fbpx


Geschiedenis, Multicultuur & samenleven
Norman Andree & Paul Cordy

Niemand minimaliseert misdaden gepleegd in historisch Kongo
In zijn blog en column in De Standaard (5 juni 2015) reageert Dyab Abou Jahjah op het voorstel van resolutie betreffende de Armeense genocide, ingediend door kamerlid Peter De Roover (N-VA).

Abou Jahjah betoogt dat N-VA slecht geplaatst is om misdaden tegen de menselijkheid, zoals de Armeense genocide, te veroordelen. Want, volgens Abou Jahjah, pleegde België als koloniale mogendheid zelf een genocide op de inwoners van Kongo. Tegelijkertijd beschuldigt hij N-VA van door racisme geïnspireerd negationisme.

Anders dan in Turkije is er niemand in Vlaanderen die het ook maar in zijn hoofd haalt om deze misdaden te ontkennen of te minimaliseren. Sinds de publicatie in 1998 van Adam Hochschilds boek De geest van koning Leopold en de plundering van de Congo zijn we zelfs beter dan ooit op de hoogte van de wantoestanden die heersten in Kongo-Vrijstaat in de periode van 1884 tot 1908. In Vlaanderen bestaat er geen enkele voeling of sympathie met dit verleden, behalve dan onze sympathie die uitgaat naar de slachtoffers van onrechtvaardigheid en winstbejag.

In tegenstelling tot wat Abou Jahjah stelt, vonden deze misdaden niet plaats onder Belgische, laat staan Vlaamse verantwoordelijkheid. Leopold II wist zich op de Conferentie van Berlijn in 1884 tot staatshoofd van een soevereine Kongo-Vrijstaat te laten kronen door de grote mogendheden. De toenmalige Belgische regering wilde onder geen beding aan koloniale avonturen beginnen. Pas toen de wantoestanden in Kongo-Vrijstaat aan het licht kwamen, werd Leopold II onder steeds grotere druk gezet. Uiteindelijk leidde dit in 1908 tot de overdracht van Kongo-Vrijstaat aan België.

Omdat zelfs de Vlamingen binnen het Belgische staatsbestel als tweederangsburgers werden behandeld, kunnen wij ons zeer goed voorstellen dat de Congolezen ook nog onder het Belgisch bewind te lijden hadden onder racisme en discriminatie. Aan willekeurige lijfstraffen en executies werd echter wel paal en perk gesteld.

Wij kunnen alleen maar betreuren dat Abou Jahjah het nodig vond om zijn blog te illustreren met de foto van een massa-executie in Duits-Oost-Afrika. In zijn drang om de Vlamingen een genocide in de schoenen te schuiven, zijn blijkbaar alle middelen goed. Het resultaat van dergelijke onverantwoorde acties is een inflatie van het begrip genocide, waar de werkelijke slachtoffers allesbehalve mee gediend zijn.

Norman Andree, historicus, ondervoorzitter N-VA district Antwerpen
Paul Cordy, historicus, districtsschepen Antwerpen

Foto © http://www.aboujahjah.org/
Deze foto staat op Abou Jahjah’s blog. Hij lijkt hiermee te willen suggereren dat Belgische koloniale troepen op grote schaal gruweldaden begingen. De officieren op de foto dragen echter het uniform van de Oostafrikaanse ‘Schutztruppe’, de Duitse koloniale troepenmacht in het huidige Rwanda, Burundi en Tanzania. Aangezien dit type uniform gangbaar was van 1896 tot 1914 ligt het voor de hand om deze foto te relateren aan het neerslaan van de Maji-Majiopstand omstreeks 1905-1907.

Lees over dit onderwerp ook het artikel van Harry De Paepe ‘Zietdaar, Zwarte Broeders het lot dat u te wachten staat’.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Norman Andree & Paul Cordy