Klimaat

Klimaat

CO2 heeft nauwelijks tot geen invloed op het klimaat

In mensentaal zeggen duizenden wetenschappers het volgende: menselijke CO2 heeft zoveel vandoen met klimaatverandering als een ooievaar met de geboortes van kinderen.

CO2 heeft nauwelijks tot geen invloed op het klimaat, stellen onder andere Finse wetenschappers. Is de klimaatverandering wel antropogeen?

Klimaat

Klooien met klimaatgrafieken

Grafieken maken is een kunst. Maar feiten zijn feiten.

Grafieken worden vaak op argeloze mensen losgelaten om een punt te maken. Als je ze naast de feiten legt, kan je ze beter interpreteren.

Ferdinand Meeus
Klimaat

Wetenschap en klimaat. Meer vragen dan antwoorden?

II. Opwarming en broeikasgassen: stellingen en bouwstenen van een constructie

Deze bijdrage is deel twee van twee. Deel één vindt u hier. Basisvoorwaarden In een concreet geval als dit, is […]

Willem Amery
Analyse, Klimaat

Kritiek op de klimaatgrafiek

In het klimaatdebat worden er heel wat grafieken in stelling gebracht. Deze goed kunnen lezen is een vereiste voor een zinvolle discussie.

Bart Janssens
Klimaat

De wetenschap van de lege emmer

Metaforisch verhaal over klimaatsceptici versus klimaatalarmisten

De lege emmer: een metaforisch verhaal over de verschillen tussen de klimaatalarmisten en de klimaatsceptici

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans