fbpx


Buitenland, Media
omroep

Nieuwe politiek incorrecte omroep in Nederland

Ongehoord Nederland!Op 25 november jl. trad een nieuwe omroep naar buiten in Nederland: Ongehoord Nederland! (ON!). De nieuwe omroep wil een stem bieden aan groepen die tot dusver (te) weinig aan het woord komen op de Nederlandse radio en televisie. Dat zijn de mensen die kritisch staan tegenover de almaar doorgaande migratie naar Nederland en de vanuit Den Haag en Brussel aangekondigde klimaatmaatregelen, die moe worden van identiteitspolitiek en beschuldigingen van rechtsextremisme aan hun adres, die minder bemoeienis van de EU op prijs stellen. De nieuwe omroep krijgt steun vanuit de politiek van PVV en FvD.

Rechtse omroep

Tot de initiatiefnemers behoren journalist Arnold Karskens (tevens voorzitter), voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes, publicist en auteur Joost Niemöller en toneel- en scenarioschrijver Haye van der Heyden. Wie in Nederland 50.000 leden weet te verzamelen, krijgt een kans om als aspirant-omroep te beginnen. Een volledige omroep ben je pas als je er vervolgens in slaagt gedurende een ‘erkenningsperiode’ door te groeien naar 150.000 leden.

Al eerder waren er initiatieven om een rechtse(re) omroep te starten. Zo vonden Powned en WNL een plaatsje in het publieke omroepbestel. Zij gingen al gauw mee in het mainstream geluid, dat maakt dat er weinig variatie zit tussen de meeste omroepen. Met name ter linkerzijde verbaasde men zich over de term ‘ongehoord’. De doelgroep van ON! komt juist heel veel aan het woord, zo is hier de mening. Tekenend voor de manier waarop dat gebeurt, was een voorval in dezelfde week als waarin de publieke aankondiging van de nieuwe omroep plaats vond. Zo mocht Thierry Baudet bij Pauw zijn verhaal doen over onder meer ON!. Steeds opnieuw werd hij onderbroken en kreeg de uitzending eerder het karakter van een tribunaal waarin Jeroen Pauw en de andere studiogasten Baudet onder vuur mochten nemen. Ook deed Pauw een nogal valse poging om Baudet in de val te laten lopen over zijn uitspraken rond de stikstofcrisis. Die laatste had echter zijn huiswerk gedaan en tuinde er niet in. Vorige week lag Baudet opnieuw onder vuur, ditmaal bij Een Vandaag.

Deze manier is typerend over hoe met gasten uit de hoek van FvD, PVV (en vaak ook VVD en CDA) wordt omgegaan bij de publieke omroep. Het overkwam bijvoorbeeld ook Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam). Mensen die daar genoeg van hebben en wegblijven, verwijt men ze de discussie uit de weg gaan en dat het hun eigen schuld is dat ze niet gehoord worden. Verwijten die Geert Wilders vaak krijgt.

Rechts = duivels

Er is inderdaad geen gebrek aan aandacht voor FvD en PVV, maar in plaats van mét hen wordt er vooral over hen gepraat. En er blijkt een enorme behoefte om mensen uit de achterban van deze partijen door een gesloten front van studiogasten te laten uitmaken voor extreemrechts, fascist, (neo)nazi en/of racist en seksist… Typerend is wat de afgelopen weken Haye van der Heyden, Joost Niemöller en Eva Vlaardingerbroek overkwam.

ON!-boegbeeld en Haye van der Heyden, door Hilversum uitgespuwd omdat hij ooit bekende voor de PVV te stemmen, kreeg de vraag of Holocaustontkenners ook een podium krijgen bij ON!. Zijn onhandige antwoord, dat hij niemand de mond wilde snoeren maar wel krachtig tegengas zou geven, liet de door de media gewenste ruimte om ON! in de zo geliefde hoek van extreemrechts en neonazi’s te duwen. Dit terwijl ON!-voorzitter Arnold Karskens al zijn hele werkzame leven bezig is om nazi’s op te sporen en voor de rechter te krijgen.

Overigens gaf een VARA BNN-radiopresentator eerder dit jaar minutenlang een podium aan een beller om antisemitische uitlatingen in de ether te spuien. Deze presentator is nog gewoon aan het werk, wat je niet zou verwachten gezien de lading negatieve kritiek die iemand als Van der Heyden over zich heen kreeg. Niet in de laatste plaats in VARA-programma DWDD en op VARA-subsidieblog JOOP.

