fbpx


Communautair

Le ministre de la défense nationale

Taaltoestanden in het leger, versie RTBf


Het was een merkwaardige uitzending van ‘Question à la une’ (RTBf) vorige week. Thema: het vervlaamsen van België. Naar aloude gewoonte stellen de Franstalige deskundigen en politici die aan het woord komen vast dat de Vlamingen de sleutelposten in handen hebben. Was het maar waar!

En dan plots komt men bij Defensie. De makers van de uitzending kunnen hun verwondering nauwelijks verbergen. N-VA-minister van Defensie Steven Vandeput is duidelijk Frans-vriendelijker dan zijn voorganger Pieter De Crem (CD&V). ‘Une évolution qui pourrait surprendre, avec un ministre N-VA’, concludeert RTBf.

Hoe zit het? Bij het leger zijn er geen taalkaders. Wel is er een politieke afspraak om een verdeling te hanteren van 60% Nederlandstaligen en 40% Franstaligen.

Pieter De Crem is indertijd zwaar aangepakt door kolonel Luc Gennart, bevelhebber van de luchtmachtbasis in Florennes, en door Denis Ducarme (MR). Zij beschuldigen De Crem van vervlaamsing van het leger. Ook de voorganger van De Crem, André Flahaut (PS) heeft herhaaldelijk de vervlaamsing van de legertop aangeklaagd. Onder de vorige legislatuur is er zelfs een heuse werkgroep ‘taalevenwicht bij het leger’ opgericht.

Luc Gennart, vandaag schepen voor MR te Namen, en Denis Ducarme zijn nu bijzonder tevreden over minister Vandeput. En ze hebben daar alle reden toe. Laten we de cijfers even bekijken die RTBf meegeeft.

Onder Pieter De Crem was de hoge legertop samengesteld uit 72% Nederlandstaligen en 28% Franstaligen (cijfers 2010). Vandeput zorgt voor 54,5% Nederlandstaligen en 45,5% Franstaligen (cijfers 2016). En dat in tijden van communautaire standstill.

Op het scherm verschijnt een glunderende minister van Defensie: ‘Regarde ce que je fais, regarde le résultat de mes actions’, verklaart hij aan de Franstalige zender. Verder heeft hij het over een verhouding 60/40, duidelijk niet beseffend dat de cijfers van RTBf dichter liggen bij 50/50 dan bij 60/40.

Maar er is veel meer aan de hand bij Defensie. Uit een antwoord op een interpellatie van Barbara Pas (Vlaams Belang) blijkt dat de verhoudingen bij de onderofficieren en de vrijwilligers ook ver van de verhouding 60/40 zitten. Bij de onderofficieren zijn er 57% Nederlandstaligen en 43% Franstaligen. Bij de vrijwilligers zelfs maar 51% Nederlandstaligen en 49% Franstaligen.

De laatste jaren blijven de cijfers van de onderofficieren en de vrijwilligers stabiel. Aan deze voor de Vlamingen nadelige situatie heeft Vandeput niets veranderd. En N-VA vindt dit prima. In het verslag leest men volgend onthutsende tussenkomst van N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge: ‘Mijnheer de minister, in tegenstelling tot mevrouw Pas ben ik wel tevreden met uw antwoord. Er is inderdaad geen positieve evolutie, maar ook geen negatieve’. Toch een standstill dus, maar wel ten nadele van de Vlamingen.

Bij de officieren daarentegen is er een verhouding van 61% Nederlandstaligen en 39% Franstaligen. Hier zit men dicht bij de sleutel 60/40.

Waar het dus grondig fout loopt is bij de hogere legertop, wat blijkt uit de cijfers van RTBf: 54,5% Nederlandstaligen en 45,5% Franstaligen. 

Het is misschien aan uw aandacht ontsnapt, maar in een recent interview verklaart chef Defensie generaal Marc Compernol over minister Steven Vandeput: ‘Ik heb hem nog geen enkele keer kunnen betrappen op Vlaams-nationalistische reflexen’. De generaal heeft overduidelijk gelijk. 

 

Foto: koning Filip en minister van Defensie Steven Vandeput, Te Deum 19 juli 2016.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Veerle Wouters en Hendrik Vuye

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.