Media

Klimaat, Media

Dringend nood aan klimaatdebat

Tine Hens, de opperrechter van de debatrechtbank

De leek in John Croughs wil Tine Hens als media- en klimaatrechter wreken. De samenleving heeft nood aan debat. Ook als dat over klimaatopwarming gaat.

John Croughs
Media

Thomas speelt, Hanne danst

Hoe nieuwsankers zelf nieuws worden, en wat dat zegt over de toekomst van de media

Het is een nieuwe trend: journalisten die zelf de actualiteit bevolken, en niet zomaar toevallig doch volgens een uitgekiend scenario, […]

Commentaar, Media

George Soros gecanoniseerd door de Financial Times

De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest (Mattheüs 26:24).

Het gebrekkige (of ontbrekende) geheugen van journalisten zorgde ervoor dat een bankrover hun held werd.

Pierre Buyle
Media

‘From Mosul with Love’

Rudi Vranckx, oorlogsverslaggever, weldoener en VRT-orakel - teveel van het goede?

Een van mijn meest intieme wensen voor 2019 is, dat ‘nieuwsankers’ Martine Tanghe en Goedele Wachters zouden stoppen met het […]

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans