fbpx


Europa

Nigel Farage: ‘EU zal nooit democratisch worden’

Maandag - EuropadagHet Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) Brussel organiseerde op 14 mei het EU-debat, dat plaatsvond in de VUB. Pieter Cleppe modereerde het gesprek. Hij is hoofd van het Brussels kantoor van Open Europe, een denktank die zich bezighoudt met de Europese Unie.

Natte dweil

De Britse politicus Nigel Farage, mede-voorzitter van de eurosceptische fractie Europa Vrijheid en Democratie (EFD), vindt de EU ondemocratisch en wil de soevereiniteit weer naar de staten brengen. Zijn UKIP boekte begin mei tijdens de lokale verkiezingen een grote winst en werd de derde grootste partij. Farage is berucht vanwege zijn toespraak in het Europarlement kort na de aanstelling van Herman Van Rompuy. Daarin vergeleek hij het charisma van de voorzitter van de Europese Raad met dat van een natte dweil. Misschien komt het door zijn onorthodoxe stijl, maar velen konden/wilden afgelopen dinsdag niet met hem in debat gaan. Enkel Rudy Aernoudt gaf meteen een go.

De voormalige hoofdeconoom van de Europese Commissie pleitte in zijn boek Vlaanderen – Wallonië. Je t’aime moi non plus (2006) voor een andere insteek in het communautaire debat in België. Hij bepleit een betere samenwerking tussen de regio’s. Net zoals voor België wil Aernoudt dat ook op Europees vlak, weliswaar binnen het EU-kader. Nochtans bleek uit onderzoek dat in de zes grootste Europese landen het vertrouwen in de EU nog nooit zo laag was. Dat was dan ook de aanleiding van het debat.

Subsidiariteit

Volgens Farage is de Europese Unie fundamenteel ondemocratisch en ontneemt het de parlementaire macht van de EU-landen. Maar Aernoudt merkt op dat het parlement nochtans uit 750 verkozen leden bestaat. Hij ziet het EU-project net als een samenwerkingsproject van de afzonderlijke landen. ‘Europa wil niet al de macht, maar hanteert het subsidiariteitprincipe: wat kunnen we het best op Europees niveau regelen? De Kyoto-norm kan je bijvoorbeeld niet op nationaal vlak invoeren.’

Aernoudt beaamt dat er het een het ander fout loopt. ‘Maar Europa is een proces. Ik had ook graag gehad dat Van Rompuy verkozen zou zijn (nu werd hij benoemd door de regeringsleiders van de EU-landen, nvdr.) maar die regeling gebeurt niet van vandaag op morgen. Het Europees parlement was tot 1979 niet rechtstreeks verkozen, nu is dat wel het geval.’

‘De EU zal nooit democratisch worden’, repliceerde Farage. ‘Er bestaat geen een Europees demos, volk. Wij dragen geen Europese identiteit. We voelen ons minder Europees dan veertig à vijftig jaar geleden. We worden ons bovendien bewust van die vreselijke EU-structuur. Een Europese Raad, een commissie en 3000 overbetaalde ambtenaren hebben we helemaal niet nodig om samen te werken. Daarom moeten we voor een positief vooruitzicht gaan: een Europa met onafhankelijke, soevereine, democratische natiestaten met vrijhandelszones.’

Demos

Aernoudt vond het vreemd dat Farage dan toch in het Europees parlement zit. ‘Hij is tegen de EU, dan moet hij daar ook niet in gaan zitten.’ Nadien ging de oud-kabinetschef van Fientje Moerman (Open VLD) verder in op de identiteitgedachte. ‘Persoonlijk voel ik me Vlaming, een beetje Belg én Europeaan. Je kan meerdere identiteiten hebben. Tegenwoordig kunnen onze studenten zich trouwens vloeiend in meerdere talen uitdrukken.’

Farage vindt dat het merendeel van de wetten Europees bepaald worden en burgers zich er daarom niet mee kunnen identificeren. Volgens hem schept de overheid en haar wetgeving het kader van je voornaamste identiteit. ‘Het Verenigd Koninkrijk heeft wel een demos.’

Aernoudt: ‘Voor de Eerste Wereldoorlog was het Verenigd Koninkrijk de rijkste regio ter wereld, en Wallonië de tweede. Die tijden zijn voorbij. In een geglobaliseerde wereld moeten we samenwerken en een interne markt vormen om te concurreren met India, China, Brazilië, de VS, …’

Assimilatie

Daarop maakte Farage enkele bedenkingen: ‘In tijden van globalisering hebben we geen EU meer nodig, want we moeten handel drijven met iedereen. Het Verenigd Koninkrijk mag nu geen handelsakkoorden met andere belangrijke handelslanden sluiten, terwijl dat altijd onze grootste sterkte is geweest.’ Aernoudt: ‘In 2050 zal 51 % van de wereldwelvaart van Azië en China komen. Europa neemt slechts 15 % in beslag en zal dus als één groot blok moeten onderhandelen.’

Overigens wijt Aernoudt de eurocrisis aan het ontbreken van een echte politieke en fiscale unie. ‘Een groot deel van de crisis kwam er door het bankensysteem. In België werd Fortis gecontroleerd door het CBFA, de Bankcommissie van Brussel. Hoe kan een lokale toezichthouder nu een internationale speler controleren? De oplossing is dus Europees bankentoezicht. De Europese integratie is meer dan ooit nodig, maar verloopt nu niet snel genoeg.’

Farage vreest dat de burger onvoldoende medezeggenschap zal krijgen. ‘We zouden een Verenigde Staten van Europa kunnen hebben. Maar het is gevaarlijk om dat zonder de instemming van de burgers te doen. En dat gebeurt nu net in de eurozone. Als je dat invoert kan het een project worden van extremisme, nationalisme en geweld. Daarom geloof ik in coöperatie en niet in assimilatie.’

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sander Carollo

Sander is interviewer voor Doorbraak.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.