fbpx


Multicultuur & samenleven, Politiek
islam

Nationaalconservatieven en de islam: is een alliantie mogelijk?

Moslims over Thierry Baudet



In dit artikel reageer ik op een video van de Ahmadiyya-Moslim Gemeenschap Nederland. Daarin wisselt een duo van gedachten over het Nederlandse erf- en cultuurgoed als onderwerp van de verkiezingen. Ik analyseer de video  vanuit de vraag of het mogelijk is dat Forum voor Democratie (FvD) en moslims ooit samenwerken. Religie en de publieke cultuur De heren openen met een bespiegeling op het FvD en op het feit dat deze partij strijdt voor het behoud van Nederlandse feestdagen. Het FvD…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement





Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.








Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


In dit artikel reageer ik op een video van de Ahmadiyya-Moslim Gemeenschap Nederland. Daarin wisselt een duo van gedachten over het Nederlandse erf- en cultuurgoed als onderwerp van de verkiezingen. Ik analyseer de video  vanuit de vraag of het mogelijk is dat Forum voor Democratie (FvD) en moslims ooit samenwerken.

Religie en de publieke cultuur

De heren openen met een bespiegeling op het FvD en op het feit dat deze partij strijdt voor het behoud van Nederlandse feestdagen. Het FvD vindt dat andere culturen en religies niet de publiekelijke cultuur mogen overvleugelen. Hierop zegt een van de heren: ‘Niets mag tussen mij en mijn religie komen in te staan, anders wordt het een angstige situatie.’ Dus ook de publieke cultuur niet? De volgende stap is zeggen dat Nederland een intolerant land is, zolang meneer zijn religie niet naar elk facet van het publieke leven mag doorvoeren.

Vervolgens hebben de heren het over ‘compromissen doen’, waarmee mogelijk bedoeld wordt, het islamiseren van de publieke cultuur. In de uitspraak schijnt immers een compromisloze houding door.

Voorts bespreken ze Willem van Oranje, de Va­der des Va­der­lands. Hier proberen ze het concept ‘vrijheid van godsdienst’ zó te draaien dat Willem met terugwerkende kracht zou pleiten om de islam binnen te laten. Echter, de islam is niet ‘zomaar’ een religie maar ook een staatsleer en wettenstelsel. Tot dusver in het gesprek komt hun standpunt erop neer dat Nederland de islam ruim baan moet bieden, omdat Nederlanders anders afbreuk zouden doen aan hun open leefwijze.

Rechten van de mens binnen islam?

Plots draaien ze bij en zien ze in dat als de islam inderdaad alle ruimte krijgt, dat er dan in Europa een terugval intreedt en de mensen niet meer kunnen zeggen wat zij denken. Ze geven FvD toch gelijk. Hierna worden er nuances aangebracht: zo willen ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens combineren met de islam. Zij zeggen dat dit streven hen in botsing brengt met de intolerantie van andere moslims.

Volgt hieruit dan dat een Nederlandse politieke partij haar standpunt aangaande islam rekkelijker moet maken, vanwege een minderheid van progressieve moslims waarvan de impact demografisch verwaarloosbaar is? De vraag stellen is hem beantwoorden. Zelfs gematigde moslims hebben een sterk groepsgevoel en vallen onder de islamitische eenheid van de oemma. Hierdoor buigen zij, als het erop aankomt, altijd mee met de meest dogmatische beroepsmoslims, omdat die laatsten nu eenmaal de religieuze bronnen aan hun kant hebben. Deze groepsdynamiek waarbij de meest militante elementen altijd aan het langste eind trekken, is een universele constante in de geschiedenis van de islam.

Joods-christelijke cultuur: schatplichtig aan de islam?

Hierna tracht het duo het begrip ‘joods-christelijke cultuur’ te relativeren door te bepleiten dat dit schatplichtig zou zijn aan de islam, vanwege het islamitische gelijkheidsbeginsel. Echter, dit gaat voorbij aan het dhimmi-statuut en de gedwongen bekeringen, die de islam óók kenmerken.

Dan gaan ze in op ‘Liever Turks dan paaps’, een slogan op de geuzenpenning, hier aangevoerd als bewijs van islamitische ruimdenkendheid. Echter, deze slogan verwijst naar de geopolitieke situatie tijdens de Tachtigjarige Oorlog — waarin verschillende machten tegen elkaar werden uitgespeeld — en niet naar een theologische stellingname. Hierbij is hun kernargument dat ‘de paus geen godsdienstvrijheid gaf aan protestanten’. Dit zou bewijzen dat moslims de godsdienstvrijheid naar Europa hebben gebracht. Dat pauselijke standpunt is echter niet verwonderlijk, aangezien het protestantisme is gevestigd op het ontkennen van het pauselijk mandaat.

De heren stellen vast dat het humanisme de studie is van de klassieke letteren. Hier koppelen zij aan vast dat er zonder de islam geen Renaissance in Europa zou zijn geweest. Dit is echter onjuist omdat de kalam, ondersteund door andere zuiverheidsbewegingen, juist alles in de islam heeft uitgebannen wat sporen in zich droeg van voor-islamitische beschavingen. Dit was om de geest te kunnen richten op de tijd van Mohammed, als leidend uitgangspunt dat samenviel met de hoogtijdagen van de islam.

Bagatelliseren van de islam

Het duo gebruikt het argument dat christenen vanuit politieke motieven de wetenschappelijke verworvenheden van de islam hebben gebagatelliseerd. Maar andersom telt kennelijk het argument niet dat multiculturalisten en progressieve immigratie-vergoelijkers er een politiek belang bij hebben om de islam er beter van af te laten komen, en dat dit óók geldt voor de boeken die het duo aanhaalt.

Vervolgens wordt Thierry Baudet bekritiseerd omdat hij als academicus onvoldoende oog zou hebben voor de veroveringen van de islam. Volgens de heren zouden deze veroveringen niet te danken zijn aan wapengekletter, maar aan het invoeren van seculier onderwijs. Wel, ten eerste zien we hier op de weekendscholen niets van terug, en ten tweede wordt dit weersproken door de islamitische bronnen. De moslimhistoricus Ibn Khaldun schrijft bijvoorbeeld in de al-Moekaddima (1377) dat de eerste moslims weinig beschaving hadden en ongeletterd waren. Nochtans waren zij extreem solidair met elkaar en hierdoor opereerden zij onverschrokken en succesvol in de strijd. Dat de koran pas eeuwen na de dood van Mohammed op schrift is gesteld, is een sterke aanwijzing dat geletterdheid aanvankelijk geen prioriteit had.

Bluf over achterstelling

Deze hele uitwisseling van argumenten bewijst het volgende. Namelijk dat er vanuit moslims steeds verhaaltjes komen over mogelijke onderdrukking en gevreesde achterstelling binnen het Nederlandse politieke systeem, maar dat deze verhaaltjes allemaal berusten op bluf. Vervolgens gokken ze erop dat ze hiermee wegkomen.

Dit is een betrekkelijk veilige gok, omdat zowel links als rechts weinig inhoudelijke kennis heeft van de islam. Vanuit het superioriteitsgevoel van hun eigen cultuur heeft rechts weinig belangstelling voor de islam. Links wil zich niet in de islam verdiepen, omdat ze aanvoelen dat ze hun optimistische beeld over het multiculturalisme misschien zouden moeten bijstellen.

Islam als steunpilaar

Dan hebben ze het in het filmpje wederom over de islam als steunpilaar van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ze gaan er dus aan voorbij dat er zoiets bestaat als sharia en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, die binnen de VN lobbyt voor maatregelen die de vrijheid van meningsuiting en religiekritiek wereldwijd inperken.

Het is interessant dat de spreker zegt dat hij zich in 2001 bekeerde tot de islam, juist omdat er in het Westen relativisme en morele apathie heersten, en dat hij in de islam een vast fundament vond. Vervolgens vertelt de ander dat hij een van mijn boeken heeft gelezen en de inhoud op een islamitische manier heeft geïnterpreteerd.

Integratie, is die nog levensvatbaar?

Hier hebben de heren een wezenlijk punt, want de westerse cultuur is al zo ver weggeslagen, dat er weinig sprake kan zijn van integratie — want integratie waarin? Waar het bezield verband is afgebrokkeld en de levende geest van de traditie is gesmoord, kan er vanuit de immigrant moeilijk een nieuwe verwevenheid met dit cultuurgoed worden aangegaan. Óf je moet voor Baysels voorgestelde aanpak gaan, om moslims in een busje naar coffeeshops, darkrooms en nudistenstranden te brengen, om proefondervindelijk vast te stellen wie seculier is en wie vroom. Het is echter de vraag of dit integratie teweegbrengt, of alleen meer atomistisch hedonisme.

Ook hebben de heren gelijk over de demografie. Want moslims hebben generatie op generatie sterk consistente waarden, terwijl de inheemse Europeanen weinig kinderen krijgen. De kinderen die ze hebben, worden door gecorrumpeerde instituties bekeerd tot woke. Moslims laten zich niet bekeren tot woke — daarvoor is hun cultuur te masculien en traditioneel. Hierdoor kan de aanwezigheid van moslims op scholen een positief effect hebben voor Nederlandse kinderen.

Wederkomst van Jezus

Tot slot begint een van de mannen over de terugkeer van Jezus. Zou dat vandaag gebeuren, dan zou hij de gelovigen herkennen aan hun kleding en zou hij de moslims beschouwen als zijn volk. Echter, dit argument is nonsens omdat kleding aangepast hoort te zijn aan het klimaat. Het is onzinnig om in een postmoderne metropool rond te lopen in nikabs en djellaba’s.

Ik concludeer dat de heren op de meeste punten de plank misslaan. Toch kent hun discussie een noemenswaardig onderliggend onbehagen, namelijk een gemis aan identitaire zekerheid dat de Nederlandse samenleving plaagt. Het is duidelijk dat de kartelpartijen dit zullen blijven weglachen en het gemis trachten te onderdrukken met consumptie. Het is dan ook niet uitgesloten dat moslims en het FvD meer zullen samenwerken. Niettemin zal het beschermen en versterken van de Nederlandse identiteit voor het FvD altijd prioriteit blijven.

Kom ook naar de boekvoorstelling van Sid Lukassen’s nieuwe boek ‘Wees Afgrondelijk’ op 25 juni om 10u in De Graanmaat, Grote Markt 24 in Sint-Niklaas. Ook prof. Cliteur spreekt. Inschrijven doet u hier.

Sid Lukkassen

Sid Lukkassen (1987) studeerde geschiedenis en filosofie. Hij is onafhankelijk denker, vrijwillig bestuurslid van de Vlaamse Club Brussel en inspirator van De Nieuwe Zuil. Hij schreef onder andere 'Avondland en identiteit' en 'Levenslust en Doodsdrift'. Hij promoveerde op 'De Democratie en haar Media'.