fbpx


Actualiteit, Binnenland
Barbara Pas en Tom Van Grieken

Najaarscampagne Vlaams Belang: ‘Het geld is op. Immigratiestop’

Van Grieken: ‘Migratiebeleid kent geen kentering’


Vlaams Belang stelde donderdag, één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, zijn nationale najaarscampagne voor. Hoewel de oppositiepartij vooral inspeelt op het asiel- en migratiebeleid van de regering, pakte De Morgen in de donderdagkrant uit met een gemeentelijke insteek. De partij zou haar focus verschuiven van de steden naar de rand. ‘In de grootsteden hebben we niets meer te zoeken, beseft het Vlaams Belang’, schreef De Morgen.

Stedelijke problematiek

‘Het is een beetje uit de context gerukt’, nuanceert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. ‘Het enige wat ik heb gezegd is dat we realistisch moeten zijn over het verwachtingspatroon van de uitslag in de grootsteden. Door het opengrenzenbeleid, ook van deze N-VA-regering, verkleuren en vervreemden onze grootsteden.’ Zo zei VB-kopstuk Filip Dewinter in De Morgen dat echt doorbreken in Antwerpen niet meer mogelijk is gezien de etnische en demografische samenstelling. Daarom zal Vlaams Belang meer op de stedelijke rand inzetten. Van Grieken: ‘In de rand wonen vooral Vlamingen die zijn weggevlucht van de grootstedelijke problematiek. Meer dan ooit moeten zij dus overtuigd zijn van onze boodschap.’ Meer over de gemeenteraadsverkiezingen wilde de partij niet kwijt.

PS- en N-VA-model valse keuze

De focus lag vooral op de najaarscampagne die voorzitter Van Grieken en ondervoorzitter Barbara Pas voorstelden. Die doet denken aan een gelijkaardige campagne van twee jaar geleden: ‘Bespaar op asiel, niet op eigen mensen.’ De nieuwe slogan heet nu: ‘Het geld is op. Immigratiestop.’

Rechts hoeft niet asociaal te zijn’, opende Van Grieken, die zijn partij voorstelt als een alternatief ‘tussen het PS-model en het N-VA-model’. ‘Het PS-model combineert een sociale zekerheid voor iedereen met open grenzen. Het N-VA-model zegt dat er geen andere keuze is dan besparen op de sociale zekerheid én combineert dat met de facto open grenzen. Dat is voor ons compleet onaanvaardbaar’, vindt Van Grieken. Volgens berekeningen van Vlaams Belang kost immigratie elk jaar minstens 987 euro per belastingbetaler.

Betaalbare sociale zekerheid

Vlaams Belang wil daarom een sterke sociale zekerheid betaalbaar blijven behouden door daar een immigratiestop aan te koppelen. ‘Vorig jaar is 1,3 miljard euro bespaard op de sociale zekerheid, exact evenveel als de extra kost voor asielopvang’, zegt Van Grieken. ‘En terwijl het gemiddelde pensioen voor een volledige loopbaan 1.100 euro bedraagt, bedroeg de gemiddelde opvangkost per asielzoeker 1.295 euro.’

Gezinshereniging grootste migratiekanaal

Volgens Kamerfractieleider Barbara Pas blijft ook het aantal nieuwkomers in ons land fors stijgen. ‘De asielcrisis is nog niet voorbij en zelfs het aantal gezinsherenigingen, het grootste migratiekanaal, blijft stijgen. Langs die weg kwamen vorig jaar 7.019 mensen het land in, tegenover 3.992 in 2015. De Belgische regels inzake gezinshereniging zijn trouwens nog lakser dan de Europese richtlijn toelaat.’ Vorig jaar zouden er 41.459 nieuwe Belgen zijn bijgekomen, het hoogste cijfer sinds 2002.

‘De straffe tweets van bepaalde regeringsleden kunnen niet verhullen dat er afgelopen jaar 124.000 nieuwkomers naar ons land kwamen’, meent Pas.

Gepimpte cijfers

‘Staatssecretaris Theo Francken zegt dat er 10.907 repatriëringen zijn geweest in 2016. Dat cijfer is gepimpt’, meent Pas. ‘Hij telt er ook de terugwijzingen op luchthavens bij, van mensen die hier dus nooit zijn binnen geraakt. Die maken er 15% van uit. En Francken komt ondanks de vluchtelingencrisis nog altijd niet aan het record van zijn voorganger Maggie De Block van 11.389. Het plaatsgebrek in de gesloten centra blijft nijpend. Francken klaagt ook de veerdiensten van Artsen zonder Grenzen aan voor de vluchtelingen, maar de Belgische marine doet net hetzelfde.’

Actieplan

Vlaams Belang stelt ten slotte voor het volgende te doen: grenscontroles, gezinshereniging verstrengen, de middelen voor gedwongen terugkeer van mensen zonder papieren verhogen, een permanente verblijfsvergunning koppelen aan het slagen in een objectief inburgerings- en taalexamen, de nationaliteitswetgeving aanscherpen, de sociale zekerheid afhankelijk maken van een minimum verblijfsduur en minimum arbeidsprestatie in België, de Europese immigratierichtlijnen maximaal benutten, de conventie van Genève herbekijken en ontwikkelingshulp, samenwerkingsverbanden en gunstige handelsverdragen koppelen aan de bereidheid van derde landen om afgewezen asielzoekers en andere uitgewezen onderdanen terug te nemen.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sander Carollo

Sander is interviewer voor Doorbraak.