JavaScript is required for this website to work.

Koningshuis houdt vast aan indexering dotaties

Gekeuvel uit de Commissie Financiën

NieuwsLode Goukens29/10/2022Leestijd 2 minuten
Koning Filip is overtuigde aanhanger van euro en van de index.

Koning Filip is overtuigde aanhanger van euro en van de index.

foto © EU

Koningshuis verdient royaal aan de indexering van de dotaties. Dat zint het Vlaams Belang niet.

Het Integraal Verslag van de Commissie voor Financiën en Begroting in het Belgisch Staatsblad is soms boeiende lectuur. In het verslag van woensdag 19-10-2022 stond een boeiende vraag van Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) aan Vincent Van Peteghem (CD&V), de minister van Financiën, over ‘de indexering van de dotaties van het koningshuis’

Vermeersch vroeg de minister die belast is met de wetgeving rond de jaarlijkse dotatie aan de leden van de koninklijke familie naar zijn mening over de forse opslag door de indexering van de dotaties aan het Belgische koningshuis. ‘Het loon van de royals stijgt met 3,3 miljoen euro en bedraagt nu voor het eerst meer dan 40 miljoen euro’, aldus Vermeersch. ‘Niet alleen de Civiele Lijst voor de koning stijgt met een aanzienlijk bedrag, maar ook de dotaties stijgen door de index. Koning Albert krijgt daardoor 35.000 euro boven op het bedrag dat al in de begroting voorzien was, Laurent 11.000 euro en Astrid 12.000 euro. Als we dat vergelijken met vorig jaar, bedraagt de opslag voor Albert 55.000 euro, voor Laurent 18.000 euro en voor Astrid 19.000 euro.’

De vraag luidde dan ook: ‘Vindt u een dergelijke indexatie maatschappelijk nog te verantwoorden in tijden van energie- en koopkrachtcrisis?’ Vermeersch had daar een bemerking bij: ‘Wanneer de leden van de koninklijke familie willen afzien van de indexering, kunnen zij dat op eigen initiatief. Dat hebben zij ook gedaan. In 2012 en 2013 stelde koning Albert II voor de indexatie van de Civiele Lijst aan te wenden voor de betaling van energiefacturen om zo, naar eigen zeggen, bij te dragen aan de besparingen van de federale regering.’

Dus vroeg het kamerlid of de minister wist of de leden van de koninklijke familie opnieuw van de indexering zullen afzien? Minister Van Peteghem repliceerde: ‘De informatie die ik u kan meegeven is dat de indexatie van de Civiele Lijst werd vastgelegd in artikel van de wet van 27 november 2013, houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van koning Filip. De indexatie van de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de koninklijke familie werd vastgelegd in artikel 4 van de wet van 27 november 2013 met betrekking tot dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de koninklijke familie, alsook de transparantie van de financiering van de monarchie.’

Energiefacturen

Vermeersch drong aan: ‘In tegenstelling tot 2012 en 2013 is er geen enkele indicatie dat de huidige koning bereid is om de indexatie af te staan, waar dat in 2012 en 2013 wel nog het geval was, althans om de eigen energiefacturen te betalen. Een soort vestzak-broekzakoperatie, maar wel een besparing voor de staatskas an sich. De huidige koning is dus niet bereid tot enige tegemoetkoming in deze toch harde energietijden met energiecrisis en koopkrachtcrisis. Dat valt absoluut te betreuren. Ik hoop dat de koning in plaats van een weemoedige kerstboodschap te geven, misschien toch ook eens een financieel initiatief neemt. Ik kan alleen maar vaststellen dat financiële motieven nog altijd belangrijk zijn voor dit koningshuis. Best maken we er een einde aan en schaffen we alle dotaties en uitkeringen, en wat ons betreft het hele koningshuis, beter af.’

Op 27 oktober stuurde het Vlaams Belang een persbericht uit met de titel ‘Zelfs in crisistijd doet koning geen afstand van loonopslag’. De aanhef klonk als volgt: ‘Het Vlaams Belang vindt de forse opslag die het koningshuis door indexering kreeg absoluut niet te verantwoorden in deze crisistijden.’ Vlaams Belang noemt dit ‘bijzonder asociaal gedrag’.  Volgens Vermeersch is ‘de huidige koning zelfs in tijden waarin zijn onderdanen gebukt gaan onder een zware energie- en koopkrachtcrisis hiertoe niet bereid’.

Lode Goukens is master in de journalistiek. Zijn masterproef behandelde de journalistieke cartografie. Voordien was hij jaren beroepsjournalist en schrijver. Begonnen als officieel IBM multimedia developer in 1992 en één van de eerste professionele ontwikkelaars van DVD’s (dvd-authoring) schreef hij ook het eerste Belgische boek over het Internet in 1994. Hij behaalde ook al een master in de kunstwetenschappen en archeologie en een master filmstudies en visuele cultuur. Momenteel is hij bezig aan een master geschiedenis en een doctoraat.

Commentaren en reacties