Onderwerp: Filosofie

Racisme en Verlichting: de casus David Hume

De Hume Building werd onlangs ontdoopt vanwege het racisme van filosoof David Hume. Nochtans staat…

Cultuur als hoeksteen van de samenleving

Kunst moet de mensheid tegen het licht houden van het morele oordeel en de fragiliteit…

Ondankbaarheid

De moderne mens worstelt met een ondankbaarheidsprobleem en een alles-komt-mij-toe-virus dat bijzonder besmettelijk is.

De ‘witte’ erfzonde

De progressieve stromingen, die uit een bevrijdende antiklerikale traditie komen, zijn zelf verworden tot een…

De smart van Cicero

Dirk Rochtus geeft een beschouwing over het begrip 'rouw', en steunt daarbij op de geschriften…

Montaigne: de onzichtbare pijn van de vader

Bij de dood van hun dochter schrijft Montaigne zijn vrouw een troostbrief, gebaseerd op Plutarchus. Verbergt…

Hotsende kinderwagen

Berlijn, Praag, Odessa, het heden, het verleden, én de kroeg om de hoek. Barnard bezoekt…

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan

Gestript tot de essentie van het mens-zijn wacht de confrontatie met jezelf. Hoe kunnen we…

Max Weber (1864-1920), zijns gelijke vinden we niet

Honderd jaar geleden stierf de grote Duitse socioloog Max Weber. Zijn ideeën zouden verplichte kost…

Progressieve dogma’s

Aan de basis van het vrije denken en de vrijheid van meningsuiting ligt het recht…

De geheime mentor van Bart De Wever

Bart De Wever haalde een groot deel van zijn politieke inspiratie bij de conservatieve filosoof…

De technocratische lokroep

De snelheid waarmee sommige partijen onze democratie aan de kant schoven om beslissingen te laten…

Het marxisme faalde in het Oosten, maar is gerealiseerd in het Westen

De paradox is dat het marxisme zichzelf in West-Europa heeft waargemaakt, maar tegelijk zijn veronderstellingen…

Over Johan Braeckman

Filosoof Johan Braeckman is een naturalist en een optimist. Dat verdient een portret.

Waldorf, Statler of Monk?

Op de blog 'Geheime Nederlanden' lazen we een nogal tegendraadse visie op 'het' conservatisme, dat…

Lenin ontdekt Hegel

Vandaag is de 150ste verjaardag van Lenin. In 1914 was hij, verrassend genoeg, niet bezig…

Cultuurmarxisme is geen complottheorie

Bepaalde conservatieve denkers roepen graag 'cultuurmarxisme' als hen iets niet aanstaat. Maar is het echt…

Is een wetenschappelijke politiek wenselijk?

Moet beleid vertrekken vanuit wetenschap of filosofie? En is de oververtegenwoordiging van alfa's in de…

Giorgio Agamben over corona en onze samenleving

Deze crisis leert ons vele dingen die we al wisten. Een onbekwame overheid verschuilt zich…

Jean-Paul Sartre, veertig jaar na zijn dood

Veertig jaar geleden stierf filosoof en schrijver Sartre. Tijd om hem van zijn voetstuk te…

Techno-metropolen versus Nieuwe Zuil

Voor bedrijven is verdere globalisering niet meer dan logisch. De natiestaat loopt organisatorisch echter hopeloos…

Streamingschaamte

Onze hele maatschappij is gekeerd richting huren. Vooral Generatie Z stapt hierin mee. Maar welke…

Ignaas Devisch: door coronatriage overbelasting intensieve zorgen vermijden

De coronacrisis dwingt artsen soms moeilijke ethische beslissingen te maken. Coronatriage is wreed. Wie krijgt…

Het is de beste der tijden, het is de slechtste der tijden

Er komt een moment dat niemand zijn buurman nog vertrouwt. De helpende hand als potentieel…

‘Na de dood van de romantiek is authenticiteit onmogelijk geworden’

Mozart schreef een eerbetoon aan het cynisme dat de avant-garde in de twee even na…

Kan onze beschaving zichzelf opnieuw uitvinden?

Als het verleden meer grootsheid bevat dan het heden, dan wordt het eigen verleden vernederend.…

Making Federal Buildings Beautiful Again

Trump wil dat nieuwe federale gebouwen gebouwd worden volgens het neoclassicisme dat ‘de idealen van…

Vrijheid van mening onder druk?

Staat de vrijheid van meningsuiting onder druk? En mag je gedwongen worden andermans mening te…

Evidence-based policy: kritiek op een progressieve dwaling

Achter de 'technocratische' tendens gaat een antidemocratisch gedachtegoed schuil.

Roger Scruton: terugblik op een teder conservatief

Op zondag 12 januari overleed de Engelse filosoof Roger Scruton. Een terugblik op die invloedrijke…