fbpx


Binnenland

‘Er is dringend zuurstof nodig voor de plattelandsgemeenten’
Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) van Linter en burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek maakten een plattelandsmotie op, gericht aan de toekomstige Vlaamse Regering. Beide burgemeesters behaalden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een grote volstrekte meerderheid in hun gemeente en beiden verlengden hun burgemeesterschap met een gigantisch aantal voorkeurstemmen, waardoor ze de absolute stemmenkampioenen van Oost-Brabant zijn.

Beiden willen ze opkomen voor het platteland en hun kleine gemeenten, die zij meer dan ooit benadeeld zien worden door Brussel. Met een plattelandsmotie trekken beide burgemeesters nu aan de alarmbel en roepen al hun collega’s van andere plattelandsgemeenten op om deze plattelandsmotie op de gemeenteraad te laten goedkeuren en deze over te maken aan informateur Bart De Wever (N-VA) die momenteel bezig is met de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering.

In de plattelandsmotie roepen de initiatiefnemers de nieuwe Vlaamse Regering op om af te stappen van een beleid dat zich enkel richt op het versterken van verstedelijking en onvoldoende ondersteuning biedt voor een sterk plattelandsbeleid.

Concrete vragen uit de motie

  • Meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door enerzijds het gemeentefonds te herzien en anderzijds ecosysteemdiensten te waarderen én te financieren;
  • ondersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en oplossingen te bieden voor de sociale verdringing op het platteland;
  • een intrekking van de Mobiscore of tenminste een aanpassing van de parameters die niet enkel op de steden, maar ook op de kernen van de plattelandsgemeente aangepast worden. Want opmerkelijk in de berekening van deze Mobiscore is dat vooral iedereen die op het  platteland woont, zonder onderscheid of dit nu in een kern is of in een buitengebied, steeds gebuisd is en dus een slecht gelegen woning heeft;
  • een flankerend beleid op maat van het platteland door beter openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsvormen te voorzien en door een ruimtelijk beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland. Reeds vele jaren zijn de investeringen in openbaar vervoer op het platteland zeer laag. Er worden nog extra buslijnen afgeschaft en ook belbussen zullen in de toekomst niet meer rijden, tenzij de gemeente wil opdraaien voor de kosten.

Burgemeesters Marc Wijnants en Peter Reekmans: ‘We hebben als kleine gemeenten lang gezwegen en ook zonder Brussel ons beleid steeds autonoom kunnen voeren. Maar het steeds toenemend diaboliseren van het platteland door onder andere de Vlaamse Bouwmeester, het invoeren van oneerlijke Mobiscores die onze inwoners ongerust maken, een brandweerfactuur die voor elke gemeente op amper vijf jaar verdubbelde, de impact van de federale taks shift op de gemeentekas, heel wat Vlaamse besparingen de voorbije jaren op vlak van mobiliteit, cultuur en sport doen de plattelandsgemeenten vandaag financieel enorm pijn.’

‘Daarom is er dringend zuurstof nodig voor de plattelandsgemeenten vanuit Vlaanderen, dit kan via een eerlijkere verdeling van de middelen uit het gemeentefonds. Wij roepen alle plattelandsgemeenten op om deze motie te laten stemmen op hun gemeenteraden en deze over te maken aan Vlaams informateur Bart De Wever en de uittredende Vlaamse Regering. De plattelandsmotie willen we persoonlijk gaan overhandigen aan de Vlaamse informateur.’

Deze plattelandsmotie is nog maar net gelanceerd en krijgt intussen al steun van enkele burgemeesters, waaronder de burgemeester van Geetbets, maar ook van de burgemeesters van Maldegem en Heuvelland, zeggen de initiatiefnemers.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Doorbraak redactie

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.