Onderwerp: Ethiek

Dierenrechten of mensenrechten?

Als mensenrechten op dierenrechten botsen, dan kiezen we toch voor de mensenrechten? Of staat de…

De comfortzone van de troost

Zijn er grenzen aan de troost? Is het altijd goed dat we ons getroost voelen?…

Over de perfide Amerikanen en hun hulpjes

Julian Assange deed zijn werk als journalist, en wordt schandalig behandeld. Zijn er wel collega-journalisten…

Waar is God in deze pestilentie?

God is niet dood, maar we hebben Hem wel monddood gemaakt. Nu is het moment…

Wat is rechts?

Links is gemakkelijk te definiëren: het staat voor gelijkheid. Maar waarvoor staat rechts? En is…

Abortus is geen federale materie

Ethische kwesties als abortus en euthanasie zijn in België gek genoeg nog steeds federale materie.

Abortuswetgeving: ‘Er zijn meer medestanders dan enkel de mensen van N-VA en Vlaams Belang’

Er is geen Vlaamse meerderheid voor de uitbreiding van de abortuswetgeving zoals die nu voorligt…

Abortus: wanneer recht onrecht wordt

Schendt men niet de rechten van het weerloze kind in de baarmoeder indien men tot…

Abortus voor de Arizonacoalitie

Struikelt de Arizonacoalitie nog voor ze goed en wel gestart is over een communautaire stemming…

Karel De Gucht: ‘Moei u met uw eigen zaken’

Voorpublicatie uit het nieuwe boek van belastingdirecteur Karel Anthonissen: de zaak-Karel De Gucht: pleegde hij…

Vergeven en vergeten?

Hoe kan er vergeven worden in een tijd waarin niets vergeten wordt? Voor de zekerheid…

Lux et veritas

De principes van ordinaire reclamevoering zijn handig toepasbaar op vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek.

Zoogdieren eten, waarom nog?

Zoogdieren eten lijkt achterhaald. De kweek zadelt ons op met besmettelijke ziekten, en moreel appetijtelijk…

John Stuart Mills schadebeginsel en de coronacrisis

Mill en de coronacrisis hebben meer met elkaar te maken dan verwacht. De crisis dwingt…

Wij Leprozen, wij Coronezen

Zou een lichtzinnige journalist vandaag,nu wij in afzondering leven,nog met de 'middelmatige' Damiaan durven spotten?…

Fric, fric, fric !

Zullen de instellingen zoals wij die in het neoliberalisme aan het werk hebben gezien, blijven…

Ik wil dood!

Over euthanasie lijkt het debat erg gepolariseerd. De complexiteit van het menselijk leven met de…

Feministen horen pro-life te zijn

Feministen vinden abortus een fundamenteel vrouwenrecht. Ze vergeten dan dat abortus het gevolg kan zijn…

Wetsvoorstel abortus bedreigt gelijkheid

Het wetsvoorstel over abortus gaat ogenschijnlijk over vrijheid en zelfbeschikkingsrecht... Maar slechts voor één groep…

Abortus toont diepe ethische kloof in België

Het wetsvoorstel over abortus werpt een schaduw op de regeringsonderhandelingen en diept de communautaire kloof…

Naar een recht op vrije beschimping?

We hoeven niet te tornen aan het recht op vrije meningsuiting, maar we kunnen ons…

Vrijheid van mening onder druk?

Staat de vrijheid van meningsuiting onder druk? En mag je gedwongen worden andermans mening te…

Na het euthanasieproces, de evaluatie

Is het tijd om de Commissie Euthanasie te evalueren? Volgens Ivo Uyttendaele ligt er al…

Mei ’68 en de pedofielen (2)

Wim Van Rooy duikt naar aanleiding van Springora's laatste boek in de relatie van het…

Mei ’68 en de pedofielen (1)

Wim Van Rooy duikt naar aanleiding van Springora's laatste boek in de relatie van het…

Wil de echte Harari opstaan?

Harari waarschuwt voor het uiteenvallen van alle zingevingsstructuren, maar ziet ze als enige morele optie.…

Euthanasie, een grondig debat ‘in Gods naam’

Na het euthanasieproces is een grondig publiek debat, zonder taboes, over euthanasie nodig. Is euthanasie…

Zelfmoordpillen voor oma

Gaan we onder het mom van zelfbeschikking mensen bevestigen in hun gevoel dat ze overbodig…

Het euthanasieproces: kan het wat zachter jongens?

Advocaten en moraalfilosofen ventileren, elk vanuit hun eigen agenda, groteske complottheorieën omtrent de katholieke Kerk

‘Als fundamentele ethische beslissingen worden genomen louter en alleen om progressief te zijn, stoort me dat.’

De wijze waarop we in de samenleving omgaan met leven en dood vergt grondige bezinning.…