fbpx


Niet gecategoriseerd

Via negativa voor flaminganten

Even snelVan theologie ken ik weinig alhoewel het stijgen van de jaren meebrengt om er meer van te willen weten. Als vrije medewerker van Tertio, het christelijke opiniërende weekblad, zit je soms aan tafel met interessante deskundigen. Zo stoot je dan op het begrip ‘negatieve theologie’ of de ‘via negativa’; een theologische school voornamelijk uit de traditie van de oosterse kerken met de Pseudo-Dionysius als voortrekker. De ‘via negativa’ is de zoektocht naar God langs zijn onzegbaarheid om. De Ierse theoloog en dichter John Scotus Eriugena uit de negende eeuw schrijft het zo: ‘Wij weten niet wat God is. God zelf weet niet wat Hij is omdat Hij niet Iets is. Letterlijk is God Niet, omdat hij de zintuigelijke waarneming overstijgt.’ Tot vandaag zijn er christelijke, joodse, boeddhistische denkers die de ‘via negativa’ eren.

Wat is een band met Vlaamsgezindheid? Veel te veel denken wij dat het uitsluitend van ‘ons’ – de via positiva – zal afhangen om in België grondige doorbraken te bereiken. Daarbij wordt eveneens voor waarheid aangenomen dat de tegenstander in Brussel en Wallonië superieur inzicht heeft en uitstekende kennis en strategisch denken. Wat niet klopt. De ‘via negativa’ voor de Vlaamsgezinde is begrijpen dat wachten op de stommiteiten, de paniek, de overreactie van de overzijde de zelfstandigheid, de emancipatie van Vlaanderen evenzeer kan veroorzaken als de koortsachtige bedrijvigheid van de militanten van het confederalisme en het independentisme.

Op dit moment begaan de kopstukken van de Franstalige partijen een dommigheid. Zij reppen zich naar Brussel om daar de strijd voor 25 mei aan te gaan. Dat heeft al geleid, en zal nog verder leiden, tot onbegrip en verbetenheid in Wallonië. Het zuiden zal zich verweesd weten en beseffen de tweede rang te moeten zijn van de Franstaligheid in België. De eerste tekenen van een bewustwording van deze discriminatie worden scherper. Het voortreffelijke links-flamingantische maandblad Meervoud signaleert een interview in Le Vif/L’express met Arnoud Pirotte en Yannick Bauthière, leraren en regionalisten en auteurs van het recente boek Histoire de Wallonie, le point du vue wallon. Doel van het boek is, zeggen de auteurs in het interview: ‘De Belgische staat te ontmantelen en aan de Walen hun te vaak bespotte fierheid terug te geven.’ Zij keren zich eveneens tegen de toenemende belgitude en het Belgische nationalisme: ‘De belgitude is een artificieel product dat voornamelijk wordt uitgedragen door de Brusselse Waalse mediakringen door middel van een afstompende Brusselse centralisatie.’ Meervoud somt andere voorbeelden op en een recent gesprek met Bart De Valck, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging en taalgrensbewoner uit Huldenberg, wijst in dezelfde richting.

Laat veel Franstalige cactussen bloeien en de Vlaamse Leeuw komt dommelend langs de ‘via negativa’ uit op zijn eindbestemming: zelfbeschikking.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Frans Crols

Frans Crols was hoofdredacteur en directeur van het economisch magazine Trends en na zijn 65 werd hij vrije pen van ’t Pallieterke, Tertio en Doorbraak.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.