fbpx


Geen categorie
Johan Swinnen

Moderne kunst verdient duurzame toekomstWat vooraf ging? In 2011 sloot Michel Draguet, directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSK) de collectie Moderne Kunst. Sedert zijn al verschillende mogelijke locaties, uit verschillende hoeken, gesuggereerd. Bevoegde  Staatssecretaris Courard (PS)  antwoordde op een mondelinge vraag van Kamerlid Cathy Coudyser (N-VA) in het parlement nog dat de collectie Moderne Kunst ‘snel’ ondergebracht zal worden in het Vanderborghtgebouw. Dat bevestigde hij via de media ook nog deze week. Vandaag zegt Rudi Vervoort, minister-President van de Brusselse regering en partijgenoot van Courard, dat deze collectie in 2017 zijn intrek zal nemen in de Citroengarage aan het Kanaal.  

Kamerlid Cathy Coudyser (N-VA), als experte rond het dossier van de federale kunstenmusea, is terecht verbaasd: ‘Het is stilaan een gewoonte om de rijke kunstschatten van ons land meer en meer te versnipperen. Het Witboek daterend van 2002 van Charles Picqué (PS) en gevolgd door alle bevoegde federale ministers, ook Magnette (PS) en nu Courard (PS), spreken van efficiëntiewinsten.  Wat ons betreft, moet men dat ook in de praktijk omzetten.’ belde ze me met enige boosheid gisteren. Ik deel haar mening en ze vervolgt:‘Voor ons is het duidelijk dat de collectie Moderne Kunst thuis hoort in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSK). De Kunstberg bevat 50 000 m² tentoonstellingsruimte. Daar is dus meer dan plaats genoeg om én Old Masters, én Moderne Kunst én Hedendaagse Kunst, zelfs experimentele Kunst onder te brengen’ vindt Cathy Coudyser.  

Trouwens, laat ons beginnen met het verder verwijderen van het asbest, met het renoveren van deze site en laat ons van dit museum opnieuw de motor van alle musea maken. Hoe meer musea, hoe groter de kosten voor veiligheid, exploitatie, personeel … worden.  Daarenboven is het ook voor de bezoeker interessanter om kennis te maken met het overzicht van onze Schone Kunsten over de eeuwen heen. Tijdelijke thema-tentoonstellingen kunnen de aandacht vestigen op maatschappelijk relevante onderwerpen en kunnen aanzetten tot reflectie.  Dat is nu net de taak van een museum. Ook het verder inventariseren en digitaliseren van de collecties lijkt ons een topprioriteit. Ook digitaal kun je de prachtige collecties verder ontsluiten.

Verder vragen wij ons af in hoeverre de gemeenschappen, Vlaanderen en Wallonië betrokken worden bij de plannen van de Brusselse regering? Minister-President Vervoort van de Brusselse Regering, onderhandelt met Citroën en zal een federale collectie in 2017 daar onderbrengen? En wie zal betalen? Vlaanderen, Wallonië, de NV België, Brussel? Dit legt opnieuw pijnlijk bloot hoe verandering, voor vooruitgang, ook hier broodnodig is. Cultuur is sedert decennia overgeheveld naar de deelstaten. Gezien de ligging in Brussel, Europese hoofdstad, zijn de twee kunstenmusea federaal gebleven. Wij pleiten om deze twee musea te onttrekken uit het federale administratieve keurslijf en ze de nodige autonomie te geven. We willen ze autonoom beheren met een dynamische raad van bestuur waar experten op velerlei vlak (financieel, museologisch, architecturaal…) in zetelen.  Zowel het beheer van de gebouwen als de collecties en het personeel zijn de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Beide gemeenschappen dragen verantwoordelijkheid en er kan ook inbreng zijn vanuit de privé. Mecenaten, crowdfunding, fiscale stimuli zijn nodig om de bedrijfswereld en families te betrekken bij kunst en cultuur. Dat vergroot ook het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur.

Maar laat ons aub stoppen met ballonnetjes op te laten, met mist te spuiten. Moderne Kunst, de federale musea, en bij uitbreiding Kunst en Cultuur hebben recht op een duurzame oplossing en een toekomstgericht beleid. Laat ons efficiënt, transparant en goed bestuur laten primeren op wanbeleid en communautair getouwtrek. Dat komt ten goede aan iedereen.  Dat is de taak van de overheid.  

 

De auteur is hoofddocent Beeldcultuur aan de VUB, auteur van het boek De teen van Heraclitus en het penseel van David Teniers (Pelckmans) en fractiesecretaris de Kamer N-VA.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Johan Swinnen