Holocaust als stok

Van der Heyden werd gedwongen terug te treden als gezicht van ON!, maar zal wel inhoudelijke bijdragen blijven leveren. Intussen wordt Van der Heyden met de grond gelijk gemaakt en zoveel mogelijk ‘gedeplatformt’. De NPO dicht hem opeens Holocaustuitspraken toe. Een Hamburgs theatergezelschap besloot een stuk van Van der Heyden niet meer op te voeren.

Wel komt bij de publieke omroep VPRO de erkende neonazi en holocaustontkenner Constant Kusters aan het woord. De voornaamste reden daarvoor is dat hij Wilders en Baudet mag besmeuren, door zichzelf als wegbereider voor PVV en FvD naar voren te schuiven. En omdat de VPRO natuurlijk zelf wel deugt. Ontkenners van genocide voeren overigens regelmatig het woord in de Amsterdamse gemeenteraad.

Ook een andere ON!-oprichter, Joost Niemöller, werd door een redacteur van VARA BNN deze maand met het verdraaien van zijn uitspraken in de extreemrechtse hoek gedrukt. Daarnaast liet de VPRO in een uitzending van het programma Medialogica mensen aan het woord over Niemöller die hem (en ook FvD) van allerlei extreemrechtse zaken beschuldigden, zonder Niemöller de gelegenheid tot weerwoord te bieden of bewijzen voor de beweringen aan te dragen.

Dienstmaagden van extreemrechts?

Een derde slachtoffer van een linkse mediahetze was juriste Eva Vlaardingerbroek, die recent sprak op het congres van FvD. Zij keerde zich tegen de invulling die linkse activisten geven aan het hedendaagse feminisme. Zij sierde, buiten haar medeweten, samen met vijf andere, als uiterst rechts getypeerde jonge vrouwen de voorpagina van de zaterdagbijlage van De Volkskrant. Redacteur Hassan Bahara bleek een gesprek met haar grotendeels in scene te hebben gezet, iets waarvoor de krant zich een week later slechts op summiere wijze verontschuldigde. Toen er na de publicatie kritiek losbarstte, werd Bahara in bescherming genomen door diverse van zijn collega’s die de vrouwen in kwestie, in lijn met de strekking van het stuk, ‘arische meisjes’ noemden en Vlaardingerbroek ‘de dienstmaagd van extreemrechts’.

De reacties op de oprichting van ON! in de overige media zijn vrijwel unaniem negatief. Karskens reageert er zelf op via zijn blog. Karskens houdt al enige tijd een zwartboek bij over het NOS Journaal en heeft zelfs aangifte gedaan tegen de NPO. De zwartboeken zijn een lange lijst met berichten waar het journaal het nieuws selectief bracht, bewust manipuleerde of gedwee aan de leiband van de politiek liep.

Uitzenden vanaf 2021?

De Algemene Rekenkamer (ARK) kwam eind november met een rapport over de besteding van overheidsgeld binnen het huidige omroepbestel. De ARK concludeert daarin dat de NPO ‘weinig inzicht’ heeft of de verschillende omroepen de 850 miljoen euro die zij jaarlijks krijgen van de overheid doelmatig besteden. Er blijkt flink in deze subsidiepot te worden gegraaid om de salarisnorm van maximaal 181.000 euro bij de publieke omroep te omzeilen. Dat kan door populaire presentatoren als Matthijs van Nieuwkerk en Floortje Dessing ook hun eigen programma’s te laten produceren. Dat daardoor de kosten van dat programma van het ene jaar op het andere stijgen met meer dan 40% is bijzaak. Een aantal saillante bevindingen uit het ARK-rapport leest u hier.

Op 10 december was er mede vanwege het ARK-rapport een debat over de publieke omroep in de Tweede Kamer. Je zou grote belangstelling verwachten, doch alleen Martin Bosma (PVV) had ingetekend als spreker. Ook tv-programma’s als Pauw, DWDD en Nieuwsuur, die er altijd als eerste bij zijn om het vingertje te heffen, zwegen over de bevindingen van de ARK.

Met de inmiddels op 19 december behaalde 50.000 leden, kan ON!, overigens pas in 2021, beginnen met uitzenden. Ook dan is men er nog niet. In Nederland hebben de zgn. netmanagers een grote invloed op het programma-aanbod. Hoewel zij zich niet met de inhoud mogen bemoeien, beoordelen zij of de voorgenomen programmering van ON! een toegevoegde waarde heeft en kunnen dus ook verhinderen dat bepaalde programma’s op de televisie komen als die niet passen bij het netprofiel. De huidige netmanagers zijn alle drie afkomstig van publieke omroeporganisaties; twee werkten eerder voor de NCRV en eentje voor de VARA. De lange arm van politiek correct Nederland reikt ver in het Nederlandse omroepbestel.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Wouter Roorda

Tegendraads econoom.