fbpx


Binnenland, Communautair
Annelies Verlinden

Nieuw bij Vivaldi: heibel over de staatshervorming

Franstalig verzet tegen CD&V-trofee van splitsing gezondheidszorgKernuitstap, arbeidsdeal, fiscale hervorming, pensioendossier,… Aan de lijst van beleidsonderwerpen waarover de zeven Vivaldipartijen verdeeld zijn, mogen we nu ook de staatshervorming toevoegen. Het is vorige zaterdag begonnen, met een interview dat Annelies Verlinden (CD&V) in haar hoedanigheid van minister van Institutionele Hervorming aan De Standaard en Le Soir gaf. Zij had de twee kranten geconvoceerd om een inkijk te geven in de werkzaamheden rond de staatshervorming. 2024 Aan de Vlaamse christendemocraten en hun voorzitter Joachim Coens is het te…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Kernuitstap, arbeidsdeal, fiscale hervorming, pensioendossier,… Aan de lijst van beleidsonderwerpen waarover de zeven Vivaldipartijen verdeeld zijn, mogen we nu ook de staatshervorming toevoegen.

Het is vorige zaterdag begonnen, met een interview dat Annelies Verlinden (CD&V) in haar hoedanigheid van minister van Institutionele Hervorming aan De Standaard en Le Soir gaf. Zij had de twee kranten geconvoceerd om een inkijk te geven in de werkzaamheden rond de staatshervorming.

2024

Aan de Vlaamse christendemocraten en hun voorzitter Joachim Coens is het te danken dat er in het Vivaldiregeerakkoord ook een hoofdstukje staatshervorming staat. De klemtoon ligt op de voorbereiding van ‘2024’. Een gemengde commissie van Kamerleden en senatoren houdt al enige maanden hoorzittingen om de voorbije staatshervormingen te evalueren.

Als er geen kink in de kabel komt, kunnen wij van april tot september in een ‘burgerbevraging’ ons gedacht zeggen over de institutionele toekomst van het koninkrijk. Het Overlegcomité richtte werkgroepen op waarin federale en deelstatelijke ministers de bevoegdheidsverdeling in domeinen als klimaat, werkgelegenheid en mobiliteit bekijken. Eén en ander zou moeten uitmonden in wetteksten die de regering-De Croo vóór de verkiezingen van 2024 voor advies naar de Raad van State zendt.

Geen toekomstmuziek

In de partituur van het regeerakkoord staan ook twee zinnen die geen toekomstmuziek zijn. We citeren ze letterlijk: ‘De regering wenst in ieder geval tijdens deze legislatuur wetteksten te integreren betreffende een meer homogene bevoegdheidsverdeling op het vlak van gezondheidszorg. De bedoeling is een zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt (gefedereerde entiteiten) zonder dat aan de solidaire financiering wordt geraakt.’

Voor de Nobelprijs Letterkunde komt dat paragraafje niet in aanmerking. Het is een schoolvoorbeeld van verhullend taalgebruik waarmee de Vivaldipartijen in het regeerakkoord hun meningsverschillen hebben ondergespit.

Gezondheidszorg

Eén van de voorwaarden waaronder CD&V in het Vivaldi-avontuur wilde stappen, was de voorbereiding van de zevende staatshervorming én de toezegging dat gezondheidszorg nog ‘tijdens deze legislatuur’ en dus vóór de verkiezingen van 2024 naar de gemeenschappen gaat.

Tijdens het formatieberaad wilden de MR en de groenen daar niet van weten. Het niet opgeloste conflict is Vivaldiaans toegedekt in kromtaal als ‘wetteksten integreren’ en ‘zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt’. Helemaal te gek om los te lopen is dat ‘gefedereerde entiteiten’ – een belgicisme voor ‘deelstaten’ – tussen twee haakjes gezet.

‘Coup d’envoi’

De legislatuur 2019-2024 is over de helft, voor Annelies Verlinden en haar partij is de tijd gekomen om uitvoering te geven aan ‘de integratie van wetteksten betreffende een meer homogene bevoegdheidsverdeling op het vlak van gezondheidszorg’.

Middels de kranteninterviews van zaterdag liet de minister weten dat het kernkabinet vorige vrijdag is begonnen met de bespreking van haar voorstel om, we citeren De Standaard, ‘de institutionele doelstellingen uit het regeerakkoord nu echt op gang te trappen’. Le Soir verwoordde het zo: ‘La Vivaldi a donné le coup d’envoi d’un processus devant conduire à terme à une présumée meilleure organisation de l’Etat fédéral, ou de ce qu’il en restera.’

Van die ‘coup d’envoi’ moeten we ons overigens niet al te veel voorstellen. Verlinden en haar Franstalige collega David Clarinval (MR) zullen over de ‘integratie van wetteksten betreffende …’ bilaterale gesprekken voeren met de zeven vicepremiers. In mei wordt de stand van zaken gemaakt.

Andere lezing

Over de zevende staatshervorming en de toekomst van België bleef minister Verlinden in de interviews behoedzaam op de vlakte. Toch liet ze er niet de minste twijfel over bestaan dat de meer homogene bevoegdheidsverdeling van de gezondheidszorg in de richting van de deelstaten moet gaan. Le Soir kopte boven het interview: ‘Régionalisons les soins de santé, c’est dans l’accord de gouvernement’. In De Standaard heette het dat Verlinden wil beginnen ‘bij gezondheidszorg, een domein waarover het regeerakkoord expliciet een verdere homogenisering richting de deelstaten belooft.’

Hoe omfloerst Vivaldiaans ook, zó staat het inderdaad in het regeerakkoord. En toch hebben de Franstalige Vivaldi-partijen het zó niet begrepen.

Gisteren schreef Le Soir dat de MR en Ecolo er een andere lezing op nahouden. Volgens hen staat de ‘regionalisering’ van de gezondheidszorg helemaal niet in het regeerakkoord. De PS reageerde niet, maar volgens de krant kan men zich niet voorstellen dat Paul Magnette akkoord zou gaan met een splitsing van de gezondheidszorg, en dus een deel van de sociale zekerheid, waar de communisten van de PTB, in een reactie op het Verlinden-interview, op hun website tegen te keer gaan

Trofee

CD&V-voorzitter Joachim Coens is sinds gisteren verwittigd – en een verwittigd man is er zoals bekend twee waard: voor zijn Franstalige coalitiepartners kan hij fluiten naar de overheveling van de gezondheidszorg naar Vlaanderen, zijn trofee uit de regeringsonderhandelingen (‘le prix de la participation des chrétiens-démocrates flamands au gouvernement fédéral’, aldus David Coppi, gisteren in Le Soir).

Blijkbaar voelde Annelies Verlinden tijdens haar interview met Le Soir de bui al hangen. Toen de krant opmerkte dat MR-voorzitter Bouchez de gezondheidszorg wil ‘herfederaliseren’, antwoordde ze: ‘Le président de mon parti s’exprimera sans doute à un moment donné’.

Het ‘moment donné’ lijkt ons gekomen. We kijken uit naar de reactie van Coens.

Mark Deweerdt

Mark Deweerdt (1952) was journalist bij De Standaard en De Financieel-Ekonomische Tijd/De Tijd, en schreef als kabinetsmedewerker toespraken en teksten voor Yves Leterme, Kris Peeters, Herman Van Rompuy en Geert Bourgeois.