Binnenland

Binnenland

Crisp: denktank voor de PS

Als Vlaamse academici zich op een studiedag buigen over de wettelijke grondslagen van taalbeleid, menen ze te kunnen concluderen dat sommige maatregelen, zoals het vebinden van taalvoorwaarden aan het verhuren van sociale woningen of het verkopen van gemeentelijke kavels, wel eens internationaalrechterlijk niet door de beugel kunnen. Ze ondermijnen zo het Vlaamse beleid. Dergelijke toestanden treft men in Franstalig België niet aan.

Binnenland

Raden van bestuur in cultuurhuizen

Er was heel wat ophef toen Jean-Pierre Rondas door de N-VA werd aangeduid om lid te worden van de raad van bestuur van de KVS. Hij kwam zeker acties als ‘Niet in onze naam’ verhinderen. Ongehoord! Het ging gepaard met veel emoties en opwaaiend stof.

Binnenland

Dave Sinardet (portret)

“Onthutsend is hoe veel Vlamingen in debatten spelen op de man en niet op de bal. Je krijgt zelden inhoudelijke argumenten op wat je schrijft, maar wel allerlei beledigingen of op zijn minst intentieprocessen. En op basis van wat? Zelf heb ik nochtans altijd gezegd, ook aan Franstalige kant, dat je met een partij als de N-VA inhoudelijk moet discussiëren en ze niet mag demoniseren. In tegenstelling tot anderen in Vlaanderen heb ik nooit gesteld dat nationalisme naar de concentratiekampen leidt of dat de N-VA doelbewust sinds dag één een verrottingsstrategie voert, ook de PS heb ik niet gespaard. Ik heb bijvoorbeeld geschreven dat zowel de logica van de PS als van de N-VA ons niet vooruit helpt. Bart De Wever is voor mij een uitstekende columnist en een man die het nationalisme in Vlaanderen een nieuw discours gaf maar daarom hoef ik het nog niet met hem eens te zijn”, zegt Dave Sinardet, professor politieke wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en docent, voor één vak, in het Nederlands, aan de Facultés Universitaires Saint-Louis in Brussel.

Binnenland, Buitenland, Cultuur

Discrediterende etiketten

Vorige week woensdag werd de 61e Arkprijs voor het Vrije Woord toegekend. En voor het eerst ging de prijs naar een Franstalige, namelijk. Philippe Van Parijs. Bart De Wevers ‘dikke vriend’ Pierre Mertens zou echter ook ooit in aanmerking zijn gekomen. U weet wel, de man die De Wever beschuldigt van negationisme. NIet meteen een houding die strookt met de voorwaarden voor de Arkprijs. Doorbraak-medewerker en Ark-jurylid Jean-Pierre Rondas licht toe.

Binnenland

Vandaag in de Franstalige pers: besparingen versus nieuwe inkomsten (24 mei 2011)

Terwijl klein alarm wordt geslagen over een mogelijke ratingverlaging door het bureau Fitch, buigt de zakenkrant L’Echo – in samenwerking met de Vlaamse collega’s van De Tijd – zich over de besparingsvoorstellen die de negen partijen gaan voorleggen aan formateur Elio Di Rupo. De Tijd is veel duidelijker in de beoordeling: De Vlaamse partijen – en zeker N-VA – leggen de nadruk op besparingen, terwijl de Franstalige partijen – de PS op kop – vooral nieuwe inkomsten zoeken. In omfloerste zin heet dat laatste dan “evenwichten zoeken”. L’Echo kan zich een al te felle conclusie niet permitteren, maar spreekt toch ook over een PS, die een bezuinigingspolitiek afwijst (récuse l’austérité’). Dat wordt dan geplaatst tegenover één punt van de N-VA, namelijk de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd.

Binnenland

Wanneer empathie kiesbedrog wordt

In reactie op een opiniestuk van Walter Zinzen in De Standaard op 23 mei 2011 stuurde Peter De Roover volgende reactie naar de krant. De redactie kreeg nog een ander antwoord binnen en besliste die te plaatsen. Hieronder de tekst van Peter De Roover.

Binnenland

In de Franstalige pers: De schuldigen liggen altijd voor de hand (13 mei)

En wie zijn de schuldigen voor het nog maar eens vastlopen van de onderhandelingen? Drie keer raden: Bart De Wever en zijn volgelingen van de CD&V. En zeker niet Elio Di Rupo. Die nooit. De Franstalige pers is steeds trouw aan de leider, wat er ook moge gebeuren. Om dit duidelijk te maken het commentaar van Christian Carpentier in La Dernière Heure. Moeilijker moet dat niet zijn.

Binnenland, Media

Vandaag in de Franstalige pers: Beke met zijn catalogus van Vlaamse eisen…(12 mei 2011)

De Franstalige pers wist al op voorhand dat het rapport van Wouter Beke niet kon worden aanvaard. Ze hebben geen enkel vertrouwen in de geschriften van de heer Beke, die in de Franstalige pers – zowel La Libre Belgique als Le Soir – wordt voorgesteld als een flamingant. Het grote horror-scenario voltrekt zich voor de Franstaligen. Le Soir schrijft zelfs dat Beke en de CD&V niet Elio Di Rupo maar wel Bart De Wever willen steunen als formateur. Er hoeft geen halve seconde aan worden getwijfeld dat de Franstalige partijen dat niet willen. En ze willen dat ook gaan vertellen in Laken. Help, ze halen er weer de koning bij.

Binnenland

Vrije tribune: Over de legitimiteit van het nationalisme.

Hoe legitiem is nationalisme? Die vraag stelt Hendrik Verbrugge zich nadat Premier Yves Leterme uithaalde naar de N-VA. Een vrije tribune over legitimiteit, actualiteit en doel van het nationalisme zoals we het vandaag in Vlaanderen en Franstalig België zien. En aansluitend de vraag wat de conclusie van deze visie kan zijn.

Binnenland

In de Franstalige pers: ‘Di Rupo formateur?’ (2 mei)

Het voorstel van Bart De Wever om na de opdracht van Beke een formateur aan te duiden en dan nog liefst de voorzitter van de PS, zorgt in sommige Franstalige kranten voor enige vertwijfeling. Zeker zolang ‘le grand chef’ niet heeft gesproken. Het is dus wachten op Elio. Maar het is niet uitgesloten dat ook dat voorstel weer ‘un piège’ (een valstrik) is. En als het dat niet is, dan kan het nog altijd worden voorgesteld als een Vlaams dictaat. Philippe Moureaux gaf alvast die richting aan.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans