fbpx


Buitenland

NAVO-lidstaten moeten meer in defensie investeren
Van november 2007 tot september 2009 was James Mattis NAV0-opperbevelhebber voor Transformatie. Hij is dus zeer vertrouwd met het reilen en zeilen van de alliantie. Op woensdag 15 februari nam hij als Defensiesecretaris in de regering van president Trump voor het eerst deel aan een NAVO-vergadering van de ministers van Defensie. De vergadering vond plaats in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

In zijn toespraak bevestigde hij dat de VS in de NAVO blijft geloven en hun verplichtingen in het kader van de alliantie zullen nakomen. Sommige uitlatingen van kandidaat en president Trump hadden daaromtrent enige tijfel doen ontstaan.

Zoals vele Amerikaanse Defensiesecretarissen voor hem riep Mattis de NAVO-bondgenoten op meer in de eigen verdediging te investeren. Nieuw was de band die hij legde tussen het nakomen door Washington van zijn NAVO-verplichtingen en de inspanning die elke lidstaat zelf levert. Hij bevestigde daarmee slechts wat president Trump daaromtrent al herhaaldelijk heeft verklaard.

Mattis liet in het midden hoe dat precies in zijn werk zou gaan. Als de VS een aangevallen bondgenoot niet te hulp zou schieten, betekent dit dat het zijn verdragsverplichtingen gewoon niet nakomt, wat ondenkbaar is. Washington zou echter wel kunnen beslissen minder troepen te stationeren in sommige Europese NAVO-landen of de lat hoger leggen voor het bepalen van wat een militaire aanval precies is.

Geen enkele andere NAVO-lidstaat investeert evenveel in landsverdediging als de VS. In 2016 bedroeg hun defensiebegroting 3.61 % van het BNP of 664 miljard dollar. De NAVO-landen hebben afgesproken 2% van het BNP in defensie te investeren. Alleen Estland, Griekenland, Groot-Brittannië en Polen hielden zich daaraan.

Mattis pleitte er voor een plan op te stellen met precieze tijdsbepaling om het streefdoel van 2% te bereiken. De VS dringen er al decennialang tevergeefs op aan dat de overige NAVO-landen hun defensiebegroting opvoeren. Zo heeft bijvoorbeeld IJsland niet eens een strijdmacht en bedraagt de Duitse defensiebegroting slechts 1,2 % van het BNP. Met zowat 0,9% van het BNP bengelt België achteraan in het peloton. Sedert enige tijd is de regering Michel daarom doende met de aankoop van straaljagers en fregatten.

Verwacht wordt dat President Trump in mei 2017 zelf de NAVO-vergadering van staatshoofden en regeringleiders in Brussel zal bijwonen.

 

Foto: (c) Reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.