen schakelen al hier en daar een versnelling hoger, een verschijnsel dat we ook bij het begin van het schooljaar konden vaststellen. Toen organiseerden verschillende steden vaccinatiemomenten op school, waardoor ze ook vlotjes de vaccinatiestatus van de leerlingen onthulden. In Houthalen krijgen de kinderen op maandag een brief mee naar huis waarin wordt meegedeeld dat de school de vaccinatie intra muros organiseert. De ouders moeten uitdrukkelijk hun toestemming of weigering meedelen. Op die manier wordt de vaccinatiestatus van de kinderen te grabbel gegooid en wordt de deur naar discriminerende behandeling van leerlingen open gezet.

RvS speelt weer met de duiven

Ondertussen weigerde de Raad van State (RvS) de mondmaskerplicht vanaf zes jaar bij hoogdringendheid op te schorten. De schade zou niet zijn aangetoond. In een eerder arrest ivm de heropening van de cultuursector werd net het feit dat de schade al geleden was, aangevoerd als een reden om niet bij hoogdringendheid te schorsen. De inconsequentie in de uitspraken van de RvS brengen de uitspraak van mr. Fernand Keuleneer in herinnering: ‘de uitspraken van de RvS worden geïnspireerd door de vliegrichting van de duiven.’

Quarantaineregels: een zootje

Ondanks de belofte om geen onderscheid te maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) wel beslist om verschillende quarantaineregels in te voeren. Gevaccineerde kinderen mogen sneller uit quarantaine. Het feit dat de quarantaineregels worden aangepast wijst overigens op de onhoudbaarheid van het gehanteerde beleid. Daarin lijken ze nu een potje paniekvoetbal te spelen.

Eerst mochten kinderen hun quarantaine verlaten om naar school te gaan, maar een dag later dan toch weer niet, indien een hoogrisiscocontact plaatsvond in de huiselijke kring. Quarantaine heeft enkel zin wanneer die wetenschappelijk onderbouwd is. Door verschillende regels te implementeren zonder een degelijke onderbouwing, geeft het beleid impliciet toe dat quarantaine in deze fase van de pandemie geen zin meer heeft. Omikron zal zowat iedereen besmetten, net omdat het door de vaccinologisch en natuurlijk opgebouwde immuniteit doorbreekt. Sam Brokken meldde al dat dit een gouden kans is om eindelijk de maatregelen los te laten en zo te evolueren naar een robuuste immuniteit voor de gezonde bevolking.

De quarantainemaatregelen zijn overigens versoepeld om te verhinderen dat de economie en het maatschappelijk leven volledig stil zouden vallen. Niet het ziekteverzuim zorgt voor problemen in de Zorg en de economie, wel de massale verplichte isolatie van asymptomatisch en verder gezonde werknemers.

Omikron, verlos ons van de waanzin

Uiteindelijk zal dankzij Omikron binnen afzienbare tijd ongeveer iedereen een besmetting oplopen. Daar valt niet aan te ontsnappen. Hierdoor vervalt het argument van de vaccinatie omwille van solidariteit, om de ander te beschermen. Kinderen worden nauwelijks ziek van Sars-CoV-2. Waarom blijven we hen pesten met allerlei maatregelen? Wat hebben zij gedaan om dit soort behandeling te verdienen? Zij gaan in de toekomst overigens de opgebouwde schuldenberg mogen afbetalen. Ze zijn letterlijk het kind van de rekening.

En overigens, wanneer wordt dat vervloekte CST afgeschaft? Het speelde een belangrijke rol in het tot stand komen van de vierde golf en brengt geen enkel meerwaarde ter bescherming van de volksgezondheid. Het zorgt enkel voor een tweedeling binnen de maatschappij en voor een ongrondwettelijke discriminatie op basis van -vermoede- gezondheid. Op sociale media vragen velen dagelijks wanneer het CST op de schop gaat, wat het exitplan is voor deze nutteloze strategie. Geen enkel politicus of beleidsmaker heeft hier tot op heden op durven antwoorden.

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.