fbpx


Actualiteit, Analyse
globalisering

N-VA in coronatijden: partij voor globalisering?

Welke samenleving na covid-19?Over de globalisering en onze economische toekomst blijft de N-VA een erg dubbelzinnige partij. Zal de 'pande-miserie' de N-VA tot een meer eenduidige visie dwingen? Eigen land en leven Dat de tomeloze globalisering van goederen en mensen bij de bevolking op veel weerstand botst, is al langer duidelijk. Een diepe hedendaagse breuklijn loopt tussen de hogeropgeleide, stedelijke globalisten en de vaak lager opgeleide of oudere locals. Die laatsten voelen zich bedreigd in hun identiteit en economische zekerheid. Een oprukkende en…

Plus artikel - gratis maandabonnement

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U heeft reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnementWas u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Over de globalisering en onze economische toekomst blijft de N-VA een erg dubbelzinnige partij. Zal de ‘pande-miserie’ de N-VA tot een meer eenduidige visie dwingen?

Eigen land en leven

Dat de tomeloze globalisering van goederen en mensen bij de bevolking op veel weerstand botst, is al langer duidelijk. Een diepe hedendaagse breuklijn loopt tussen de hogeropgeleide, stedelijke globalisten en de vaak lager opgeleide of oudere locals. Die laatsten voelen zich bedreigd in hun identiteit en economische zekerheid.

Een oprukkende en steeds meer zichtbare, militante islam, het verlies van productiejobs en de grote instabiliteit van het financiële systeem deed velen stemmen voor figuren die meer controle over eigen land en leven beloven.

De coronacrisis aangedreven door de extreme internationale ‘vernetting’ van de productie en de mondiaal vliegtuig-‘hoppende’ consumenten kan die tendens nog versterken. Economen, zoals Nobelprijswinnaar Joseph E. Stiglitz, wijzen er immers op dat de coronacrisis de grenzen van de mondiale heen-en-weer zeulen met mensen en goederen aangeeft.

De N-VA spreekt onzekere locals  aan, onder meer door haar protest tegen neoliberale migratiepacten zoals dat van Marrakesh. Dat leek de aarde als één enkele, reusachtige arbeidsmarkt te zien. Bart De Wever profileerde zich tijdens de vorige kiescampagne ook met zijn boek Over identiteit.

Hij verkoos een ‘inclusief nationalisme’ gebaseerd op een lokale leidcultuur als kern, maar tegelijk gelaagd en flexibel om ook het Europese en mondiale verhaal te integreren. Daarmee betoonde hij zich wellicht meer opvolger van de linkse flamingant en schrijver August Vermeylen en diens motto ‘Vlaming zijn om Europeeër te worden’, dan de meeste zichzelf tot ‘wereldburgers’ verheven voelende progressieven.

Economie van de kwetsbaarheid

Op economisch vlak lijkt de N-VA dan weer een bondgenoot van de economische elites die volop de kaart trekken van de winstoptimalisatie door tomeloze globalisering. Wanneer Bart De Wever met zijn partij in het nieuws komt met economische dossiers gaat het vaak om nieuwe investeringen van internationale groepen in de Antwerpse haven of het doorduwen van vrijhandelsakkoorden zoals het nieuwe CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement met Canada) – tegen de Parti Socialiste (PS) in.

‘Vlaanderen open en exportgericht’ is de heilsboodschap. De ervaringen met collectief protectionisme zoals vlak voor de Tweede Wereldoorlog, leren dat landen economisch best niet al te veel op zichzelf terugplooien wegens het risico op een wereldwijde recessie. Maar toont de coronacrisis niet aan dat de slinger helemaal in de andere richting is doorgeslagen? De fragiele just-in-time  ketens maken ons ook bijzonder kwetsbaar. Wat bijvoorbeeld met een minimaal niveau van zelfvoorziening in strategische sectoren zoals voedselvoorziening?

De N-VA profileert zich gretig als economisch tegenhanger van de groenen, ook wanneer die pleiten voor een meer lokale energie- en voedselwinning. In economisch opzicht is de N-VA een partij van de globalisering – ondanks de harde retoriek over migratie. Dat maakt de N-VA op economisch vlak veeleer een liberale dan een sociaalconservatieve partij – al stelt men dat een sterke (geïnternationaliseerde) economie vooral de lokale bevolking en de te verdelen welvaartskoek ten goede moet komen. Daardoor worden kansen gemist voor nieuwe allianties zoals tussen de groenen en conservatieven zoals momenteel in Oostenrijk.

Lokale inbedding & controle

Als de N-VA een belangrijke rol wil blijven spelen in het kanaliseren van de onzekerheden op een democratische manier, zal ze haar economische maatschappijvisie moeten herbekijken. De coronacrisis illustreert genadeloos de donkere zijde van een doorgedreven globalisme. Een schaduw die vele bange kiezers in de armen van politieke rattenvangers aan linker- en rechterzijde drijft.

Op Vlaams en vaak ook op gemeentelijk vlak heeft N-VA op domeinen zoals landbouw, economie en mobiliteit belangrijke hefbomen in handen om de lokale economie te versterken: lokale landbouw en boerenmarkten, lokale projecten van energieopwekking, de kringloopeconomie. Als De Wever en zijn partij consequenter de lokale economie naar voren schuiven, dan zou men meer inspelen op de noden en onzekerheden van de locals – de meeste burgers dus.

Men zou dan bovendien consequenter het conservatieve gedachtegoed inzetten, dat haaks staat op het neoliberale economische gekkenhuis. Ten slotte zou het ook de deur openen voor nieuwe politieke constellaties waarin groenen en conservatieven elkaar vinden, daar waar nu politieke profilering en strategische spelletjes toekomstgerichte oplossingen in de weg staan. Indien die corona-ellende zo de politieke partijen kan losrukken uit vastgeroeste reflexen, heeft die misschien ook iets goeds opgeleverd. Na de mondiale pandemie kan geen enkele partij doen alsof de wereld van morgen die van gisteren is.

Chris Ceustermans

Chris Ceustermans was journalist bij De Morgen maar leeft nu van en voor de literatuur.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.