Actualiteit, Binnenland
Kris Peeters

N-VA en de mystery calls

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft een voorontwerp van wet over mystery calls klaar en zou het dossier nog vóór het zomerreces op de regeringstafel willen leggen. Hierover was tumult toen hij dat gisteren aankondigde. Werkgeversorganisaties Unizo en VBO bleken verrast door de communicatie van de minister. Peeters verwees nochtans naar de meerderheidsresolutie van 2 juli 2015, waarin de sociale partners twee jaar tijd kregen om een systeem van zelfregulering uit te werken. Die twee jaar zijn intussen voorbij.

N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt merkte op dat de invoering van mystery calls haaks staat op de resolutie tot invoering van gerichte controles inzake discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarin staat dat werkgevers moeten kunnen bewijzen dat ze duidelijke maatregelen hebben genomen om iedere vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen. Wanneer een werkgever er niet in slaagt om dit te bewijzen, kunnen er gerichte controles worden uitgevoerd in het kader van een gerechtelijk onderzoek om bewijsmateriaal in te zamelen met het oog op de opmaak van een proces-verbaal. ‘Het willen doordrukken van de mystery calls is dus in flagrante tegenspraak met wat er tussen de meerderheidspartijen is afgesproken’, besluit Van der Donckt hieruit.

Zeg niet ‘mystery calls’ en ‘praktijktests’ maar ‘gerichte anonieme controles’

Van der Donckt zegt dan wel dat er in de resolutie helemaal geen sprake is van de invoering van anonieme praktijktesten of zogenaamde mystery calls, maar dat heeft een reden. In een eerdere toelichting van Open Vld stelde de liberale partij dat ze pleit voor ‘gerichte anonieme controles’, maar tegelijk wil ze geen heksenjacht creëren. (Dat wil Peeters naar eigen zeggen ook niet.) ‘Vandaar dat we de terminologie ‘mystery calls’ en ‘praktijktests’ niet weerhouden hebben in de resolutie’, lichtte Open Vld toe, maar uiteindelijk komt het daar dus wel op neer. Vincent Van Quickenborne, die meewerkte aan de resolutie, is overigens bereid om onder voorwaarden te praten over het voorstel-Peeters.

Ook staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) – ze diende de resolutie mee in – reageerde in De Standaard (4 juli 2017) bij monde van haar woordvoerder. ‘De staatssecretaris heeft er vertrouwen in dat de sociale partners daarvan (van de zelfregulering, S.C.) snel werk maken. Pas als dat niet blijkt te werken, kunnen er gerichte, niet-anonieme controles worden uitgevoerd door de sociale inspectie. Maar alleen na een klacht.’

Dat is eveneens conform het N-VA-standpunt zoals de partij het verwoordt op de website van de interculturele beweging Kif Kif. ‘Voor de N-VA kunnen praktijktests enkel in het uitzonderlijke geval van een gerechtelijke procedure volgens strikte regels.’ Met andere woorden zoals in de resolutie staat.

Uitsluiten praktijktesten weggestemd

Met debatfiches als ‘praktijktests zenden het signaal uit dat iedereen racist is tot het tegendeel is bewezen’, verzet N-VA zich tegen onder meer de zogenaamde mystery calls. ‘Maar dat verhaal klopt niet’, bewijst ook Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang). ‘Uit de discussies en de teksten van de resolutie blijkt duidelijk dat het wel degelijk de bedoeling is om na deze periode van twee jaar, die nu verlopen is, praktijktesten uit te voeren.’

Pas legde bij de resolutie namelijk ook onder meer het volgende amendement ter stemming voor: ‘Het inschakelen van gerichte controles, zoals praktijktesten (mystery calls, anonieme controles en dergelijke), uit te sluiten wanneer de werkgever hier [met name in de zelfregulering] niet zou in slagen.’ Dit amendement werd door de voltallige meerderheid, inclusief N-VA, en door de linkse oppositie weggestemd. ‘Ook diverse tussenkomsten van CD&V-, Open Vld- en MR-mandatarissen waarin ze zeiden dat praktijktesten zouden volgen, werden door de N-VA toen niet tegengesproken’, beweert Pas, die hoopt dat N-VA finaal toch niet zal instemmen met praktijktests.

Reacties

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans