Actualiteit, Binnenland, Commentaar, Multicultuur & samenleven
Fons Duchateau

De toon is opnieuw gezet: nieuwkomers maken misbruik van onze rechten

Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) wil naar Nederlands voorbeeld privéonderzoeksbureaus inschakelen voor strengere controles op (mogelijke) leefloners die inkomsten of eigendom in het buitenland hebben. Natuurlijk is het onrechtvaardig dat zulke gevallen in aanmerking komen voor een leefloon. Daar bestaat dan ook al controle op. In Terzake vertelde schepen Duchateau zelfs dat de uitwisseling van gegevens over heel de Europese Unie vrij vlot verloopt. Welke landen doen er dan moeilijk? Duchateau somde enkel Marokko en Turkije op.

Private opsporing verboden

Volgens Tom Meeuws, voorzitter van sp.a Antwerpen, heeft België inderdaad al de uitwisseling van gegevens. ‘Er moet enkel nog een extra verdrag worden afgesloten met bijvoorbeeld Marokko’, zei hij in Terzake. Maar dat geduld heeft Duchateau niet. In plaats van verdragen af te sluiten met Marokko en Turkije huurt een OCMW-voorzitter liever privébedrijven in om leefloners op te sporen. En willen we echt dat iedere stad en gemeente op zijn aparte manier naar gegevens gaat zoeken?

Private opsporing van leefloonfraudeurs is trouwens zowel in Nederland als in België verboden, toonde de nieuwssite Apache aan. Het zogenaamde ‘succesvolle’ voorbeeld van Nederland waar Duchateau zo graag naar verwijst, werd door de rechter dan ook een halt toegeroepen. Bovendien blijkt het hoge aantal frauduleuze leefloonaanvragen dat Duchateau meegaf erg misleidend te zijn. Ondertussen mag een anonieme directeur van een Nederlands onderzoekbureau in onze media wel zeggen dat van alle Genkse Turken één op de drie onterecht een uitkering krijgt …

Federale bevoegdheid

In Nederland werkt de overheid al jaren succesvol samen met zowel de Marokkaanse als de Turkse overheden. Duchateau zou dus beter naar zijn eigen minister van Financiën Johan Vanovertveldt kijken, want de wet rond leeflonen is tenslotte een federale bevoegdheid. Het is overigens nogal merkwaardig dat Duchateau met het voorstel om leefloners te controleren naar buiten komt wanneer blijkt dat de armoedecijfers nauwelijks afnemen en er vorig jaar 62 miljard van België naar een belastingparadijs als Dubai vloeide.

De leefloon-affaire doet overigens denken aan een eerdere uitspraak van Duchateau in Terzake: ‘Zonder de vluchtelingencrisis zou het aantal leefloners in Antwerpen in 2016 gedaald zijn’. De cijfers van de FOD Maatschappelijke Integratie die nieuwssite Apache opvroeg, spreken dat nochtans tegen. ‘Ook wanneer de erkende vluchtelingen die een leefloon krijgen buiten beschouwing gelaten worden, steeg het aantal leefloners in 2016 ten opzichte van het jaar voordien met 13,2%.’

En ook wat staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) laatst voorstelde was merkwaardig. Ze merkte een sterke stijging op van het aantal Roemenen en Bulgaren dat een uitkering voor gehandicapten vraagt. Daarom wil ze enkel personen met een handicap die al langer dan tien jaar in ons land wonen het recht geven op een uitkering … maar dat blijkt in strijd met het Europees recht. En hoeveel misbruik zou hiermee dan voorkomen worden? En welk percentage van onze sociale zekerheid bedraagt dit misbruik dan? Het zijn antwoorden die uitblijven, maar de toon is opnieuw gezet: nieuwkomers maken misbruik van onze rechten.

Vluchtelingen, migranten met een leefloon of uitkering … Het is vanuit een bepaalde hoek nogal bon ton om de zwakkeren van vreemde origine in onze samenleving aan te vallen. Als dat is op basis van sociale rechtvaardigheid, dan mag er ook een andere sociale agenda gevoerd worden met thema’s waarbij afkomst er niet toe doet.

 

 

Sander Carollo

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Sander Carollo?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans