Onderwerp: Commentaar

China: dwangarbeid tegen armoede en radicalisering

Oeigoeren in China krijgen het hard te verduren. Van moslimlanden komt weinig steun. Wat kan…

De kunst van het luisteren

Politieke spelletjes eisen in oorlogstijd of pandemie hun tol aan mensenlevens. Vandaar een oproep om…

Fluiten in het donker

De overheid trof schijnbaar daadkrachtige maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Maar de beleidsvoerders lijken…

Structureel onhervormbaar

De Belgische staatsstructuur en de gepolitiseerde verzuiling maken broodnodige sociaaleconomische hervormingen onmogelijk.

Populisme staat haaks op doordacht politiek beleid

Rechts en links populisme bedreigen onze democratie, niet de stem van het volk.

Protest

Harry De Paepe nam ooit deel aan een lokaal protest, zelfs een protestmars. Het duurde…

Samenleven of apart leven?

Door te spreken van ‘jongeren met problemen’, probeert links vooroordelen te voorkomen. Maar dat is…

Premier Sigrid al-Qaq?

De nieuwe partijleider van D66, Sigrid Kaag, hoopt de eerste vrouwelijke premier van Nederland te…

Babylon Berlin: wanneer televisie propaganda wordt

Babylon Berlin: deze blitse televisieserie manipuleert graag historische feiten om de kijker te vaccineren tegen…

Cultuur in haar onderbroek

Mijn reactie op het stuk van Johan Sanctorum; waarom ik de cultuursector wel mis. Respect…

Kennis brengt verantwoordelijkheid mee

Moet de biostatisticus Kurt Barbé zich niet voor de rechtbank verantwoorden voor zijn al te…

Het probleem België

Het probleem vandaag is België. De oplossing ligt niet in meer Belgische compromissen maar in…

Van puur blauw naar bont en blauw

In de regeringsvorming bevinden we ons voorbij de blessuretijd. Calvo (Groen) mag van de reservebank.…

Beste Filip, waar moeit u zich eigenlijk mee?

De initiatieven van de koning bij de regeringsvorming zijn ongrondwettelijk. Premier Wilmés moet daarover dringend…

Het failliet van de cultuursector

De (sociaal) culturele sector heeft zichzelf te weinig in vraag gesteld bij het in zeer…

Neen, rechtse activisten poogden geen ‘grensoverschrijdende kunst af te dreigen’

Jurgen Ceder wenste na het lezen van Chris Ceustermans' 'Cancel-cultuur legt cabaretier het zwijgen op.…

B Plus kijkt verder dan de pure partijpolitiek

Het antwoord van de voorzitter en ondervoorzitter van B Plus aan Jules Gheude.

Koloniaal Congo: een scheut nuance in tijden van polarisering

'Koloniaal Congo' ademt nuance. Wie oprecht een gesprek over het Belgische kolonialisme wil aangaan, móet…

‘Vrijheid van meningsuiting is weerloos tegen linkse activisten’

We moeten het bewustzijn kweken dat een institutioneel gecultiveerde intolerantie een gecoördineerd sociaaleconomisch tegen-netwerk vergt.

Bert Anciaux’ identitaire politiek

Bert Anciaux' en zijn visie op Brussel incarneren de paradox van België. We hebben dringend…

De Vlaming is niet racistisch

De identiteitspolitiek van links vervalt net zo goed in rassendenken. Het is het spiegelbeeld van…

Bedenkingen over de Belgische corona-aanpak

Het ziet ernaar uit dat de voortgang van het coronavirus - althans tijdelijk - een…

Tom Lanoye gebuisd voor begrijpend lezen

Een open brief aan Tom Lanoye die mijn pleidooi voor een inclusieve Vlaamse identiteit zielig…

Koran tot zijn ware proporties herleid

Dat de Koran amper iets zegt over Mohammed, betekent niet dat we weinig weten over…

‘Happy to see you again!’

Nu de coronamaatregelen geleidelijk worden afgebouwd, verwelkomen winkels in het Antwerpse stadscentrum de klanten in…

Genderideologie: conservatief doembeeld, weinig realiteit

De gevreesde 'genderideologie' is een fabeltje, een doembeeld van conservatief Vlaanderen dat losgeslagen is van…

Laat de volgende minister van digitalisering (g)een liberaal zijn

Digitalisering laten we beter in handen van een liberaal. Maar die moet er dan wel…

Slaafse generaties hebben nood aan moedige leiders

De vorige generaties streden met succes voor rechten, geluk en macht. De volgende generaties werden…

Moet landbouw echt verder intensiveren?

Hidde Boersma en Maarten Boudry pleitten in een opiniestuk voor meer intensieve landbouw. Daar vallen…

Othmans histo/erische algebra voor twaalfjarigen – een driespraak

De fascisme-analogie is een bijtend gif in onze maatschappij. Getuige de controverse rond de idee,…