fbpx


Multicultuur & samenleven

‘Francken durft niets zeggen of heeft niets te zeggen in de regering’

Tom van Grieken legt Theo Francken het vuur aan de schenen in het grote migratiedebatEDEGEM-‘Waar de media eindigen begint De Debatclub’ en daarmee doen de Vlaamse opiniemakers hun slogan alle eer aan. Of waar zag u Theo Francken (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) het al eerder rechtstreeks tegen elkaar opnemen? Toen de aankondiging van het evenement online ging, werd al snel duidelijk dat de zaal eivol zou zitten. Meer dan 2.500 gebruikers van de sociale media zetten zich via Facebook op aanwezig. De Basiliek zit dan ook ruim een half uur voor aanvang tot aan de nok toe gevuld. De mensenmassa staat tot ver achter in de zaal, waar ze op grote schermen het debat live volgen. Het belooft een hete herfstavond te worden in Edegem.

Het migratiedebat is vandaag actueler dan ooit nu het al dan niet ondertekenen van het VN-migratiepact van Marrakesh Vlaanderen al weken bezighoudt en 10 december om de hoek komt kijken. Waar Kristof Calvo (Groen) de regeringspartijen de druk opdrijft om het pact te ondertekenen, blijft N-VA dwars liggen. Toch is er slechts één partij die resoluut nee zegt en een online petitie ‘Stop Marrakesh’ startte. Ondertussen bewijst een VRT-poll, dat 88%(!) van de stemmers tegen het Pact van Marrakesh is. Zal de staatssecretaris voor Asiel en Migratie vanavond in een volle zaal voor Vlaams publiek verkondigen dat hij zijn handtekening niet zal zetten in de Rode Stad?

‘Het Vlaams Belang is de kanarie in de koolmijn’

Moderator Pieter Bauwens komt meteen ter zake met de vraag of de regering het pact zal ondertekenen. Francken duidt op het feit dat het migratiepact juridisch niet bindend is, wel maakt hij zich zorgen over de ‘soft law’. (Voor verdere inhoudelijke aspecten verwijs ik u door naar eerder verschenen artikels op doorbraak.be.) Daarop gaat Francken in op het verwijt dat hij twee jaar niets gedaan zou hebben, wat pertinent onwaar is. Hij verwijst hierbij naar de migratieraad in Sofia van januari 2018 waar hij stevig is tussengekomen met forse inhoudelijke bezwaren en dat nu nog steeds gebeurt.

Dan is het de beurt aan Tom Van Grieken die het ‘Global Compact for Migration’ toont aan het publiek en het vanaf dan omdoopt tot ‘het Europees zelfmoordpact’. Hij vindt het pure waanzin om bv. collectieve uitzettingen te verbieden of illegalen gratis advocaten aan te bieden. Van Grieken ontkent dat Francken hierop kritiek uitte en deelt vervolgens een eerste sneer uit: ‘Of u bent stilletjes en zegt niets in deze regering of u heeft gewoon niets te zeggen. In beide gevallen kan u best de eer aan u zelf houden en de stekker uit deze regering trekken.’ Het publiek applaudisseert een eerste keer. Van Grieken gaat door en dwingt Francken tot een keuze: de kant van de regering of die van zijn kiezers. Hiermee heeft hij de zaal op zijn hand.

We willen het niet hebben over het al dan niet kloppen van of het strooien met cijfers. Het verhaal van de theorie en de ‘theo-praktijk’ staat tot vervelens toe al overal gepubliceerd. We stellen wel vast dat beide heren het ondanks de harde taal, toch met elkaar kunnen vinden. Van Grieken vindt niet alles slecht in het beleid van Francken, zoals het terugsturen van illegale criminelen of het sluiten van akkoorden met landen zoals Turkije over de terugname van landgenoten. Theo Francken geeft openlijk toe dat hij voorstander is van een Australisch model en pleit wel degelijk voor een strenger grenzenbeleid.

