fbpx


Binnenland

Nec spe, nec metu
Politiek in Aalst is al een tijdje problematisch. Veel plannen, maar weinig uitvoeren, politieke ruzies, vetes, afscheuringen en blokkeringen … het kon niet op. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zou alles anders worden met burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V), maar de coalitie reed zich vast in eindeloze discussies en wisselmeerderheden bij stemmingen in de gemeenteraad. In Aalst regeerde het onderling wantrouwen.

De verkiezingen van 2012 maakten de N-VA de grootste partij. Als snel kwamen er problemen over mensen en inhoud. Twee schepenen van N-VA waren in een vorig leven mandataris van het Vlaams Belang: Karim Van Overmeire en Mia de Brouwer. Vooral Karim Van Overmeire kwam in het oog van de storm als medeauteur van het zeventigpuntenprogramma van het Vlaams Blok. Uitgerekend hij werd voorgesteld als schepen van (onder meer) Vreemdelingenzaken, Inburgering en Vlaams karakter. Vooral die laatste twee waren olie op het vuur van de hartstochtelijke verdedigers van het cordon sanitaire. De discussie werd op de spits gedreven binnen de SP.A. Die partij kreeg van nationaal voorzitter Bruno Tobback en enkele andere partijboegbeelden te horen dat er van een coalitie geen sprake kon zijn. Na een zware inhoudelijke en emorionele discussie legde SP.A-Aalst dit naast zich neer en stapte toch in de coalitie. Voorzitter Tobback kon niet anders dan gekrenkt zeggen dat hij het allemaal in de gaten zou houden. En Aalsters SP.A-boegbeeld, tegenstander van de toetreding tot de coalitie en oud-schepen Patrick De Smedt verdween naar het kabinet van de Gentse burgemeester. Het drama sneed diep in de SP.A.

Ondertussen is de nieuwe ploeg bezig. En wat hebben we van die ploeg al gezien? Een beleidsverklaring dat ze het allemaal anders gaan doen, met een hoop concrete afspraken, maar ook nog enkele hiaten waarover de ploeg nog geen akkoord schijnt te hebben. En ja, de portretten van het koningshuis zijn uit de gemeenteraadszaal verdwenen, net als de Belgische vlag. Niet direct iets waar socialisten blij mee zijn toch? Ann Van de Steen (sp.a), schepen van Openbare Werken, Stadsvernieuwing, Huisvesting en wonen en Energie in Aalst: ‘De Belgische vlag blijft hangen waar ze moet hangen. We hebben dat besproken op onze fractie, het staat in het bestuursakkoord. De socialisten zijn geen republikeinen noch separatisten, voor ons is het belangrijk dat de vlag hangt waar ze moet hangen. De portretten van het koningshuis hebben er vroeger ook hele periodes niet gehangen, toen is daar nooit zoveel commotie over geweest.’ En de Aalsterse schepen legt een verband: ‘Als ik in Brussel het Vlaams ministerie bezoek, hangt daar ook geen Belgische vlag, wel de Vlaamse en de Europese.’

Die vlaggen en portretten zijn gouden kansen voor carnavalisten. De prioriteit van Van de Steen is het sociaal beleid, daar was het in de discussie, onder meer, over te doen. Zeker nu de sp.a in Aalst het voorzitterschap van het OCMW aan de N-VA, Sarah Smeyers, moest afstaan: ‘Het is makkelijk voor de oppositie om aan de kant te staan schreeuwen dat dit bestuur koud en rechts zou zijn. In die eerste maand dat we samenwerken is er nog geen enkele uitkering geweigerd, er is geen enkel dossier waaruit dat rechts beleid zou blijken. In de ocmw-raad is er een goede samenwerking tussen onze ervaren raadsleden en de onervaren N-VA-raadsleden.’

‘De sfeer in het college is goed. We hebben discussie, natuurlijk, goede inhoudelijke discussies, in wederzijds respect. En ons bestuursakkoord is heel nauwgezet uitgewerkt en daar houden we ons aan.’ Is dat in Aalst de kracht van de verandering? ‘In mijn bevoegdheid “stadsvernieuwing” zal de kracht van verandering moeten blijken. Die dossiers zijn heel belangrijk voor de N-VA én voor mij. Het is nu of nooit.’ En nog iets gehoord van de partijtop die Aalst nauwgezet zou opvolgen? ‘Niets meer van voorzitter Tobback gehoord. Ach, tijd heelt de wonden. Al begrijp ik zijn bezorgdheid, er was geen nood aan paniek. Wij zullen aantonen dat die bezorgdheid, die er nu ook in Aalst nog is, niet nodig is. Er zijn trouwens in Vlaanderen nog gemeenten waar N-VA en sp.a in coalitie zitten. Ook Karim Van Overmeire weet perfect wat kan en wat niet kan. We zullen Aalst positief op de kaart zetten. En ik maak me sterk dat ook de minderbegoede Aalsternaar er beter zal van worden.’

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.