fbpx


Binnenland, Economie

Ondanks indexering zwaar verlies bij Saksen-Coburgs
Het inflatiespook waart door het land. Tijdens deze warme dagen zoekt het regelmatig verkoeling, meer bepaald in het park van het koninklijk domein in Laken. Aldaar brengt het de nodige indexatiegolven teweeg. Dankzij die indexatie rondt de jaarlijkse kostprijs van de monarchie dit jaar de kaap van 40 miljoen euro. 40.687.000,00, volgens de kenners van Het Laatste Nieuws. En daar blijft het niet bij. Diezelfde kenners verwachten dit jaar nog twee indexaanpassingen. Dat de index geen welvaartsgarantie oplevert mag blijken uit het bericht dat hunne koninklijke hoogheden Albert II en Paolo hun luxejacht Alpa IV van de hand deden. Met verlies. Het zijn waarlijk droeve tijden.

De op één na gelukkigste dag van je leven

Dat luxejacht stond al een hele tijd in de aanbieding. Wederom volgens de royalty-experten van HLN -wat zouden we zijn zonder hen- wilde het paleis al sinds 2014 stoppen met bootje varen. Het verwachte plezier dat het bezit van een plezierjacht met zich mee moet brengen viel al van bij aanvang tegen.

In 2009 kocht Albert II, uitgaande van de oude zeemanswijsheid dat de op één na gelukkigste dag die van de aankoop van een boot is, de Alpa IV voor de luttele som van 4,6 miljoen euro. Dat leverde hem toen stevig wat tegenwind op omdat in 2009 de bevolking stevig kreunde onder de economische crisis. Enkele maanden eerder had de toenmalige koning tijdens zijn 21 juli-toespraak nog kritiek geleverd op onze materialistische samenleving. Commentatoren achtten de daaropvolgende goedbedoelde investering in de Europese scheepvaartindustrie eerder onkies.

Albert, een groot voorstander van het solidariseren van privé-uitgaven, liet daarop zijn nieuw verworven vlaggenschip registreren als militair vaartuig. Daardoor viel de BTW weg en moest hij geen inschrijvingstaks betalen. Bijkomend voordeel: Defensie betaalt de bemanning. Door onder de vlag van de Belgische marine te varen kon het paleis de liggelden en havenrechten afwentelen op de Belgische belastingbetaler. Het schip geniet namelijk diplomatieke status.

Albert wou echter nog verder gaan. Een deel van de aankoopprijs en de onkosten voor onderhoud en brandstof moesten volgens hem eveneens op het conto komen van de Belgische staat. De regering stak daar onder het motto ‘het plezierjacht gaat zolang te water tot het barst’ een stokje voor.

De gelukkigste dag van je leven

Die rekening, geschat op zo’n 230.000 euro per jaar, bleef dus ten paleize op de keukentafel liggen. We kunnen ons voorstellen dat die financiële olifant in de kamer het voorwerp was van menige echtelijke ruzie. Zoals wel vaker wanneer een Saksen-Coburg iets uit eigen zak moet schudden.

Het plezier van de oorspronkelijke aankoop smolt sneller dan een Alpengletsjer. Na nog geen vijf jaar mocht de Alpa IV dus het Hof af. Al duurde het tot augustus 2021 voor het jacht officieel te koop stond bij een erkende Franse verkoper. Eerst voor 1,95 miljoen euro, maar al snel zakte de prijs tot 1,7 miljoen euro. De interesse van Russische oligarchen bleef uit. De Alpa IV mag dan wel onder Belgische militaire vlag varen, volgens de beste traditie van het Belgische leger is er geen spoor van bewapening te bekennen. Met 27 meter valt het bootje ook wat klein uit. Al is het daardoor wel makkelijker te verstoppen voor internationaal sanctionerende overheden.

Uiteindelijk is het paleis er toch in geslaagd het vermaledijde plezierjacht van de hand te doen. Zo wordt Albert II geconfronteerd met het tweede deel van de eerder aangehaalde oude zeemanswijsheid: de gelukkigste dag van je leven is die waarop je je boot aan een ander kan verpatsen.

Al vrezen we dat ook dit geluk enigszins getemperd wordt. De Alpa IV werd met zwaar verlies overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het is maar de vraag of de laatst gekende vraagprijs van 1,7 miljoen euro werd bekomen. Volgens notoir België-kenner Rik Van Cauwelaert is Albert hierdoor de eerste Saksen-Coburg die financiële verliezen lijdt. Het geloof in oude zeemanswijsheden heeft ten paleize een stevige deuk opgelopen. Daar kan geen indexatie iets aan veranderen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.