Communautair

Ondanks miljardentransfers uit Vlaanderen: meer dan een vijfde van de Waalse bevolking in armoede

in Brussel bijna 1 op de 3

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) pleit voor responsabilisering in de gezondheidszorg. Zo onderzoekt het jaarlijks de uitgaven- en inkomstenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor meer dan een half miljoen inwoners. Ook voor 2016 zijn de consumptieverschillen opnieuw significant, ondanks de toenemende vergrijzing in Vlaanderen.

Sociale zekerheidsbijdragen

Het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (2 188,49 euro) en een Waal (2 272,75 euro) bedroeg in 2016 84,26 euro per persoon. En in Wallonië werd er in 2016 per hoofd 3,85 % meer uitgegeven aan gezondheidszorg. Een opmerkelijk verschil stelt het VNZ ook vast bij de voorkeursregeling of verhoogde tegemoetkoming. In Wallonië ‘geniet’ meer dan één vijfde van de bevolking van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Ook de cijfers van Brussel zijn vrij alarmerend, stelt het VNZ, met meer dan 20% van de bevolking. Al zijn de aantallen voor de Neutrale koepel voor het hoofdstedelijk gewest minder representatief.

Wanneer de cijfers van alle ziekenfondsen in rekening genomen worden, blijkt dat in Brussel bijna één derde van de bevolking in armoede leeft. Deze percentages blijven vrij constant. ‘Ondanks de enorme solidariteit, ruim 12 miljard euro, vanuit Vlaanderen met Wallonië en Brussel’, betreurt het VNZ. Wel tekent zich een kleine gunstige evolutie af tussen december 2016 en juni 2017. ‘Maar op deze wijze zal de jaarlijkse geldstroom nooit afnemen en is er ook minder ruimte om de armoede in Vlaanderen zelf fors terug te dringen‘, stelt VNZ-directeur Jürgen Constandt.

Op basis van de bijdragen voor sociale zekerheid in 2016 stelt het VNZ verder vast dat een Vlaamse titularis binnen de Neutrale landsbond jaarlijks 8 963 euro aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover een Franstalige ‘slechts’ 6 778 euro. Een verschil van 2 185 euro.

Medische cultuurkloof

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) won in 2016 aan populariteit. Bijna 60% van de bevolking sloot een GMD af bij zijn of haar huisarts. De automatische en elektronische verlengingen zullen dit effect zeker in de hand gewerkt hebben. Toch gaapt er een medische cultuurkloof tussen de 3 gewesten. In Vlaanderen heeft bijna 3 op 4 een GMD, in Wallonië nog niet de helft.

Frappant blijft ook het verschil in aantal uitkeringsdagen‘, concludeert het VNZ. ‘Waar dat tussen Vlaanderen en Wallonië tien jaar geleden nog 1,8 dagen bedroeg, is dit intussen opgelopen tot 5,4 dagen méér uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis. Dit is dan ook een van de redenen om te pleiten voor meer responsabilisering en voor de volledige communautarisering van de ziekte- én invaliditeitsverzekering’, besluit het VNZ.

Over de studie

Deze cijfers zijn een eigen VNZ-berekening op basis van gegevens afkomstig van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (LNZ) en het Riziv (wat betreft de VT).

LNZ = 4,7 % van de totale bevolking in België (527 102 verzekerden);

7 ziekenfondsen (2 in Vlaanderen, 4 in Wallonië en 1 in Brussel).

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds is een Vlaams en bewust ongebonden ziekenfonds. Het VNZ kent procentueel de sterkste groei en telt ruim 112 000 aangeslotenen.

Sander Carollo

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Sander Carollo?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans
// geen premium