Multicultuur & samenleven

Multicultuur & samenleven

Het is de toon die de muziek maakt

Reeks diversiteit in Vlaanderen

Wouter Van Bellingen adviseert, n.a.v. onze reeks rond diversiteit, ongevraagd de Vlaamse regering. Hij vindt dat ze waar voor haar geld mag vragen. Non-discriminatie, een beginsel dat helemaal uit de mode is, moet centraal staan in een ferm gelijkekansenbeleid.

Wouter Van Bellingen
Multicultuur & samenleven

Diversiteit is geen ziekte

Reeks diversiteit in Vlaanderen

Sadia Choukri is geen vragende partij voor een integratiedecreet, het moet afhangen van een houding of een mentaliteit waarin diversiteit een plaats krijgt.  

Sadia Choukri
Multicultuur & samenleven

‘We moeten één team vormen’

Reeks diversiteit in Vlaanderen

Théodomir Nsengimana kwam als vluchteling uit Rwanda in de jaren 1990 in België terecht. Diversiteit is voor hem een verhaal van rechten en plichten, maar vooral van teamvorming. Diversiteit is elkaar als lid één team leren zien, wie je ook bent. 

Théodomir Nsengimana
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans