fbpx


Binnenland

Mozambique partnerland van Vlaanderen
Vlaanderen en Mozambique gaan nog nauwer samenwerken. Bovendien zal Vlaanderen gemiddeld vijf miljoen euro extra per jaar voorzien om de Mozambikaanse gezondheidszorg te verbeteren.

Vlaanderen en Mozambique onderhouden al sinds 2002 een nauw samenwerkingsverband. Mozambique werd toen voor Vlaanderen het tweede officiële partnerland inzake ontwikkelingssamenwerking. Sindsdien is Vlaanderen al aan haar derde Landenstrategienota (LSN) toe. Op 27 april ontving Vlaams minister–president Geert Bourgeois de Mozambikaanse president Filipe Nyosi en diens ministers voor Handel en Nijverheid, hoofdzakelijk om de overeenkomst voor 2016-2020 te bespreken. Er zal nog meer aandacht gaan naar de seksuele gezondheidszorg voor jongeren. De jongste cijfers over aidslijders dateren van 2014 en het aantal besmette Mozambikanen zou toen op 1,5 miljoen hebben gelegen.

Aidsepidemie

Vlaamse hulp ging in de eerste periode voornamelijk naar de bestrijding van de enorme sociale ravage die de aidsepidemie veroorzaakte. In 2004 tekenden de Vlaamse en de Mozambikaanse regeringen een eerste formeel samenwerkingsprotocol. Ook daarin stond de strijd tegen de aidsepidemie centraal. Sindsdien werd de samenwerking tussen beide partners steeds nauwer en kwalitatief beter.

Een grote stap vooruit was de eerste Landenstrategienota (LSN I) van juni 2006 die de samenwerking tussen Vlaanderen en Mozambique voor de periode 2006-2010 regelde. Het hoofddoel bleef de verdere opbouw van een degelijke gezondheidsstructuur met de nadruk op de strijd tegen aids. Andere sectoren kwamen ook aan bod: onderwijs en dan vooral het technisch en beroepsonderwijs, duurzaam toerisme, toegang tot drinkbaar water en aquacultuur.

LSN II had betrekking op de jaren 2011–2015. Het gros van de ingezette middelen bleef naar de gezondheidssector gaan en specifiek naar een gezond seksueel contact en voedselzekerheid als noodzakelijke voorwaarde daartoe. De levensverwachting van de Mozambikaanse bevolking blijft immers relatief laag: 51 jaar voor zowel mannen als vrouwen. De impact van aids verklaart dit cijfer slechts ten dele. Zo is er de hoge sterfte van borelingen en kleuters onder de vijf jaar en de nog steeds relatief hoge sterfte van moeders bij de bevalling. Daarom wordt ook de strijd tegen malaria, bloedarmoede, syfilis en fysiek geweld tegen zwangere vrouwen aangepakt.

 

Foto: (c) Reporters – Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.