fbpx


Communautair

Lode Wils publiceert volledige biografie Frans Van Cauwelaert
Op zondag 28 mei stelt uitgeverij Doorbraak Boeken in het stadhuis van Antwerpen de politieke biografie van Frans Van Cauwelaert (1880-1961) voor. Van allicht de belangrijkste figuur uit de geschiedenis van de Vlaamse beweging verschenen al vijf afzonderlijke biografieën van de hand van Lode Wils en die worden nu gebundeld in een voltallige uitgave.

Nieuw onderzoek

Dit boek van duizend pagina’s wordt dan ook ongetwijfeld het meesterwerk van de 88-jarige Lode Wils, hoogleraar emeritus hedendaagse geschiedenis (KU Leuven). Hij schreef in de periode 1998-2009 al vijf afzonderlijke delen over Frans Van Cauwelaert, maar deze zijn quasi nergens meer verkrijgbaar. Bovendien telt de nieuwe politieke biografie nog een extra deel en maakt Wils een balans van Van Cauwelaerts politieke inbreng. Daarnaast heeft Wils in de nieuwe uitgave zijn eerdere publicaties kunnen verrijken dankzij nieuw studiewerk en informatie uit zijn boek Onverfranst, onverduitst? Flamenpolitik, activisme, frontbeweging (2014).

Genuanceerd beeld

Van Cauwelaert legde een bijzonder groot archief aan. Zo kon Wils onder meer zijn enorme correspondentie bestuderen en ook andere persoons-, verenigings- en officiële archieven. ‘Deze informatie en de pers van destijds maken daardoor heel betrouwbaar onderzoek mogelijk’, meent Wils. Hij corrigeert daarmee het beeld van Van Cauwelaerts tijdsgenoten. ‘Bij hen leefden heel verschillende beelden van Van Cauwelaert, gaande van een verheerlijking door aanhangers, tot verguizing door tegenstanders. In de Vlaams-nationalistische geschiedschrijving, die het activisme en later de collaboratie wilde goedpraten, werd hij karikaturaal voorgesteld. Ik heb daarentegen de beelden van beide zijden weerlegd of stevig genuanceerd.’

De ‘Messias van Vlaanderen’

Van Cauwelaert was in ieder geval geen eendagsvlieg en ging de geschiedenis in als de ‘Messias van Vlaanderen’. Hij was onder meer het Vlaamse gezicht van de katholieke partij, stichtte de krant De Standaard, was burgemeester van Antwerpen, minister en Kamervoorzitter.

Vernederlandsing

Over zijn belangrijkste wapenfeit moet Wils niet lang nadenken. ‘Zijn grootste verwezenlijking is dat Vlaanderen eentalig Nederlands geworden is en niet meer het Frans als bestuurs- en cultuurtaal heeft, zoals het in het groothertogdom Luxemburg nog het geval is.’ Van Cauwelaert drukte de vernederlandsing van het openbaar leven door tegen de koning en het establishment in.

Miroslav Hroch

Antwerps burgemeester en Bart De Wever, die de boekvoorstelling inleidt, heeft bovendien lessen getrokken uit de leer van Van Cauwelaert, meent Wils. ‘De Wever beroept zich op de historicus Miroslav Hroch volgens wie een nationale beweging slechts succes kan hebben als ze zich met sociale bewegingen verbindt. Die verbinding heeft Van Cauwelaert binnen zijn klerikale zuil ook gemaakt en dat verklaart deels zijn successen. Tegelijk zocht hij ook samenwerking met andere partijen.’

 

Het boek Frans van Cauwelaert. Politieke biografie kan je hier bestellen in de webwinkel van Doorbraak Boeken.

Afbeelding: Frans van Cauwelaert op de cover van de biografie.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sander Carollo

Sander is interviewer voor Doorbraak.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.