JavaScript is required for this website to work.

Massale migratie en politiek correcte elite leiden naar de ondergang

CommentaarLawrence Urbain5/3/2016Leestijd 3 minuten

Vlaams Belang verzamelde vrijdag 4 maart 2016 voor een colloquim over ‘vrijheid’. Mét special guest: Geert Wilders.

Vlaams Belang heeft in het afgelopen jaar een vernieuwingsoperatie doorgevoerd. In totaal werden drie colloquia georganiseerd. De thema’s ‘identiteit’ en ‘soevereiniteit’ kwamen eerder aan de orde. Afgelopen vrijdag was het verzamelen geblazen in het Vlaams Parlement voor een laatste in de reeks colloquia, dit maal met als leidraad ‘vrijheid’.

De rechts-conservatieve oppositiepartij weet de jongste tijd voor haar bijeenkomsten heel wat volk op de been te brengen. Vrijdag zakten meer dan vijfhonderd mensen af naar de Lokettenzaal van het Vlaams Parlement. Chris Janssens (Fractieleider VB, in het Vlaams Parlement) mocht de avond op gang trappen met een puntige redevoering. Niet alleen de aanhoudende asiel- en migratiecrisis, maar ook de Belgische constructie blijven een vrij Vlaanderen in de weg staan, aldus Janssens.

Shariaraden en romantiek

Doctor Machteld Zee, als juriste verbonden aan de Universiteit van Leiden, mocht als tweede het grote podium bestijgen. Zij hield een academische uiteenzetting over sharia-rechtbanken. De professor hekelde de gelatenheid waarmee ondertussen al meer dan 80 shariaraden, in het Verenigd Koninkrijk, gedoogd worden. ‘Moslims moeten “de vrijheid” hebben om “hun eigen rechtspraak” te mogen hanteren’, zo wordt verkondigd in heel wat progressieve middens. Volgens Dr. Zee hebben politici, academici en journalisten die hiervoor pleiten, totaal geen idee van wat deze shariarechtbanken precies inhouden. In Europa wordt dit theocratisch rechtsstelsel, deze islamitische rechtspraak, geromantiseerd, terwijl ze in feite een hel is voor vrouwen, aldus de Leidse onderzoekster.

Na het academische intermezzo mocht een tweede Nederlander de volgelopen zaal toespreken. Geert Wilders, leider van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) was zonder twijfel de publiekstrekker. Wilders voert in Nederland de peilingen al geruime tijd aan. De PVV is vandaag virtueel groter dan de sociaaldemocratische PvdA en liberale VVD tezamen. Wilders stelde dat Europa, en inzonderheid Vlaanderen en Nederland, af te rekenen krijgen met twee krachten die onze identiteit en vrijheid om zeep helpen: Enerzijds de massale migratie en islamisering, anderzijds de politiek correcte elite (de Europese Unie in het voorste gelid).

Volgens het PVV-kopstuk is er licht aan het einde van de tunnel. ‘Een patriottistische lente is aangebroken’, zo stelde hij meermaals. Hiermee doelde hij op het succes van rechts-populistische partijen als Front National, PVV, FPO enz. (die allen met Vlaams Belang in dezelfde EU-fractie zitten). Ook het fenomeen Donald Trump past volgens Wilders in dit kader. De PVV-er stelde emotioneel dat hij al jaren geen persoonlijke vrijheid meer geniet, aangezien hij aanhoudend bewaakt wordt, omwille van de doodsbedreigingen die hij ontvangt. De vrijheid van meningsuiting is het enige wat hem nog rest, aldus Geert Wilders.

Bewaking en doodsbedreigingen

De Nederlander hekelde de heersende hypocrisie: Enerzijds moet Wilders zich voor de rechtbank verantwoorden voor zijn bekende uitspraak over ‘minder, minder, minder Marokkanen’, anderzijds kunnen politici en leden van PvdA en D’66 zomaar publiekelijk doodsbedreigingen aan zijn adres uiten, alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. De PVV staat al jaren bekend als een Groot-Neerlandistische partij. Wilders herhaalde dan ook verschillende keren dat, wat hem betreft, Vlaanderen en Nederland samengevoegd mogen worden. Een toekomstbeeld dat door de aanwezigen in de zaal wel gesmaakt werd.

Tot slot mocht partijleider Tom Van Grieken (Vlaams Belang) de huidige regeringspartijen uitdagen. Volgens Van Grieken vertegenwoordigen de Vlaamse en Federale Regering al lang niet meer het gros van de kiezers. Immers, een overgrote meerderheid van de Vlamingen geeft te kennen dat er al genoeg migranten c.q. vluchtelingen worden opgevangen in België. ‘Deze regering met haar immigratiepolitiek vertegenwoordigt eigenlijk enkel nog zichzelf en de immigratielobby’, aldus de jonge partijleider. Van Grieken beklemtoonde dat de huidige vorm van verdraagzaamheid stilaan uitmondt in zielige kruiperigheid.

Vlaamse vrijheidspartij

Het Vlaams Belang wilde met haar drie colloquia de partijvernieuwing in de verf zetten. In de peilingen stijgt het VB ondertussen van 5 naar 12 procent. De aanhoudende asiel- en migratiecrisis lijkt het Vlaams Belang, opnieuw, een interessante partij te maken voor rechtse kiezers die overgelopen waren naar N-VA. Om aantrekkelijk te worden voor het brede centrumrechtse kiezerscorps zal in de komende jaren echter meer nodig zijn. Indien het Vlaams Belang effectief een brede vrijheidspartij wil worden, dan zal ze zich in de toekomst ook onderbouwd dienen uit te spreken over thema’s als economie, sociaal beleid, cultuur, mobiliteit en milieu. Als de partij daar in slaagt, dan vormt ze – opnieuw – een grote bedreiging. Niet enkel voor N-VA, maar ook voor OpenVld en CD&V.

Foto (c) Reporters

Lawrence Urbain (°1990) werkt als economisch adviseur. Hij is Ma.Sc. Internationale Betrekkingen en Diplomatie (Universiteit Antwerpen). In het voorjaar van 2017 publiceerde hij ‘De Chrono-Crisis’, een boek over 10 jaar economische malaise.

Commentaren en reacties