Communautair, Politiek
onafhankelijkheid

N-VA en haar ‘evolutieve benadering’ van de Vlaamse onafhankelijkheid

Standpunt

In een debat over de toekomst van België, de zestiende oktober ingericht door de Luikse Universiteit en haar managementsafdeling HEC, heeft Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans er nogmaals de nadruk op gelegd dat het standpunt van zijn partij ongewijzigd blijft, en zij dus blijft hechten aan artikel 1 van haar handvest, dat beoogt een Republiek Vlaanderen tot stand te zien komen, ingebed in de EU.

Jan Peumans herinnerde er echter aan dat de N-VA zich niet in een ‘revolutionair scenario’ wilde storten. Hij pleitte voor een ‘evolutieve benadering’, inhoudende de inrichting van een confederaal bestel na de verkiezingen van 2019.

Waalse stem

Onze Waalse stem, Jules Gheude herinnerde aan de historische ontwikkelingen, en meende dat ‘de ontmanteling van de Belgische staat een onomkeerbaar proces was’. Volgens hem ‘valt moeilijk in te zien hoe de internationale gemeenschap aan een residueel België nog dezelfde rechtspersoonlijkheid zou toekennen, terwijl het na de amputatie van Vlaanderen zo sterk van het oorspronkelijke België zou verschillen.’ Voor hem is aanhechting bij Frankrijk ‘de enig leefbare en geloofwaardige mogelijkheid voor Wallonië, met binnen die staat een sterk autonoom statuut dat, globaal genomen en door de nationale financiële solidariteit, garant staat voor een evenwaardige openbare dienst en sociale zekerheid.’

Gheude bracht ook de toestand in Spanje ter sprake, en meende dat enkel het Catalaanse Parlement, waar de independentisten over de absolute meerderheid beschikken, op grond van deze democratische legitimiteit de onafhankelijkheid van Catalonië kan uitroepen. ‘Het komt niet de minister-president van de Generalitat toe dat te doen.’

Marc Vanfraechem

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Marc Vanfraechem?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans
// geen premium