JavaScript is required for this website to work.

Klimaatscepticus maakt opnieuw heibel over het IPCC

Ella Huys9/7/2019Leestijd 4 minuten
30 jaar IPCC

30 jaar IPCC

foto © Reporters / Abaca

Is de opwarming van de aarde te wijten aan de zon, zoals Van Broekhoven beweert? Of interpreteert hij het IPCC-rapport verkeerd?

In een opiniebijdrage op Doorbraak uit Emiel Van Broekhoven, doctor in de economie aan Oxford, opnieuw felle kritiek op de Summary for Policymakers  die het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in januari dit jaar publiceerde. Van Broekhoven vindt dat het klimaatpanel een fout uit het verleden toegeeft. Punt A.2 van het rapport bewijst volgens hem dat het IPCC nu zonneactiviteit, in tegenstelling tot CO2-uitstoot, erkent als de belangrijkste factor in de opwarming van de aarde. Toch is dat niet wat in de Summary for Policymakers  te lezen staat. Van Broekhoven interpreteert het rapport foutief.

Historische uitstoot

Van Broekhoven valt over volgende passage uit het rapport:

A.2. Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts, but these emissions alone are unlikely to cause global warming of 1.5°C.

Het IPCC heeft het daarin over de historische uitstoot, sinds het begin van het industriële tijdperk tot op vandaag. Die uitstoot zal geen opwarming hoger dan 1,5°C veroorzaken, maar ze zal wel eeuwenlang doorwerken. Toch ziet het er niet meteen naar uit dat de mens van vandaag op morgen geen CO2 meer zal uitstoten. Zonder maatregelen die de toekomstige menselijke uitstoot moeten beperken, zal de aarde vrij snel de temperatuur van 1,5°C overschrijden.

Niets over zonnewarmte in de Summary for Policymakers

Van Broekhoven citeert bovenstaande passage verkort in zijn opiniestuk als: ‘anthropogenic emissions alone are unlikely to cause global warming’. Het belangrijkste deel, namelijk dat het IPCC spreekt over de historische uitstoot, laat hij gewoon weg. Van Broekhoven wekt de indruk dat het IPCC zich in die passage uitspreekt over de toekomstige CO2-uitstoot, maar niets is minder waar.

Hij maakt in zijn opiniestuk geen onderscheid tussen de historische uitstoot — die nog eeuwenlang de temperatuur op aarde zal bepalen, en de toekomstige uitstoot — die er ongetwijfeld zal zijn, waarvan de effecten voorspeld, maar uiteraard nog niet van gekend zijn. Van Broekhoven denkt dat het IPCC met het woord alone  toegeeft dat voornamelijk zonnewarmte de opwarming op aarde heeft veroorzaakt. Hij leest dat fout want alone  slaat gewoon op de historische uitstoot. Het IPCC bedoelt dat de historische uitstoot alleen geen opwarming hoger dan 1,5°C zal veroorzaken. De toekomstige uitstoot kan daar wel voor zorgen.

Plaatselijke koudegolven bewijzen geen afkoeling van de aarde

In hetzelfde opiniestuk beweert Van Broekhoven dat de aarde momenteel afkoelt omdat de zon afkoelt. Hij spreekt over het ‘weldra betreden van de condities van een kleine ijstijd’. De afkoeling waar Van Broekhoven het over heeft, zou in een versneld tempo de opwarming van de vorige eeuw aan het verslinden zijn.

Hij onderbouwt die stelling met extrapolaties van TSI-metingen. Total Solar Irradiance (TSI) is een techniek om de instraling van de zonne-energie op aarde te meten.

verwijt het IPCC te weinig aandacht te hebben voor de invloed van zonnewarmte op klimaatverandering. Dat klopt niet. Het IPCC heeft wel aandacht voor zonneactiviteit. Het panel werkt met ‘radiative forcing’, het verschil tussen inkomende en uitgaande straling. In het rapport toont figuur 8.15 aan dat de effecten van de fluctuaties in zonnesterkte minimaal zijn. Verder geeft NASA aan dat TSI-metingen zeer gevoelig zijn voor meetfouten waardoor hun betekenis voor de opwarming van de aarde met de hoogste voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd. Niettemin houdt het IPCC er rekening mee.

Vervolgens heeft Van Broekhoven het over enkele plaatselijke koudegolven van het afgelopen jaar. Hij gebruikt ze als argument om zijn stelling over de afkoeling van de aarde kracht bij te zetten. Klimaatverandering wordt echter niet bestudeerd aan de hand van plaatselijke koudegolven, maar wel door lange, globale tijdreeksen. Plaatselijke koudegolven zijn dus geen goed argument om te bewijzen dat de aarde afkoelt.

‘Klimaatbeleid ten koste van de economie’

Het IPCC heeft volgens Van Broekhoven vanuit economisch perspectief gefaald omdat hun Summary for Policymakers  beleidsmakers heeft aangezet tot het invoeren van CO2-beperkende maatregelen. Hij vindt die maatregelen, maar vooral de daaruit volgende investeringen, nutteloos omdat niet CO2, maar zonnewarmte volgens hem opwarming veroorzaakt. Zoals reeds gezegd, is dat niet wat in het rapport staat.

Van Broekhoven stelt de internationale aandacht voor klimaatverandering gelijk aan een falend economisch beleid. Met investeringen in CO2-beperkende maatregelen brengt Europa momenteel de eigen internationale concurrentie in gevaar, zegt hij. ‘Als de zon afkoelt, is het met de opwarming gedaan. Ook als totaal CO2 en menselijk CO2 nog stijgen.’

In de voorstelling van Van Broekhoven stevent Europa af op een economische ramp omwille van CO2-beperkende investeringen. Toch vormden de bevindingen van de klimatologen die hij aanhaalt — om de afkoeling van de aarde op korte termijn te bewijzen — eerder uitersten in het wetenschappelijke debat en werden ze al eerder weerlegd.

Daarnaast geeft het World Economic Forum in het Global Risk-rapport van 2019 net aan dat extreem weer en klimaatverandering de meest waarschijnlijke risico’s vormen voor de wereldeconomie. Klimaatverandering houdt, na een wereldoorlog met massavernietigingswapens, zelfs de meest impactvolle risico’s in voor de wereldeconomie.

Besluit

Van Broekhoven beweert dat het KNMI, de openbare omroepen en de meeste kranten zich door het ‘CO2-opwarmingsverhaal’ van het IPCC hebben laten misleiden, maar eigenlijk heeft hij hun meest recente rapport gewoon verkeerd geïnterpreteerd. De aarde warmt wel degelijk op, maar de uitstoot die er momenteel is zal geen opwarming van meer dan 1,5°C veroorzaken. Over de toekomst is geen zekerheid en dat geeft ook Van Broekhoven aan, al lijkt hij dat toch even vergeten te zijn in de economische ramp en kleine ijstijd die hij weldra verwacht.


Geraadpleegde bronnen

https://doorbraak.be/heibel-om-het-ipcc/

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/anthropogenic-and-natural-radiative-forcing/

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2010GL045777

https://ceres.larc.nasa.gov/science_information.php?page=TSIdata

https://twitter.com/bobbrand_nl/status/1135935550068854784

http://reports.weforum.org/global-risks-2019/shareable-infographics/

Ella Huys studeert geschiedenis aan de Universiteit Gent en is redacteur bij Factcheck Vlaanderen (www.factcheck.vlaanderen), een platform dat met behulp van artificiële intelligentie desinformatie opspoort en tracht te beantwoorden.

Commentaren en reacties