fbpx


Cultuur
circus

Naar een ambitieuzer circusbeleid
Het circus in Vlaanderen staat internationaal hoog aangeschreven. Tijd dus om deze sector beter te ondersteunen, als Vlaams exportproduct

Vlaanderen als wereldspeler in de circuskunsten

De tijd dat voor velen circus synoniem stond met een oude tent en zielig kijkende dieren ligt al een hele tijd achter ons. Er blijven nog amper nomadische circussen over, maar de huidige circusscene heeft zich verder ontwikkeld los van deze vorm van circus. Circusactiviteiten worden meer en meer geprogrammeerd in onze cultuurcentra en onze gezelschappen zijn gesmaakte gasten op Vlaamse circusfestivals maar ook op zomerse pleinen en openluchtpodia, ook in het buitenland. In die mate dat Vlaanderen ondertussen onder de radar een wereldspeler is geworden wat betreft circuskunsten.

Circuskunstenaar Alexander Vantournhout toert bijvoorbeeld dit jaar met productie Red Haired Menzowel in Kortrijk als Lyon, Amsterdam als Genève. Circus Ronaldo speelt met Fidelis Fortibusook in Karlsrühe als Basel, en dan zwijgen we nog over collectif Malunés, Circus Katoen en vele anderen. Daarnaast zijn er Vlaamse circusfestivals zoals onder andere PRPLX (Kortrijk) , Miramiro (Gent) en Cirk! (Aalst) die de zomermaanden kruiden naast de vele circusartiesten die onze pleinen en cultuurcentra vullen.

Circus verdient een ambitieus nieuw decreet

Circus boomt in Vlaanderen en draagt bij tot onze uitstraling, dat is duidelijk. Daarom verdient die sector wat ons betreft ook meer uitgebreide steunmaatregelen. Het huidige circusdecreet uit 2008 bood voor het eerst een kader voor stimulansen voor de circussector maar is toe aan actualisering. Er ligt een ontwerp van decreet voor dat enkele extra hefbomen vooropstelt, maar voor de N-VA mag het ambitieuzer.

Daarom willen we met de N-VA, net zoals in het kunstendecreet, ook voor de circussector structurele subsidies invoeren voor een aantal gezelschappen en artiesten. We hopen dat de minister en de coalitiepartners hier oor naar hebben en bereid zijn het decreet in die zin bij te sturen. Uiteraard op basis van duidelijke criteria binnen een vast kader waarbij we de kwaliteitslat hoog. Dat betekent wél dat er in navolging van de erfgoedsector, meer budget vrijgemaakt moet worden voor het circus.

Het circus is een laagdrempelige cultuurvorm voor het hele gezin. Het circus zit vol Vlaamse traditie en is toch universeel te begrijpen. Net daarom kunnen onze artiesten op Vlaamse én op internationale podia schitteren en is het Vlaamse circus voor de N-VA een belangrijk cultureel exportproduct. Wij roepen dan ook minister Gatz op om meer ambitie aan de dag te leggen voor deze jonge maar bloeiende sector.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Marius Meremans

Marius Meremans is Vlaams Parlementslid voor N-VA.