fbpx


Binnenland, Multicultuur & samenleven
migratie

Liegt staatssecretaris Sammy Mahdi zich een reputatie bij elkaar?




Aan de Poolse grens met Wit-Rusland troepen duizenden Syrische vluchtelingen samen om de grens naar Polen over te steken. Ze willen asiel in de Europese Unie aanvragen. Rusland geeft het Westen de schuld voor de gespannen situatie aan de Pools-Wit-Russische grens. 'Westerse staten hebben jarenlang geprobeerd om hun levenswijze op te dringen aan mensen in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika', zei Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Terwijl Polen de deur voor een nieuwe instroom van vluchtelingen angstvallig…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement





Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.








Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Aan de Poolse grens met Wit-Rusland troepen duizenden Syrische vluchtelingen samen om de grens naar Polen over te steken. Ze willen asiel in de Europese Unie aanvragen. Rusland geeft het Westen de schuld voor de gespannen situatie aan de Pools-Wit-Russische grens.

‘Westerse staten hebben jarenlang geprobeerd om hun levenswijze op te dringen aan mensen in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika’, zei Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Terwijl Polen de deur voor een nieuwe instroom van vluchtelingen angstvallig probeert dicht te houden, groeit de vertwijfeling binnen de EU om deze mensen toch maar binnen te laten, om zo een humanitaire catastrofe te vermijden.

De stormloop op Europa

In eerste instantie pleitte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi in de Afspraak op Vrijdag voor sterkere Europese buitengrenzen. Daar worden vluchtelingen gescreend of ze nood aan bescherming hebben. Vervolgens kunnen ze naar één van de Europese lidstaten worden doorgestuurd. Volgens het Migratie- en Asielpact van 2020 kan je de buitengrenzen versterken als er zich een acute dreiging voordoet.

Even later neemt Sammy Mahdi een bocht en stelt hij dat het gezien de penibele situatie van de vluchtelingen aan de Poolse grens met Wit-Rusland aangewezen is dat de asielaanvraag op Europees grondgebied gebeurt. Waarmee hij de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko in de kaart speelt en de deur openzet voor een stormloop op Europa. Op nog geen vijf minuten tijd blaast de staatssecretaris warm en koud.

Daarmee strijkt de staatssecretaris de meerderheid van de inwoners van Europa tegen de haren in, die meer dan genoeg hebben van de illegale migratie en de vele problemen die daarmee gepaard gaan. In Polen steunt meer dan 80% van de mensen de pushbacks van de troepenmacht aan de grens met Wit-Rusland. Bovendien is een vrij verkeer van mensen in de EU maar mogelijk als er sterke buitengrenzen zijn, anders komt het Akkoord van Schengen op de helling te staan en dreigen individuele Europese landen hun binnengrenzen te moeten versterken.

De bocht van Mahdi

Eens de vluchtelingen op het Poolse grondgebied worden toegelaten, schiet er een procedure in gang die jaren kan aanslepen. Vluchtelingen kiezen dan voor landen waar de sociale zekerheid de beste kansen bieden, zoals Theo Francken het deze week in De Afspraak aantoonde. ‘We kunnen niet toegeven aan de chantage’, zei Francken. Door een bocht van 180° te nemen bewijst staatssecretaris Mahdi andermaal over onvoldoende ruggengraat te beschikken.

Door zijn standvastige houding t.o.v. de hongerstakers van de Begijnhofkerk genoot staatssecretaris Mahdi enige geloofwaardigheid bij de bevolking. Maar volgens De Morgen deed Freddy Roosemont – topman van de dienst Vreemdelingenzaken – de hongerstakende sans-papiers in Brussel op 17 juli geloven dat 50% van hun aanvragen kon worden geregulariseerd. Op 21 juli bereikte Sammy Mahdi een akkoord, waardoor de hongerstaking eindigde. In de Afspraak op vrijdag ontkent de staatssecretaris de beloftes van Roosemont, maar Mahdi deed zelf graag geloven dat hongerstakers een ernstige kans hadden dat ze voor asiel in aanmerking kwamen. Het aantal positieve beslissingen over regularisatie-aanvragen is van 22,1% in 2017 tot 52,7% in 2020 gestegen. Met deze cijfers wou Mahdi de gemoederen van de hongerstakers sussen. Liegt staatssecretaris Sammy Mahdi zich een reputatie bij elkaar door afwisselen koud en warm te blazen?

