Actualiteit, Commentaar, Communautair

Na de exit van Vuye en Wouters

Worstcasescenario


Hendrik Vuye en Veerle Wouters zijn dus opgestapt. Ze zullen met hun tweetjes een groep vormen in de Kamer, geen fractie, daarvoor zijn ze met te weinig. Ondertussen bekijken ze hoe ze zich gaan organiseren en of ze enkele projecten die op stapel stonden met Objectief V kunnen verderzetten.

Het is anders dan bij Hermes Sanctorum en Groen, die zijn gescheiden uit principiële redenen. Inhoudelijk is er niet echt een dispuut tussen Vue-Wouters enerzijds en de N-VA anderzijds. Dat lijkt alleen maar zo. Het valt op hoe droog de communicatie van beide partijen is.

Geen commentaar

Bij N-VA wil niemand officieel reageren, in het persbericht staat dat ze ‘akte nemen van het ontslag’. In datzelfde persbericht benadrukt de N-VA: ‘Maar bovenal betreurt voorzitter Bart De Wever dat de voorbije dagen twijfel werd gezaaid over wat de essentie is van onze Vlaams-nationalistische partij. Want laat daar geen twijfel over bestaan: de N-VA zal voluit blijven gaan voor de uitvoering van het confederalisme.’ Volgens de partij is Objectief V te belangrijk en dus kan het niet ‘geparkeerd’ worden buiten de partij. En daar knelt het schoentje voor Vuye en Wouters. Die zagen Objectief V niet als een partijvehikel. Bronnen binnen de N-VA zeggen dan dat het onverkort de bedoeling blijft dat Objectief V met het brede maastchappelijke veld wil samenwerken om het ‘V-draagvlak te vergroten’. Er is voor de Vlaamse beweging met andere woorden geen reden tot ongerustheid.

Voor Vuye en Wouters was het een breekpunt. Ze werden gebonden en zo zagen ze zich niet functioneren. Vuye en Wouters hadden voelden zich gekortwiekt, beperkt in hun spreken en schrijven. Vanuit Objectief V genoten beide in de N-VA van vrijheid van spreken, zonder de communicatiedienst te moeten passeren – dat was al uniek op zich. Hun zaterdaginterview in De Morgen stelden ze in dat licht: ze spraken vanuit Objectief V, binnen het kader dat was afgesproken. Maar zo zag de partijtop dat niet. Vuye en Wouters konden actief blijven binnen Objectief V, dat ook intern wordt opengetrokken, maar voortaan zouden ze hun communicatie moeten voorleggen. Ze moesten in de pas lopen van de partij die we op Doorbraak al eerder Pruisische discipline toegeschreven hebben. Dat lag Vuye en Wouters niet. En ze besloten op te stappen.

Botsing

Uit het niets komt die botsing niet. Binnen de partij werd hen aangewreven dat ze hun vrijheid gebruikten/misbruikten om in de pers openlijk andere partijleden aan te vallen (en niet de minsten, De Roover en De Wever bijvoorbeeld). Daarnaast sleepte Vuye de erfenis mee van zijn fractievoorzitterschap dat sommigen ronduit mislukt noemen. Gooi daarbovenop nog wat persoonlijke vetes en het plaatje is al iets vollediger. Het is niet toevallig dat Ivan De Vadder getipt wordt dat voortdoen met Vuye voor een aantal fractieleden een probleem was. Vuye wordt geframed als een carractériel, iemand die voor tweespalt zorgt. Maar ook zonder Vuye is de fractie niet frictievrij.

Carractériel of niet, in het Terzake-interview woensdagavond, trappen Vuye en Wouters niet na. Maar wat is hun toekomst? Vuye en Wouters hadden hun fans, maar waren die fan van Vuye & Wouters de N-VA’ers, of Vuye & Wouters tout court? Dat wordt afwachten. Wij hoorden dat er op de Barricade – het partijhoofdkwartier – ook steunmails voor het duo kwamen en hier en daar worden ook opgestuurde lidmaatschapskaarten verwacht.

Zweepduo

Zullen Vuye en Wouters een rol van betekenis kunnen spelen in het parlement? We vermoeden dat de media-aandacht geen probleem zal zijn. De media zullen het duo graag in beeld brengen met kritiek op de communautaire koers van de N-VA. Kritiek en ruzie; de pers brengt dat graag. Voor N-VA geen goede zaak. Maar het kan hen wel vooruitstuwen om de kritiek van Vuye en Wouters voor te zijn. Een zweeppartij zonder mediacordon zeg maar. En ze kunnen hun pijlen ook richten op de traditionele partijen, al zullen de media daar iets minder interesse voor hebben.

Heeft een nieuwe partij toekomst? Dat is een goede vraag. Op dit moment lijkt het een verzwakking als de stemmen niet over twee maar over drie partijen verdeeld worden. Zoiets levert dus geen winst op. Integendeel. Veel hangt ook af van hoe die partij zich zal profileren. Voor de N-VA zelf lijkt het zeker geen goede zaak. Al moeten we voorlopig in de voorwaardelijke wijs spreken, we weten niet wat Vuye en Wouters van plan zijn. Als ze het zelf al weten.

De N-VA verliest twee specialisten die nog heel wat in petto hadden (en allicht ook hebben). Maar de vraag is of ook de positie van Bart De Wever als partijvoorzitter niet een deuk heeft gekregen. Telkens weer wordt herhaald hoe het verhaal begon met de ongelukkige communicatie van De Wever in L’Echo/De Tijd, waar het interview van Vuye en Wouters een reactie op was. Wie het interview in De Morgen leest ziet ook niet onmiddellijk de aanleiding voor de zware sancties. Gestraft om het standpunt van de partij te beklemtonen? Het lijkt alsof er veel meer meespeelt, alsof De Wever zich door persoonlijke motieven laat leiden, of toelaat dat zijn entourage dat doet. Die perceptie zal hij van zich moeten afschudden. Makkelijk zal dat niet zijn.

Objectief V zal nu een doorstart maken binnen de N-VA. Sander Loones en Matthias Diependaele – ook twee N-VA’ers uit een onverdachte Vlaamse stal – nemen over. We kijken met grote belangstelling toe welke initiatieven zij zullen nemen.


Foto © Reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Ik word vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak