Kolonisering door antikolonialisten

‘Kinderen van de Kolonie’ is een stap achteruit, met een bedenkelijke omgang met ‘herinneringen’ en fouten, weglatingen en simplismen.