JavaScript is required for this website to work.

Montenegro wordt lid van de NAVO

Theo Lansloot18/6/2017Leestijd 2 minuten

De toetreding van Montenegro zal de aanwezigheid van de NAVO in de Balkan versterken. 

Op 2 december 2015 nodigde de NAVO Montenegro uit toe te treden. Vooral de etnische Serviërs stonden afwijzend. Niettemin tekende toenmalig premier Milo Djukanovic, op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, een associatieprotocol met de NAVO. Sindsdien nam Montenegro als ‘waarnemer’ aan de NAVO –vergaderingen deel.

VS-president Donald Trump ratificeerde op dinsdag 11 april 2017 de toetreding van Montenegro tot de NAVO. De VS waren de 28ste en laatste lidstaat die zijn goedkeuring moest geven.

Het Montenegrijnse parlement zette op 28 april het licht op groen ondanks het verzet van het Democratisch Front dat een referendum over het lidmaatschap eiste. Niets stond dan het NAVO –lidmaatschap van Montenegro nog in de weg.

De huidige Montenegrijnse premier Dusko Markoviclegde, samen met Secretaris – Generaal Jens Stoltenberg , op maandag 5 juni in Washington de documenten neer om de toetreding van Montenegro te formaliseren. Op 7 juni vond een officiële ceremonie plaats op het NAVO -hoofdkwartier in Evere waarna de Montenegrijnse vlag werd gehesen.

Rusland

De toetreding van Montenegro zal de aanwezigheid van de NAVO in de Balkan versterken. Griekenland, Kroatië en Albaniëzijn al lid. De toetreding van Montenegro betekent immers dat de NAVO zowat de hele Europese kust van de Middellandse Zee beheerst. Slechts twintig kilometer ontbreekt: die van Bosnië–Herzegovina. Dat land wil echter ook in de NAVO.

Het Kremlin veroordeelt de toetreding tot de NAVO van elk land uit het vroegere Oostblok. Volgens Moskou behoort ook Montenegro daartoe. Montenegro zat echter in het toenmalige Joegoslavië dat geen Oostblokland was, maar integendeel de initiatiefnemer van de beweging van Niet Gebonden Landen die streefde naar een positie tussen Oost en West.

Poetin heeft al gedreigd met economische sancties. De Alliantie oordeelt echter dat Montenegro vrijwillig voor de NAVO als louter defensief bondgenootschap heeft gekozen en verwerpt dus elke  sanctie.

Geen impact op EU-beleid 

De Alliantie overweegt een forse uitbreiding van haar militaire aanwezigheid in Oost-Europa, voornamelijk om bondgenoten als Polen, Slowakije en de Baltische staten gerust te stellen. Toch zijn de NAVO en Rusland onlangs weer voorzichtig beginnen praten op ambassadeursniveau.

Wel is duidelijk dat Montenegro, hoe klein ook, nu een frontstaat is in de strijd om invloedssferen tussen Rusland en het Westen en dat niet alleen in het Midden–Oosten maar ook in Europa. President Trump heeft zich gelukkig zopas onomwonden uitgesproken voor artikel 5 van het NAVO–handvest (aanval tegen één of meer van de bondgenoten in Europa of Noord-Amerika  is en aanval tegen allen).

Dat de NAVO nu zowat heel de Europese kust van Middellandse Zee beheerst, helpt helaas niet de migrantentoevloed in Europa te matigen. Bovendien heeft de EU nog steeds geen echt immigrantenbeleid.

 

Foto: (c) Reporters

Categorieën

Theo Lansloot (1931 -2020) was licentiaat handels- en financiële wetenschappen. Hij was als ambassadeur op rust publicist bij verschillende media. Door zijn professionele achtergrond was hij welbeslagen inzake diplomatie en internationale politiek. Ook volgde Theo de verhoudingen tussen Nederland en Vlaanderen op de voet.

Commentaren en reacties
Gerelateerde artikelen

‘Niet de geestelijke werd veroordeeld en gestraft, wel Eva zelf’, schrijft Devillé in zijn boek over misbruik in de Kerk. Een ode aan een slachtoffer dat haar hele leven naar gerechtigheid streefde.