Actualiteit, Communautair
Koninklijke Militaire School

Koninklijke Militaire School wordt zo goed als volledig verengelst

‘Klok wordt meer dan honderd jaar teruggedraaid’

Donderdag werd in de Kamer een wetsontwerp gestemd waarmee onder meer het onderwijs aan de Koninklijke Militaire School (KMS) zo goed als volledig wordt verengelst.

De masters zullen vanaf het academiejaar 2019-2020 volledig in het Engels worden gedoceerd. En ook voor de bachelors kan een groot deel van de cursussen in het Engels worden onderwezen. Dat is een grote wijziging in vergelijking met het academiejaar 2016-2017 waar er in de bachelorjaren maar 5 cursussen in het Engels werden onderwezen en 49 cursussen in de masterjaren. Dat is slechts 15 percent van het totaal aantal cursussen. Weldra wordt dat dus voor de masteropleiding 100 percent.

‘Klap op de vuurpijl is dat studenten die aan de KMS hun bachelor hebben afgerond, niet aan hun masteropleiding zullen kunnen beginnen, wanneer zij niet het bewijs leveren over voldoende kennis van het Engels te beschikken’, zegt Barbara Pas (Vlaams Belang). ‘Dit komt neer op een opleidingsverbod om taalredenen, en dan nog niet eens een landstaal.’ Pas diende dan ook een amendement in op het wetsontwerp van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) om de geplande verengelsing niet te laten doorgaan.

 

‘Ik begrijp perfect dat onze militaire kaders een goede kennis van het Engels nodig hebben’, zegt Pas. ‘Maar een goede kennis van het Engels is nog iets heel anders dan het volledige onderwijs te verengelsen. Voor ons is het essentieel dat alle vakken, met uitzondering van de taalvakken, in de eigen taal worden onderwezen. Een goede kennis van het Engels kan perfect worden aangeleerd via het taalvakkenonderwijs.’

Binnenlandse opdrachten

‘De klemtoon wordt altijd gelegd op de internationale opdrachten van het leger’, vindt Pas verder, ‘maar het leger is in de eerste plaats bestemd voor de bescherming van de eigen bevolking, zeker bij het terreurniveau, dat we vandaag meemaken. Dat aspect mag zeker niet naar de achtergrond verdwijnen.’

Ze vindt het overigens bijzonder stuitend dat het uitgerekend een N-VA-excellentie is, ‘zogezegd een Vlaams-nationalist, die deze verengelsingsplannen in de steigers heeft gezet en ze nu uitvoert’.

Gevaarlijk precedent

Dit is een gevaarlijk precedent’, vindt Pas ook. ‘Het debat over verengelsing wordt nu gevoerd aan de Vlaamse universiteiten. Welke argumenten vallen er nog in te brengen, als uitgerekend een zogenaamde Vlaams-nationalist dat federaal al invoert?’

‘Er kan worden gevreesd voor een precedent’, zei ook Hendrik Bogaert (CD&V) voorzichtig.  Maar volgens hem moet de regeling voor de KMS een uitzondering zijn en blijven.

Volgens minister Vandeput blijft de moedertaal en tweede taal belangrijk en wordt de KMS met de Engelse master geen uitzondering. ‘In Vlaanderen zijn er meer dan 90 masters die alleen in het Engels onderwezen worden. En in het Franstalige gedeelte worden er 60 opleidingen in het Engels onderwezen.’

Communautaire stilstand is achteruitgang

‘Deze verengelsing is een zoveelste stap in verband met taalkwesties die aantoont dat communautaire stilstand achteruitgang is’, concludeert Pas in ieder geval. ‘Het is trouwens niet de eerste keer dat deze regering de door de Vlaamse beweging moeizaam bevochten taalverworvenheden op de helling zet. Dat gebeurde immers reeds eerder met het Nederlands als octrooitaal, het verstrekken van uittreksels uit de kruispuntbank voor ondernemingen en niet in het minst wat de taalsituatie in Brussel betreft.’

Geert Bourgeois

Net als Pas merkten ook V-Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters de woorden van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op, die woensdag pleitte om erover te waken dat het Nederlands een sterke plaats behoudt in het academisch onderwijs. ‘Dezelfde week gooit zijn partijgenoot minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) het Nederlands in de prullenmand van de KMS. Dit is de zoveelste aflevering in de serie: “Lees mijn tweets, luister naar mijn verklaringen, maar kijk niet naar mijn daden”’, besluiten Vuye en Wouters.

 

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans