fbpx


Actualiteit, Buitenland
Bolton

Nieuw boek van John Bolton belooft vuurwerk

Bolton stelt dat Trump niet geschikt is als president


President Donald Trump heeft op 16 juni een decreet ondertekend waarin hij een aantal maatregelen voorstelt om de politiediensten te hervormen. Het gaat bijvoorbeeld om het verbieden van wurgtechnieken, behalve wanneer het leven van een politieagent in gevaar zou zijn. Een eerste stap in de goede richting dus. Al kwam er ook kritiek, vooral uit Democratische hoek. Voor hen gaat het decreet niet ver en niet snel genoeg. Het bevat een aantal richtlijnen, maar eist geen onmiddellijke actie. Het enige voorziene drukkingsmiddel zijn subsidies van de federale overheid. Die zullen vooral toegekend worden aan politiedepartementen die voldoen aan ‘de hoogste opleidingsnormen met betrekking tot het gebruik van geweld’. Van systemisch racisme of politiegeweld tegen Afro-Amerikanen, de aanleiding van de landelijke protesten na de dood van George Floyd, is er in het decreet ook geen sprake.

Meer covid-19-doden dan gesneuvelde soldaten in WWI

Op 17 juni oversteeg het aantal Amerikanen dat aan covid-19 gestorven is dat van het aantal Amerikaanse militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden. Volgens de Johns Hopkins University heeft de coronaviruspandemie in de Verenigde Staten nu al aan meer dan 117.700 Amerikanen het leven gekost. En dit in amper vier maanden tijd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stierven er iets meer dan 116.708 Amerikanen. Dat verspreid over een periode van iets meer dan één jaar. En de coronacrisis is in de Verenigde Staten nog lang niet voorbij. Het Institute for Health Metrics and Evaluation van de University of Washington heeft een nieuwe projectie vrijgegeven. Die voorspelt dat in oktober 2020 meer dan 200.000 Amerikanen aan covid-19 zal overlijden.

Oorlogskas

Wil je president worden van de Verenigde Staten heb je vooral een grote oorlogskas nodig. Het bedrag in deze kas is bij huidig president Donald Trump nog altijd vele malen groter dan bij zijn uitdager, voormalig vicepresident Joe Biden. Maar geleidelijk aan wordt ze toch meer en meer gespekt. Zo maakte Bidens campagneteam bekend dat de fondsenwerving vorige maand 81 miljoen dollar opleverde. Dat is een record voor de campagne en een stijging van 20 miljoen dollar ten opzichte van april. Een groot deel van deze bedragen waren afkomstig van grote donoren. Biden ontving evenwel ‘de afgelopen weken’ ook steun van 1,5 miljoen nieuwe geldschieters. De gemiddelde individuele bijdrage daar was 30 dollar. De Trump-campagne heeft haar cijfers voor mei nog niet vrijgegeven. Ze deelde echter wel al mee alleen al op de verjaardag van Trump (14 juni) 14 miljoen dollar te hebben ontvangen.

Maar Joe Biden heeft voorlopig dus zeker niet te klagen, niet op het gebied van zijn fondsenwerving en niet op het gebied van zijn populariteit. Volgens een recente peiling van Reuters/Ipsos heeft de voormalig vicepresident zijn voorsprong op nationaal niveau nog vergroot. 48 procent zegt te zullen stemmen op Joe Biden, 35 procent op president Donald Trump. Een voorsprong van 13 procent voor Biden dus, en de grootste marge tot dusver. Ook Trump zijn waarderingscijfer is gezakt, 38 procent keurt zijn beleid goed, 57 procent keurt het af. Het laagste niveau sinds november, toen hij geconfronteerd werd met zijn impeachmentprocedure.

The room where it happened

En alsof dat nog niet genoeg is, verschijnt vandaag normaal gezien het boek van John Bolton. Die was van april 2018 tot september 2019 nationaal veiligheidsadviseur van president Donald Trump. Over deze periode schreef Bolton het boek The room where it happened, dat nu al voor de nodige ophef zorgt. In zijn boek karakteriseert Bolton Trump als ‘verbluffend onwetend’, iemand die niet over een bepaalde bagage basiskennis beschikt en makkelijk manipuleerbaar is door buitenlandse collega’s.

Verder schrijft Bolton onder meer dat zijn voormalige baas beleidsbeslissingen heeft genomen enkel en alleen in het belang van zijn eigen politieke belangen. Bolton noemt Trumps buitenlandse beleidsstrategie ‘chaotisch’, en suggereert dat Trump enkel en alleen bezig is met het zekerstellen van zijn herverkiezing. Hij misbruikt continu zijn positie als president om zijn herverkiezingskansen te vergroten.

‘Hij (Donald Trump, nvdr) was zo gefocust op zijn herverkiezing dat een langetermijnvisie wegviel,’ zei John Bolton hierover in een exclusief interview met ABC News. In datzelfde interview ging Bolton nog een stap verder door te stellen dat Trump niet geschikt is als president en niet de vaardigheden heeft om die belangrijke taak uit te voeren. En dat is toch wel wat, zeker uit de mond van een voormalig topadviseur. Naar mijn weten is dit ook nog nooit eerder voorgevallen, toch zeker niet bij een zittende president.

Censuur vanuit het Witte Huis

Het Witte Huis heeft dan ook met alle macht geprobeerd om de publicatie van het boek tegen te houden. Zo staat er bijvoorbeeld ook een passage in het boek dat Trump aan China hulp heeft gevraagd om hem herverkozen te krijgen. Dat roept herinneringen op aan de impeachmentprocedure van begin dit jaar. Daar zou Trump hetzelfde gedaan hebben bij Oekraïne. Ook het Ministerie van Justitie heeft geprobeerd om de publicatie van het boek tegen te houden. Het stelde dat The Room Where It Happened een overtreding is van de door John Bolton ondertekende geheimhoudingsovereenkomst en een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. ‘De Nationale Veiligheidsraad heeft vastgesteld dat het manuscript zoals het nu voorligt bepaalde passages bevat die geheime nationale veiligheidsinformatie betreft. In feite heeft de Nationale Veiligheidsraad vastgesteld dat bepaalde informatie in het manuscript geclassificeerd is als vertrouwelijk, geheim en zeer geheim’.

Maar alle pogingen zijn dus mislukt. VS-districtsrechter Royce Lamberth oordeelde afgelopen zaterdag dat het boek van John Bolton gepubliceerd mag worden. ‘Om redenen die nauwelijks hoeven te worden vermeld, zal de rechtbank geen inbeslagname en vernietiging van een politieke memoire bevelen’, schreef Lamberth. Dat gezegd hebbende, stelde Lambert wel dat Bolton ‘gegokt heeft met de nationale veiligheid van de Verenigde Staten’. En dat hij zich heeft blootgesteld aan burgerlijke en mogelijk strafrechtelijke aansprakelijkheid. Dat geeft aan dat John Bolton de definitieve goedkeuring van de nationale inlichtingendiensten had moeten verkrijgen. Een dubbeltje op zijn kant dus. Eén ding is zeker, het boek is nu al een bestseller.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Nick Mertens

Nick Mertens (1982) is rechtspracticus die de Belgische en Amerikaanse politiek op de voet volgt. Hij is atheïst. Zijn passies zijn politiek, boeken en de Verenigde Staten.