Gebakken lucht

Mahdi wil graag doen geloven dat hij voor een krachtdadig migratiebeleid staat, maar intussen verkoopt hij gebakken lucht. Hij staat onder bijzonder grote druk van de PS, Ecolo, de N-VA en Het Vlaams Belang, maar anderzijds is het toch wel opmerkelijk dat hij vanuit zijn eigen partij amper steun krijgt, zoals De Tijd onlangs opmerkte. Voor de CD&V is het niet alleen heel lastig om de juiste houding in de Vivaldiregering te vinden, ook tegenover de soms cassante uitspraken van de staatsecretaris voelt de partij zich ongemakkelijk. ‘Het christelijke middenveld is alleszins kritisch’, gaf De Tijd onlangs mee. Dat leidt tot spanningen omdat Mahdi niet de minste marge heeft om toe te geven.

De PS en Ecolo lijken ver weg, maar in Vlaanderen – waar Mahdi zijn stemmen moet halen – voelt de staatsecretaris de hete adem van Theo Francken in zijn nek. In de regering krijgt hij intussen niets verwezenlijkt. Een evenwichtig migratiebeleid blijft uit, maar ook van de wet op de woonstbetreding in het kader van de gedwongen repatriëring komt niets in huis. Ook de uitbreiding van de Turkijedeal blijft bij een aankondiging. Wie zich wil vergewissen van de losse eindjes van het asiel- en migratiebeleid kan eens een kijkje gaan nemen in de wijk aan het station Brussel-Noord, waar honderden mensen zich dagelijks ophouden.

Twintig en tien jaar geleden kregen bij twee collectieve rondes bijna 100.000 mensen verblijfsrecht. Uit Franstalige hoek stijgt de druk om deze stunt nog eens over te doen, terwijl er in Vlaanderen een groot verzet is tegen dergelijke maatregel. Dat dit tot een aanzuigeffect kan leiden van vele duizenden vluchtelingen en asielzoekers, spreekt voor zich.

Out of control

De vraag is of Mahdi met het departement Asiel en Migratie geen vergiftigd geschenk aanvaardde. Binnen de Vivaldiregering krijgt Mahdi geen ruimte, terwijl hij van het Vlaams Belang en de N-VA steeds weer nul op het rekest krijgt. Bij een aantal CD&V-kopstukken breekt stilaan het angstzweet uit. De peilingen zijn zo dramatisch dat het voortbestaan van de partij in het gedrang komt. De onvrede over het gevoerde asiel- en migratiebeleid neemt hand over hand toe. Brussel herbergt intussen 100.000 illegalen en 17% van de Europese arbeidsmarkt wordt ingevuld door migranten zonder een verblijfsvergunning.

Bovendien maakt Sammy Mahdi deel uit van een regering die de controle over het stuur heeft verloren. In de Zondag van vorige week stelt Econoom Ivan Van De Cloot vast dat de overheid ‘out of control’ is.  Volgens Van De Cloot heeft de politiek geen controle meer op de machine van 260 miljard euro. ‘We gaan een collectieve verarming tegemoet.’ ‘Steeds meer lijkt ons land een rechtopstaand lijk. Politiek, de kunst van het mogelijke, wordt daarom geregeld ingeruild voor de vaardigheden van de balsemer en de grimeur’, schrijft Mark Elchardus onlangs in één van zijn columns. Er zijn meerdere mogelijkheden voor Sammy Mahdi en de CD&V om zich te conserveren. De partij kan zich laten invriezen, balsemen of mummificeren, want politiek overleven, wordt met de dag moeilijker.

Julien Borremans

Julien Borremans is leerkracht, columnist en werkt mee aan verschillende internetfora.