fbpx


Niet gecategoriseerd

Monarchie of republiek?
De bedoeling van de debatclub is een debat tussen voorstanders van een republiek of een monarchie. Wat is het beste voor een land, vanuit verschillende ooghoeken: democratisch, samenhang, nationaal gevoel… maar de specifieke situatie van Vlaanderen zal waarschijnlijk ook niet veraf zijn. In de Vlaamse beweging is de laatste tientallen jaren het koningshuis symbool geworden van België. De Vlaamse beweging profileert zich vandaag als uitgesproken anti-koningsgezind. De Coburgs zijn het symbool geworden van de Belgische constructie, ook al omdat ze door de Belgicisten, zelfs ter linkerzijde, aanzien worden als hét ultieme cement van deze staat.

Toch is het niet altijd zo geweest, en waren de Vlamingen ooit de vurigste pleitbezorgers van het koningshuis. Het zijn uiteindelijk zij die, n.a.v. de koningskwestie in 1950, de troon gered hebben. Vandaag aarzelt een bepaalde Vlaams-conservatieve onderstroom nog altijd tussen de “moderne” republiek en de traditionele monarchie, al dan niet in een protocollaire vorm.

Voor de republikeinen is het duidelijk: enkel een verkozen president kan staatshoofd zijn in een hedendaagse democratie. Een kleine minderheid van Belgische patriotten sluit zich daar bij aan, en ziet nog toekomst in een Belgische republiek. De meerderheid van de Vlaamse beweging zijn republikeinen, maar zijn er andere argumenten tegen de monarchie dan het anti-belgicisme? Res Publica laat de verschillende strekkingen met elkaar debatteren: de Belgische monarchisten worden vertegenwoordigd door Bruno Yammine, de Belgische republikeinse gedacht wordt verwoordt door Jan Dumolyn, Frank Judo valt te omschrijven als een Vlaamse monarchist en de Johan Sanctorum is een Vlaamse republikein. Het debat wordt in goede banen geleid door knack journaliste Ann Peuteman (Knack).

Woensdag 23 mei 2012, Zaal Extra Time, Louisalei 24 – Antwerpen/Hoboken
Aanvangsuur: 20h
Inkom: 5 Euro (studenten 3 Euro) Allen welkom ! – Gelegenheid tot napraten bij een glas met de panelleden.

De deelnemers

Jan Dumolyn (Brugge, 1974) is historicus aan de Universiteit Gent, met bijzondere aandacht voor de middeleeuwen. Hij is actief in de syndicale en de andersglobalistische beweging. Dumolyn is medestichter van de CRK (Cercle républicain – Republikeinse Kring – Republikanischer Kreis), een drietalige vereniging “die openstaat voor alle democratisch gezinde republikeinen”. De CRK kant zich sterk tegen de Belgische monarchie, maar spreekt zich niet uit over het geografische of politieke kader van de toekomstige republiek ( Vlaams, Belgisch,…): dit moet volgens haar via referendum beslecht worden.

Frank Judo (Anderlecht, 1971) is advocaat bij de balie te Brussel en grondwetspecialist. Hij heeft een ruime expertise inzake staats- en bestuursrecht. Naast zijn praktische bezigheden aan de balie, publiceerde hij ook talrijke artikelen over diverse onderwerpen als bevoegdheidsverdeling binnen de federale staat, leegstandheffingen, ruimtelijke ordening en stedenbouw en zo verder. Tussen 1998 en 2004 was hij assistent aan het Instituut voor constitutioneel recht van de KU Leuven, waar hij nu nog mee samenwerkt als vrijwillig wetenschappelijk medewerker. Hij is tevens docent Koninklijke Militaire School.

Johan Sanctorum (Oostende, 1954) is een Vlaams cultuurfilosoof, publicist en criticus. Hij studeerde filosofie en kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Als essayist en free-lance-journalist publiceert hij in tal van bladen en tijdschriften en op zijn eigen webstek www.visionair-belgie.be. Kunst, cultuur, architectuur, media en politiek zijn steeds weerkerende thema’s.

Bruno Yammine (Leuven, 1980) is historicus en behaalde in 2010 het doctoraat met een thesis over ‘de Duitse Flamenpolitik tussen 1870-1914’. Hij is actief in de Belgische Beweging die opkomt voor het herstel van de unitaire staat. In 2002 richtte hij de politieke partij Belgische Unie – Union Belge (BUB) mee op. Yammine is naast Belgisch-gezind ook een sterk voorstander van een Heel-Nederlands gedachtegoed. Zo is hij lid van de Werkgemeenschap de Lage Landen, van het comité voor een nieuwe Benelux. Vanaf 2005 behoort hij tot de redactie van Delta, het tijdschrift van de Werkgemeenschap de Lage Landen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.