fbpx


Multicultuur & samenleven

Leo Vindevogel, eindelijk een biografie
Ere-Volksvertegenwoordiger Jan Verroken kwalificeerde het ‘Vindevogelisme’ van de Vlaamse Ardennen als behorend tot de meest radicale sociale democratie. Het was ook een strijdend katholicisme. Tevens valt het onder te brengen in de voorste gelederen van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Het ideaal van Vindevogel was een federaal België, waarin Vlaanderen over zijn eigen lot kan beschikken. Dit impliceert de eentaligheid van Vlaanderen. Behoud van de democratie en antimilitarisme behoorden ook tot het Vindevogelisme. Op dat punt verschilt Vindevogel van het VNV, dat naar zijn mening al te makkelijk de democratische principes overboord gooide. Bij de herdenking van Vindevogel in 2005, was één van de slagzinnen dan ook ‘Wat priester Daens was voor Aalst, was Leo Vindevogel voor Ronse’.

Leo Vindevogel was voor Wereldoorlog II de onbetwistbare Vlaamse voorman van de Vlaamse Ardennen. Na Wereldoorlog II zou deze rol worden overgenomen door Jan Verroken, die de geestelijke erfenis van Vindevogel verder heeft uitgedragen. Vindevogel en Verroken waren politici waar men naar luisterde. En wie niet naar hen luisterde, wel die deden ze luisteren.

Leo Vindevogel was oorlogsburgemeester van Ronse. Na de oorlog werd hij na een schijnproces ter dood veroordeeld. De socialistische minister van staat, Eugène Soudan, één van de politieke tegenstrevers van Vindevogel, was daarover bijzonder duidelijk in de kamer van volksvertegenwoordigers: ‘certaines juridictions militaires siégeaient comme au théatre’. Toch is het nooit tot een herziening gekomen van dit proces.

Vindevogel is de enige Belgische parlementair die daadwerkelijk werd geëxecuteerd. Het proces Vindevogel wordt te Ronse en in de rest van België vaak doodgezwegen. Uit schaamte!

In 1950 verscheen de roman ‘De dood met de kogel’ van Ronsenaar Valère ‘Tavi’ Depauw. Tevoren had deze auteur reeds onder het pseudoniem Bernhard van Goor ‘Het proces en de terechtstelling van Leo Vindevogel’  gepubliceerd. Tevens waren er de vele artikels en voordrachten van Jan Verroken. Het was dezelfde Jan Verroken die kort na het proces een stenografisch verslag van de debatten publiceerde. In 1994 verscheen een herdruk bij uitgeverij Davidsfonds onder de titel ‘Het proces Vindevogel’.

Op 25 september 1945 werd Vindevogel terechtgesteld. Op 25 september 2013 om 20 uur wordt in de toneelzaal van de Christen Volksbod te Ronse het boek ‘Leo Vindevogel. Biografie’ voorgesteld, een werk van 672 bladzijden. Auteur is Pieter Jan Verstraete, die voor andere boeken reeds meermaals werd bekroond. Zo ontving hij de Dr. Snellaertprijs, de prijs voor geschiedenis van de Provincie West-Vlaanderen en de prijs voor geschiedenis van de Stichting Etienne Sabbe. Verstraete is een biograaf met naam en faam. Ik heb het voorrecht gehad zijn boek over Vindevogel in voorlectuur te mogen lezen. Ik kan het maar op één wijze samenvatten: het is een meesterwerk.

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Hendrik Vuye

Hendrik Vuye is hoogleraar aan de Universiteit Namen en V-Kamerlid voor de V&W-fractie

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.