Cordon sanitaire

‘Laten we eens kijken hoe we migratie op een betere en rechtvaardigere manier kunnen organiseren’, zoekt Theo toenadering bij Tom. De partijvoorzitter van het Vlaams Belang repliceert dat bij de recentste verkiezingen N-VA en Vlaams Belang in zestien gemeentes een coalitie konden sluiten. ‘Leg dan eens uit dat je samen met sp.a en Groen bestuurt en je nu zelfs in Antwerpen met de socialisten aan tafel zit.’ Opnieuw reageert het publiek met applaus en zie ik de aanwezigen uit de Antwerpse Zuidrand zich nog net inhouden om een staande ovatie te geven. Francken geeft toe altijd tegenstander geweest te zijn van het cordon, maar hekelt de uitingen van bepaalde figuren binnen het Vlaams Belang. Hij heeft bovendien nog nooit meegemaakt dat iemand een boek schrijft tegen hem, refererend naar Francken Faalt.Je steekt uw rechterhand uit, maar uw linkerhand staat klaar om een vuistslag uit te delen.’

Onze hoofdredacteur haalt wat Tom van Grieken kort daarvoor zei nogmaals aan en vraagt aan Francken: ‘Is er meer wat jullie verbindt dan wat jullie scheidt?’ Francken voelt zich niet te goed om toe te geven dat het Vlaams Belang de kanarie in de koolmijn is. Hij verwijst naar Filip Dewinter die als eerste waarschuwde voor organisaties als Sharia4Belgium. Het parlement lachte hem toen uit, waar deze terroristische organisatie slechts bekend stond als een stel clowns. Daarnaast erkent hij het Vlaams Belang te volgen, en zeker op het vlak van migratie probeert hij ook daar inspiratie te halen.

De programma’s over migratie zijn compatibel en je moet beleid voeren aan de hand van compromissen om er samen voor te gaan. ‘Maar je kan niet zomaar uit Schengen of uit de conventie van Genève stappen. Het is een utopie om op jezelf de meerderheid te halen en dit ooit te realiseren’, zegt Francken. Van Grieken reageert en verwijst naar de tendens van zijn zusterpartijen die zich in Oostenrijk en Italië ontwikkelt. ‘Echte verandering kan alleen als u met ons samenwerkt, want ook uw kiezers willen dit.’

Grenzen controleren

Op vier jaar tijd heeft Francken heel wat gerealiseerd zoals het inkorten van de wachtlijsten voor asielaanvraag en het verstrengen van de wetgeving omtrent Asiel. De grootste uitdagingen zijn nu om op Europees niveau de buitengrenzen te bewaken en op humanitaire wijze het pushback-beleid toe te passen. Van Grieken pleit om grenscontroles in te voeren in België met vrij verkeer van goederen naar zijn politiek voorbeeld Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Die vergelijking met Oostenrijk gaat volgens Francken niet op, aangezien zij slechts drie tunnels aan de grens met Italië moeten bewaken om zo goed als de gehele migratiestroom tegen te houden. Wat Schengen-buitengrenzen betreft, gebeurt het controleren al 24 uur op 24. Die buitengrens is voor het Vlaams Belang niet voldoende. Van Grieken verwijst naar de metafoor van Europa als huis. ‘België is een huis waarvan Merkel de sleutel heeft en je bent pas baas in eigen huis als je zelf de deur op slot kan doen’, zegt de partijvoorzitter van het Vlaams Belang.

Conclusie

Theo Francken besluit dat de politieke ingreep op de rechterlijke macht een gevoelig pad is. Wanneer hij probeerde om artikel 3 uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te omzeilen, sprak de Kamer schande van zijn voorstel. De rechtspraak is al te ver doorgedreven en daar zal een correctie op moeten komen. Die is nu ook aan het komen zoals het terugsturen van Marokkaanse terroristen bij het Europees Hof van Justitie. Uit de publieksvragen kwam nog het afschaffen van de dubbele nationaliteit naar voren. Er is onlangs een wetsvoorstel in de Kamer ingediend om bij een dubbele nationaliteit de Belgische automatisch in te trekken bij een veroordeling voor terrorisme. Laat dat wetsvoorstel nu nota bene in het leven geroepen zijn door de burgemeester van Edegem, Koen Metsu.

Ik zag vooral een Tom Van Grieken die populariteit won bij de bijna 700 aanwezigen en een Theo Francken die sterk in zijn schoenen stond en niet flauw is om toe te geven wanneer hij het eens is met Van Grieken. Die laatste bekent dat hij voor 90% akkoord gaat met de inhoud van Continent zonder grens, het nieuwe boek van Theo Francken en co-auteur Joren Vermeersch.


Het volledige debat is te zien op het Youtubekanaal van de Debatclub, of hier.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Jimi Claeys