fbpx


Politiek
Guido Camps

Negatieve elektriciteitsprijzen straks verleden tijd door gascentrales?
Negatieve electriciteitsprijzen zijn niet alleen aan overvloedige windenergie te danken, schrijft Guido Camps in deze Vrije Tribune. 

Wanneer de groothandelsprijzen van elektriciteit extreem laag of zelfs negatief uitvallen, dan worden er in de hernieuwbare-energie-gezinde media hoeraberichten verspreid alsof dat alleen aan overvloedige windenergie zou te danken zijn. Er wordt steevast een item over gemaakt in het VRT Journaal en alle credits gaan naar de windenergie. Nochtans zijn die lage prijzen niet alleen het gevolg van het hondenweer dat meestal gepaard gaat met windenergie.

Kerstvakantie

We stellen vast dat negatieve prijzen ook wel voorkomen in de kerstvakantie, wanneer de vraag naar elektriciteit eerder laag uitvalt omdat vele bedrijven en scholen met vakantie zijn en geen of minder behoefte hebben aan elektriciteit.

Wanneer die vraag dus eerder laag uitvalt, gaat dat meestal gepaard met een hoog en onelastisch, niet flexibel, aanbod. Dat aanbod bestaat dan in België bijna uitsluitend uit een mix van kernenergie en windenergie. De kerncentrales kan men niet stil leggen omwille van operationele stabiliteitsvereisten. Zij blijven dus onverminderd verder produceren. Windenergie daarentegen zou gemakkelijk stilgelegd kunnen worden, windmolen per windmolen. Maar de windenergie producenten zien hun kans schoon om ongehinderd hun wieken te laten draaien en zo maximaal groene stroom certificaten te verwerven, à rato van ongeveer 90€/MWh. De kosten van die groene stroom certificaten belanden onverminderd op de factuur van bedrijven en consumenten. De windmolens zouden operationeel makkelijk kunnen stilgelegd worden maar hun inkomstenmodel is gebaseerd op het aantal verwachte productie uren, een legitieme vooropstelling. Hun financiering door banken is daarop gebaseerd.

Dit alles betekent dus dat niet windenergie de oorzaak is van lage elektriciteitsprijzen maar wel de mix van kernenergie en windenergie. Wanneer kernenergie vervangen wordt door gascentrales, dan zal men die gascentrales stil leggen, alhoewel niet allemaal, en zal het volstaan om desnoods één gascentrale in het productiepark te hebben om ten gevolge van het marginal pricing systeem de marktprijs te bepalen op de kostprijs van de gascentrale.

In tegenstelling dus tot wat protagonisten van de hernieuwbare energie beweren zal de groothandelsprijs van elektriciteit niet goedkoper worden door  windenergie maar wel duurder wanneer kerncentrales vervangen worden door gascentrales.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Guido Camps

De auteur is ex voorzitter van de CREG.