fbpx


Multicultuur & samenleven, Politiek

De hypocrisie van N-VA

Zoals Partij ISLAM de democratie bedreigt, zo ondergraaft Vlaams Belang de liberale rechtstaat


hypocrisie

In zijn stuk van 3 september laatstleden verdedigt Peter De Roover zijn initiatief om de partij ISLAM te verbieden — enfin, niet te laten deelnemen aan de verkiezingen — zonder hetzelfde te doen voor Vlaams Belang. Hij doet dit door een onderscheid aan te brengen tussen partijen die louter het democratische proces wensen aan te wenden, en zij die haar wensen op te heffen. Door dit laatste na te streven, neemt ISLAM een positie aan die rechtstreeks ingaat tegen de waarden van onze samenleving — een bevinding die slechts weinigen zal verrassen. Mijn stelling is echter dat Vlaams Belang evenzeer een inbreuk pleegt op een van de fundamenten van onze samenleving: de liberale rechtsstaat.

Twee pilaren

Ons samenlevingsmodel is gebouwd op twee pilaren. Enerzijds is er het democratische principe, namelijk dat ‘burgers, tenminste indirect, het hoogste gezag uitoefenen’ (in De Roovers woorden). Maar wij zijn niet zomaar een democratie — en gelukkig maar! De gebeurtenissen van de twintigste eeuw hebben ons namelijk zeer goed getoond wat er allemaal kan gebeuren als de wil van het volk niet beteugeld wordt. Politiek wordt dan een tirannie van de meerderheid, met alle desastreuze gevolgen van dien.

Daarom berust onze samenleving ook op een ander principe: de liberale rechtsstaat. Elke burger bezit een aantal onvervreemdbare grondrechten, die hem door geen enkele meerderheid ontnomen kunnen worden. Het belangrijkste daarvan is natuurlijk het recht te verblijven in zijn land en in vrijheid te kunnen leven. Andere van deze rechten zijn onder andere burgerschap, vrijheid van eredienst, enz. Deze zijn verder verankerd in Europese verdragen. Indien we uit die verdragen zouden stappen en de grondwet zouden aanpassen om ze te verwijderen, dan zouden we ons samenlevingsmodel simpelweg hebben gewijzigd naar een tirannie van de meerderheid, van het soort dat kort voor de Tweede Wereldoorlog bestond in Duitsland en welke zo’n ravage heeft aangericht dat men na de oorlog besloot haar te beteugelen met grondwettelijke en verdragsbepalingen. Het is deze tweede pilaar die bedreigd wordt door het Belang.

Moslims deporteren

Oud-parlementslid voor Vlaams Belang Francis Van den Eynde reageert in zijn stuk verschrikt op deze laatste bewering. Hij zegt ‘nooit zo een onzin gehoord te hebben’. Ik ben natuurlijk blij dat hij zo’n standpunt van de hand wijst, maar vrees dat hij misschien wat ‘out of touch’ is geworden met zijn partij. Zo zei Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter tijdens een debat met Theo Francken (voor de Debatclub in Edegem) het volgende:

‘(…) men moet kunnen komen tot collectieve uitzetting van vreemdelingen; niet op individuele, maar op collectieve basis. En die basis is volgens mij inderdaad het al dan niet ondertekenen van een verklaring waarin men [volgende zaken afzweert] – op zeer duidelijke wijze, waarin paard en kar wordt genoemd en niet rond de pot wordt gedraaid, waarin de islam wordt genoemd, waarin de Koran wordt genoemd, waarin de sharia wordt genoemd, waarin uiteindelijk wordt gezegd waar het op staat. En op basis daarvan kan collectief worden uitgezet. Ik ben daar voorstander van.’

Ook Sam Van Rooy, een rijzende ster binnen het Belang, heeft op sociale media en in schrijfsels, aangegeven dat hij voorstander is van zo’n plan — tenzij hij in de tussentijd van mening veranderd is, zal hij dit kunnen bevestigen. Ofwel staat het Belang haar meest prominente leden toe héél afwijkende (en mijns inziens onaanvaardbare) standpunten in te nemen, ofwel heeft ze er ten minste sympathie voor. Het mag in ieder geval vaststaan dat ik nihil intentie heb om zo’n document te ondertekenen, noch om ons mooi Vlaanderenland te verlaten.

Conclusie

Vanzelfsprekend wens ik Vlaams Belang niet te verbieden; van mij mag er zelfs een Nazi-partij gesticht worden, zoals bijvoorbeeld in de VS en Griekenland het geval is. Zolang ze geen reële bedreiging vormen voor de samenleving denk ik niet dat het gepast is dat de staat interveneert om meningen te selecteren, hoe verwerpelijk en achterlijk ze mogen zijn.

Maar de de kern van het argument is: als ISLAM een bedreiging vormt voor de democratie, en op basis daarvan moet worden verboden, dan vormt het Belang een bedreiging voor de liberale rechtsstaat, en moet het aan eenzelfde verbod worden onderworpen. Anders handelt de N-VA in deze hypocriet.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Othman El Hammouchi

Othman El Hammouchi is een jonge, conservatieve opiniemaker.