fbpx


Niet gecategoriseerd

Loze leuzen
Schimmige electorale boodschappen die focussen op verandering, wekken vaak hooggespannen verwachtingen. Ze lijken dus bij voorbaat ontworpen om kiezers teleur te stellen. Op termijn blijken het dikwijls slechte investeringen in de geloofwaardigheid van een partij, want vroeg of laat keren ze zich als een boomerang tegen de boodschapper. De verschrompeling, vooral in Vlaanderen, van de traditionele partijen is het gevolg van niet ingeloste verwachtingen, stelde Rik Van Cauwelaert onlangs.

Titeldragende partijen kiezen nochtans voor gelijkaardige scenario’s. Zetelende beleidsmakers die hun eerdere veranderingsclaims (nog) niet konden waarmaken, nemen tijdens de sollicitatie voor een nieuwe ambtstermijn, veelal hun toevlucht tot al even onbestemde vooruitgangscredo’s. Zo werd ‘Change we can believe in’ van Obama uit 2008 in 2012 voorspelbaar omgebogen in ‘Forward’. Alsof er ook hier een alternatief voor handen is? ‘Met z’n allen achteruit’, zou sommige partijen niet eens misstaan, maar de wervende kwaliteit van zo’n boodschap scoort natuurlijk ondermaats.

Te veel, te vaag

Of ze nu kiezen voor verandering, vooruitgang of het kwezelige Iedereen inbegrepen’; politieke campagnes wedijveren om het midden, het nieuwe normaal en kiezen daarbij consequent voor de middelmatigheid. Het legt pijnlijk bloot hoezeer de creatieve inferioriteit zich plomp en inspiratieloos in de politieke campagnetaal heeft genesteld met clichéuitdrukkingen en loze leuzen tot gevolg.

Columnisten, campagnewatchers en politieke commentatoren klagen daarbij over het gebrek aan stof en schijnen slogans die pleiten voor ‘meer leefbaarheid’, ‘meer veiligheid’ of ‘minder verkeer’ nogal gemakzuchtig te verwarren met inhoud. Schrijft het eerste gebod uit het politieke marketinghandboek immers niet voor dat campagnes die niet polariseren, die geen keuze aanbieden omdat geen zinnig mens het ermee oneens kan zijn, volkomen ongeschikt zijn voor campagnedoeleinden?

Desondanks doet ‘De kracht van verandering’ glansrijk zijn werk in deze campagne. Dat heeft weinig te maken met bedenkers of de kwaliteiten van deze trouvaille, maar alles met de regen aan zure oprispingen die ze ontlokte bij de traditionele partijen. Verstijfd door de peilingen, fixeerde de concurrentie zich de afgelopen periode wezenloos op de campagne van hun grootste politieke opponent en plaatste zo de N-VA en Bart De Wever in het middelpunt van de belangstelling. Betere promotie, bovendien geïnitieerd door je tegenstrevers, kan een partij zich niet dromen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Frank Thevissen

Frank Thevissen is doctor in de communicatiewetenschappen en auteur van o.a. 'Het is maar een peiling'.