fbpx


Europa

Ngo’s lobbyen bij de Europese Commissie over Afghaanse vluchtelingen
In de marge van het EU-overleg over Afghanistan dinsdag startte Amnesty International een gecoördineerde campagne voor massale migratie van Afghanen naar de EU. Een 20 jaar oude richtlijn moet het veto van EU-lidstaten helpen buitenspel zetten. De nooit gebruikte oude richtlijn moet als breekijzer dienstdoen om de grenzen voor ‘illegale ongecontroleerde grootschalige migratie naar de EU’ zoals de ministers het noemden te forceren. Tijdelijke Beschermingsrichtlijn De niet-gouvernementele organisatie Amnesty International - die bekend is van haar strijd voor politieke gevangenen…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


In de marge van het EU-overleg over Afghanistan dinsdag startte Amnesty International een gecoördineerde campagne voor massale migratie van Afghanen naar de EU. Een 20 jaar oude richtlijn moet het veto van EU-lidstaten helpen buitenspel zetten. De nooit gebruikte oude richtlijn moet als breekijzer dienstdoen om de grenzen voor ‘illegale ongecontroleerde grootschalige migratie naar de EU’ zoals de ministers het noemden te forceren.

Tijdelijke Beschermingsrichtlijn

De niet-gouvernementele organisatie Amnesty International – die bekend is van haar strijd voor politieke gevangenen en voor mensenrechten – schreef een brief aan de Zweedse socialistische Eurocommissaris Ylva Johansson die verantwoordelijk is voor binnenlandse zaken in de EU. In die brief die natuurlijk met veel bombarie in de publieke opinie gegooid werd, eiste Amnesty International dat de Europese Unie een wet gebruikt die nog nooit werd toegepast.

De Tijdelijke Beschermingsrichtlijn of Temporary Protection Directive moet dienen om ‘veilige en ordelijke migratie van Afghanen’ naar de EU te faciliteren. De bewuste richtlijn is trouwens al twintig jaar oud en werd nog nooit eerder toegepast. De richtlijn moest leiden tot nationale wetgeving in de EU-lidstaten en heeft op zich geen enkele afdwingbare juridische waarde behalve dat de wetgeving van de lidstaten eraan getoetst wordt door het Hof van Justitie van de EU.

Controversieel

De TP-richtlijn is een oplossing die verschillende ngo’s al jaren willen inroepen om de Europese gesloten grenzen of het zogenaamde ‘Fort Europa’ te slechten. Afgelopen maart haalde Amnesty International de richtlijn ook al van stal. Tal van websites van vluchtelingenorganisaties slepen de TP-richtlijn ook steeds bij de eisen die ze aan de EU of de EU-lidstaten stellen. De richtlijn waar de ngo’s al jaren op gokken en voor lobbyen moet het mogelijk maken een bepaalde categorie vluchtelingen op te nemen zonder dat alle 27 lidstaten van de Europese Unie moeten instemmen.

Dat is natuurlijk omdat iedereen weet dat voormalige Oostbloklanden binnen de EU geen vluchtelingen willen en al zeker geen Afghanen. Ook in andere lidstaten is de vluchtelingenstroom controversieel. Aangezien de EU vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten heeft (de vier Europese vrijheden) is één opening via de TP-richtlijn voldoende om toegang tot de hele EU te krijgen, vandaar het vetorecht. Dinsdag vond hierover nog overleg plaats tussen de binnenlandministers van de lidstaten en de verklaring achteraf was bewust extreem vaag. Het ‘Action Plan on Afghanistan’ stelt voorlopig weinig voor. De brief en de oproep vonden dus geen gehoor bij de ministers van binnenlandse zaken van de EU-lidstaten.

Soros

Dat de EU een Commissaris voor Binnenlandse Zaken heeft lijkt misschien contradictorisch, maar Johansson is verantwoordelijk voor de interne veiligheid van de EU, terrorismebestrijding, Europol en uiteraard migratie. Ze neemt ook deel aan de bewuste vergaderingen van de Raad van de Europese Unie waar vakministers uit de lidstaten vergaderen. Daarom en uiteraard ook omdat ze socialiste is, was die brief aan haar gericht. Een andere reden is dat de Europese Commissie maar al te graag de TP-richtlijn wil toepassen en dat weten de lobbyisten en in die context van lobbying moet zo’n brief gelezen worden.

Lobbyiste Eve Geddie, die het lobbykantoor van Amnesty International bij de Europese instellingen leidt, geldt als een heel invloedrijke dame en uitstekend fondsenwerver. Geddie is ook actief bij de European Venture Philanthropy Association (EVPA) dat fondsenwervers en multinationals (zoals de Nederlandse staatsbank ABN Amro) die aan liefdadigheid doen groepeert. Ze is tevens activiste en ‘programmes director’ bij het Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). PICUM is een ngo die geld krijgt van de stichtingen van George Soros zoals Open Society Foundation.

Josep Borrell

Meer dan de helft van het budget (611.736 € op 1,2 miljoen € in 2020) komt echter van de Europese Commissie. Anderzijds ontvangt Picum ook indirect EU-geld via de samenwerking van de EU met ngo’s via het European Programme for Integration and Migration (EPIM). Via diverse kanalen zoals Emerging Europe (eveneens gefinancierd door Soros’ Open Society Foundation) is ze een zeer aanwezige tegenstander van het Europese Migratiepact dat volgens haarzelf en haar geldschieters veel te restrictief is.

Amnesty International wees in de campagne op bloedbaden die ze documenteerden afgelopen maand. De conclusie is dat Afghanistan onveilig is. De vraag is om massaal Afghanen in te vliegen. Het inroepen van de Temporary Protection Directive was trouwens eigenlijk een één-tweetje met de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU, de Spaanse socialist Josep Borrell. Deze had eerder al gesuggereerd die optie te onderzoeken toen hij vorige week donderdag sprak in het Europees Parlement. Op zich zijn noch Johansson, noch Borrell de juiste gesprekspartner. De echte gesprekspartner is de Sloveense minister van Buitenlandse Zaken die de Raad van de Europese Unie met de buitenlandministers voorzit. Dat moet Amnesty International ook wel weten, maar de Sloveense regering is manifest tegen het evacueren van Afghanen om ze in de EU in te voeren. De brief is dus puur tribunespel.

Ingestudeerd nummer

Dat de Europese Commissie de lobbyisten financiert die campagne voeren om het EU-beleid te beïnvloeden of te bekritiseren is al jaren blijkbaar de normaalste zaak. Dat Eurocommissarissen als ambtenaren van de EU voorzetten geven om vervolgens activistische reacties van de lobbyisten van ngo’s uit te lokken in de marge van een bijeenkomst van regeringsleiders of vakministers mag merkwaardig heten. Het is echter de gang van zaken.

De vraag in het Europees Parlement aan Borrell over de toepassing van de TP-richtlijn kwam trouwens uit zijn eigen socialistische fractie. Een klassieke getelefoneerde pass. Twee socialistische Eurocommissarissen, een socialistische fractie in het EP en enkele ngo’s betaald door de Europese Commissie en door George Soros leverden alzo weer een fraai staaltje van een ingestudeerd nummer af.

 

Lode Goukens

Lode Goukens is master in de journalistiek en docent 'Europese en wereldinstellingen' aan de Thomas More Hogeschool.